Werkzoekenden bij het Werkplein van een UWV-kantoor
Werkzoekenden bij het Werkplein van een UWV-kantoor © ANP

Eerste herstel van versobering: ontslagen rijksambtenaar houdt recht op 38 maanden WW

Akkoord Plasterk en vakbonden over nieuw sociaal plan

In het nieuwe sociaal plan voor rijksambtenaren wordt de versobering van de werkloosheidsuitkering WW volledig gerepareerd. Ontslagen rijksambtenaren houden daardoor maximaal recht op 38 maanden WW, terwijl die volgens de wet maximaal twee jaar wordt.

Dit heeft minister Ronald Plasterk (PvdA) van Binnenlandse Zaken met de vakbonden afgesproken. Het kabinet voert hiermee als eerste grote werkgever een afspraak uit het sociaal akkoord van april 2013 uit. In dat akkoord gingen vakbonden en werkgevers akkoord met de versobering van de WW maar spraken tegelijk af dat zij die met cao-afspraken zouden 'repareren'.

Het kabinet is er erg op gespitst dat de reparatieafspraak wordt nagekomen

Het kabinet doet dat nu zelf als werkgever voor 110 duizend rijksambtenaren. Het kabinet neemt ook de kosten voor haar rekening, terwijl vakbeweging en werkgevers in het bedrijfsleven hebben afgesproken dat werknemers de premie betalen.

Het kabinet is er erg op gespitst dat de reparatieafspraak wordt nagekomen. Werkgevers en vakbeweging konden het jarenlang niet eens worden over de manier waarop de reparatie moest worden geregeld. In april presenteerde demissionair minister Asscher (PvdA) van Sociale Zaken een oplossing waarmee werkgevers morrend akkoord gingen. Zij moeten dat voorstel nu met de vakbonden nu nog verder uitwerken. Daarna moeten die uitgewerkt in cao's. 

Het huidige sociaal plan voor rijksambtenaren loopt eind dit jaar af. Een rijksambtenaar die bij ontslag acht jaar voor zijn pensioen zit, krijgt een soort prepensioen regeling. Voor deze ambtenaar loopt de uitkering door tot zijn pensionering. Hij moet dan wel minimaal tien jaar bij de overheid hebben gewerkt. Wie dus op zijn 59ste na tien jaar werken ontslagen wordt, krijgt tot zijn 67ste een uitkering. Tenminste als hij vanaf 67 jaar AOW krijgt.

Het nieuwe sociaal plan voor rijksambtenaren heet formeel de 'van werk naar werkregeling'. Voordat ontslag aan de orde komt is sprake van een reeks afspraken om de ambtenaar aan ander werk te helpen. De rijksoverheid betaalt alle sociale afspraken uit belastinginkomsten. Voor het nieuwe sociaal plan is geen begroting gemaakt.

Versobering

Het nieuwe sociaal plan loopt vooruit op de 'normalisering' van de rechtspositie van ambtenaren

Het nieuwe sociaal plan loopt ook vooruit op de 'normalisering' van de rechtspositie van ambtenaren. Alle ambtenaren hebben nu een andere juridische positie dan werknemers in het bedrijfsleven. Die ambtenarenstatus wordt voor vrijwel alle ambtenaren afgeschaft waardoor de rechten en plichten dezelfde worden als die van werknemers in het bedrijfsleven.

Het nieuwe sociaal plan is ook een versobering van de bestaande regeling. Tot nu toe kunnen ambtenaren bij ontslag drie maal de wettelijke werkloosheidsuitkering krijgen. De wettelijke werkloosheidsuitkering WW duurde tot voor kort, voordat de stapsgewijze versobering in 2016 werd ingezet, maximaal drie jaar en twee maanden. Een ambtenaar kon bij ontslag drie maal zo lang een uitkering krijgen, dus bijna tien jaar. De stapsgewijze verkorting van de WW-duur is gestart in 2016 en wordt voltooid in 2019 als de WW nog maximaal twee jaar duurt.