Jan Roos (GeenStijl) begroet Thierry Baudet die samen met twee dames aan het flyeren is voor GeenPeil in het centrum van Den Haag.
Jan Roos (GeenStijl) begroet Thierry Baudet die samen met twee dames aan het flyeren is voor GeenPeil in het centrum van Den Haag. © Freek van den Bergh / de Volkskrant

Nu al meer aanvragen dan geld voor Oekraïne-campagnes

Er is nu al meer subsidie aangevraagd voor de campagnes rond het Oekraïne-referendum dan er geld beschikbaar is. Gezamenlijk hebben 173 individuen en organisaties ruim 3,7 miljoen euro aangevraagd. In totaal is er maximaal 2 miljoen euro subsidie beschikbaar.

Meer lezen?

De hoofdrolspelers bij de campagne van het Oekraïne-referendum ziet u hier in kaart gebracht. (+)

Wie campagne wil voeren rond het Oekraïne-referendum, kan subsidie krijgen. Het loopt storm met aanvragen. Maar wordt iemand wel wijzer van die versnippering? (+)

Dat blijkt woensdag uit een inventarisatie van de Referendumcommissie onder leiding van oud-staatssecretaris Medy van der Laan. Zij moet de subsidiepot van 2 miljoen verdelen tussen voorstanders (7 ton), tegenstanders (7 ton) en de neutrale campagnes (6 ton). De onderliggende verdeelsleutel is nóg verfijnder: 80 procent van het budget is voor organisaties, 20 procent voor particulieren. Op 6 april is het referendum over het associatieverdrag met Oekraïne.

Opvallend is dat er vooral veel geld is aangevraagd voor de neutrale campagnes: 46 individuen en 45 rechtspersonen hebben daar in totaal 1,5 miljoen voor gevraagd, twee keer zo veel als er beschikbaar is in die categorie.

Het geld is echter nog niet op, aldus de Referendumcommissie: de plafonds worden pas bereikt door het definitief toekennen van de subsidies. Zo nodig wordt er geloot om een volgorde vast te stellen waarin aanvragen worden behandeld die op dezelfde dag zijn binnengekomen.

36.750 euro

Tot nu toe zijn vier aanvragen afgewezen en drie toegewezen, voor een totaalbedrag van 36.750 euro. De Referendumcommissie maakt zo spoedig mogelijk bekend voor welke activiteiten subsidie is verleend en aan welke organisaties. De namen van particulieren die campagne willen voeren, worden niet bekend gemaakt.

Op 6 april is het referendum voor of tegen goedkeuring van het associatieverdrag tussen de Europese Unie en Oekraïne. Dit referendum is afgedwongen door GeenPeil, dat ruim 400 duizend handtekeningen verzamelde. Met het verdrag willen de EU-landen en Oekraïne nauwer samenwerken op politiek, cultureel en economisch gebied. Tweederde van de afspraken gaat over handel, zoals het wegnemen van importbelemmeringen.

Opkomst

Ook beloven beide partijen hun veiligheidsbeleid af te stemmen, corruptie en mensensmokkel aan te pakken en te streven naar visumvrij reizen. De EU heeft ook associatieverdragen met bijvoorbeeld Macedonië, Israël en Chili. De inhoud is nooit hetzelfde. In het verdrag staat niet dat Oekraïne EU-lid kan worden.

Het referendum is pas geldig bij een opkomst van 30 procent. Het kabinet kan de uitkomst hoe dan ook naast zich neerleggen; het betreft een raadgevend referendum. Als de meerderheid tegen het verdrag stemt en de regering niet instemt met het associatieverdrag, kan het niet in werking treden. Nederland heeft nog niet geratificeerd. Wel zijn delen van het verdrag al in werking getreden, vooruitlopend op ratificatie en na instemming van de regeringsleiders.