Groningse boer kreeg geheime documenten in handen: 'De overheid heeft ons al die tijd belazerd'

Sijbrand Nijhoff, de man van het geheim van 1963

Groningen kreeg eindelijk een nieuw schadeprotocol. Maar deze week gebeurde er nog iets opmerkelijks. De geheime gasdeal uit 1963 werd openbaar. Dankzij de 76-jarige boer Sijbrand Nijhoff. 'Het gaat om openheid.'

Onderzoeksjournalisten kregen het stuk niet te pakken. Verzoeken tot openheid met beroep op de Wet openbaarheid bestuur werden stelselmatig afgewezen. Zelfs voor Tweede Kamerleden bleef het document geheim waarin de Nederlandse overheid in 1963 de afspraken vastlegde over exploitatie van het Groningse gas. Het voedde de verwachtingen: zou uit dat document dan blijken dat de veiligheid van de Groningers al vanaf het begin ondergeschikt was gemaakt aan economische belangen?