Nederland koopt CO2-emissierechten van Roemenië

Nederland koopt CO2-emissierechten van Roemenië. Minister Laurens-Jan Brinkhorst van Economische Zaken en zijn Roemeense collega Sulfina Barbu van Milieu hebben hierover woensdag in de Roemeense hoofdstad Boekarest een overeenkomst gesloten....

Roemenië heeft bij internationale afspraken over het terugdringen van het broeikasgas CO2 meer ruimte gekregen voor de uitstoot van deze stof dan het land nodig denkt te hebben in de periode 2008-2012. Nederland wil die ‘overtollige’ rechten, waarvoor internationaal een markt bestaat, kopen, aldus Brinkhorst. De woensdag ondertekende ‘intentieverklaring’ voorziet in een hoeveelheid CO2, die kan oplopen tot tien miljoen ton. Hoeveel geld daarmee gemoeid zal zijn, zal afhangen van de ontwikkelingen in de markt, maar het gaat om tientallen miljoenen euro's. Roemenië belooft dat geld te gebruiken voor energiebesparing en duurzame energie. Het is de bedoeling dat het Nederlandse bedrijfsleven daarbij wordt betrokken. Brinkhorst werd in Roemenië vergezeld van een handelsmissie van 35 bedrijven. Eerder sloot Nederland met Roemenië al een akkoord dat voorzag in het terugdringen van 5 miljoen CO2. Daarmee was een bedrag gemoeid van 26 miljoen euro. Dat geld ging onder meer naar stadsverwarming en energiezuinige elektriciteitscentrales in het Oost-Europese land.