Politieke correctheid: horen, zien en dan zwijgen

Wanneer ben je eigenlijk politiek correct?

Dat je politiek correct bent, zeggen niet veel mensen van zichzelf. Daarvoor is het begrip te beladen. Maar wat is politiek correct eigenlijk? Een onverbloemde verkenning.

Pap, wat is politieke correctheid? De rechtsgeleerde en filosoof Paul Cliteur kon deze vraag, die zijn 17-jarige dochter hem onlangs stelde, niet ogenblikkelijk beantwoorden. Het begrip mag deze dagen dan te pas en te onpas worden gebruikt, een sluitende definitie is niet meteen voor handen.

Politiek correct: dat is, in de definitie van Wikipedia, 'een term voor voorzichtig taalgebruik over, of het vermijden van, onderwerpen die politiek gevoelig liggen, om belediging (van met name minderheden) te voorkomen'.