Debat met verkenner: Kamer wijst Schippers aan als informateur

De Tweede Kamer debatteerde vanmiddag over de verkiezingsuitslag en over het rapport van verkenner Edith Schippers. Het resultaat: Schippers mag door als informateur. Zij gaat de komende tijd het gesprek leiden tussen VVD, CDA, D66 en GroenLinks. De Volkskrant deed live verslag. Lees het hieronder terug.

Berichten

Bekijk nieuwe update(s).
 1. Stemmingen

  In grote meerderheid stemt de Kamer in met het advies van verkenner Schippers en voor het aanstellen van Schippers als formateur. De motie van de Partij voor de Dieren over het manifest van Jan Terlouw wordt niet aangenomen. Kamervoorzitter Arib sluit de vergadering, de eerste van deze nieuwe Kamer.

  Edith Schippers gaat morgen als informateur om tafel met VVD, CDA, D66 en GroenLinks.

 2. Tweede termijn Kamer

  In de tweede termijn kunnen de dertien fractieleiders concluderende opmerkingen plaatsen en eventueel moties indienen. VVD-leider Rutte dient een motie in om het advies van verkenner Schippers over te nemen.

  Ook GroenLinks-leider Klaver heeft een motie. Hij roept op tot een 'commissie naleving klimaatverdrag Parijs'. Op verzoek van Rutte kiest Klaver er in tweede instantie voor om de motie aan te houden tot na de formatie.

  Thieme van de Partij voor de Dieren dient een motie in ter naleving van het groene manifest van de jongerenorganisaties en Jan Terlouw.

  Verder worden geen moties ingediend. Arib schorst de vergadering voor 5 minuten. Daarna stemt de Kamer over de twee ingediende moties.

 3. Verkenner Edith Schippers

  Nadat alle fractieleiders hun betoog hebben gehouden, reageert verkenner Edith Schippers. Zij mag tijdens haar verhaal niet worden onderbroken. De vier partijen die nu om tafel gaan (VVD, D66, CDA en GroenLinks) zijn 'zeer serieus' in hun intentie om gesprekken te gaan voeren. 'Ik heb vertrouwen in hun inzet.'

  'Ik kijk uit naar mijn werkzaamheden als informateur waar eh... ik nog een opdracht van de Kamer voor krijg', verbetert Schippers zichzelf. Ze is nog geen informateur, maar waarschijnlijk wel na dit debat.

 4. FvD-leider Thierry Baudet

  Thierry Baudet van het Forum voor Democratie begint zijn betoog in het Latijn en wordt meteen onderbroken door de voorzitter. Hij vervolgt in het Nederlands. Hij noemt de poging om een coalitie te vormen van VVD, CDA, D66 en GroenLinks 'de meest onverstandige koers'. 'We krijgen daarmee dezelfde ondrinkbare cocktail voorgeschoteld als we bij de coalitie van VVD en PvdA hebben gezien.' Het wordt wederom een uitwisselen van standpunten, zegt hij, 'oftewel Klaverjessen', grapt hij.

  Forum voor Democratie wil een zakenkabinet 'met de beste mensen op de ministersposten'. Hij stelt voor om de Kamer inhoudelijk de leiding te geven. Hij noemt vijf onderwerpen waarover de Kamer zou moeten stemmen en een richting zou moeten aangeven: immigratie, de EU, lastenverlagingen, referenda, de publieke omroep. 'We gaan toch niet afwachten welke poppetjes nu weer aan de beurt zijn voor een ministerspost? Forum voor Democratie roept u op om het kartel te breken.'

  Voorzitter Arib merkt nog op: 'Nederlands is de voertaal van dit parlement en dat wil ik echt in stand houden.'

 5. Denk-leider Tunahan Kuzu

  Kuzu feliciteert het land 'met het feit dat Geert W. en de PVV niet de grootste zijn geworden'. 'Ik ben oprecht blij dat Wilders de komende vier jaar alleen mag blaffen en tweeten langs de zijlijn.' Toch heeft volgens Kuzu 'de verrechtsing gewonnen'. 'De 'pleur op'-premier heeft gewonnen.' Hij vraagt zich af of Rutte een premier kan zijn van alle Nederlanders. Denk zou liever een kabinet zien van zoveel mogelijk linkse partijen.

  Kuzu voorspelt dat de gesprekken tussen VVD, CDA, D66 en GroenLinks niet zullen slagen. 'GroenLinks zal het in de aanloop naar de raadsverkiezingen niet aandurven.'

 6. SGP-leider Kees van der Staaij

  Van der Staaij spreekt van 'een spannende verkiezingsstrijd'. Hij herhaalt een citaat van CDA-leider Sybrand Buma tijdens de campagne: 'De dagdromen van GroenLinks zijn een nachtmerrie voor Nederland'. Hij vraagt zich af of de verschillen te overbruggen zijn in de formatie. De SGP hoopt op een 'centrumrechts' kabinet. Hij noemt onderwerpen die voor de SGP van belang zijn: defensie, veiligheid, vrijheid van onderwijs, een bescheidener Europese samenwerking.

 7. 50Plus-leider Henk Krol

  Wat 50Plus betreft moeten de grootste partij en de grootste winnaars van de verkiezingen proberen een coalitie vormen. Maar, zegt Krol, 'andere winnaars' zouden daar ook bij moeten worden betrokken. Hij heeft zeven punten die voor 50Plus van belang zijn, waaronder het verlagen van de AOW-leeftijd. Hij noemt ook het afschaffen van het leenstelsel als prioriteit.

 8. PvdD-leider Marianne Thieme

  Thieme maakt een vergelijking tussen de avonturen van de Kameleon en 'het motorblok' van VVD, CDA en D66 aangevuld met GroenLinks. Thieme heeft in de archieven een pleidooi van JOVD-voorzitter Mark Rutte uit 1989 opgedoken. Die 22-jarige Rutte had bezwaar tegen het weinig milieuvriendelijke VVD-programma van destijds. Thieme citeert ook uit Ruttes 'pamflet van een optimist' dat hij later schreef en waarin hij pleitte voor 'groenrechts'.

  Maar Rutte is volgens Thieme de afgelopen twee kabinetsperioden 'flink ontgroend'. 'Maar het mooie van een kameleon is dat die de kleur van zijn omgeving kan aannemen.' Ze vraagt zich af of dat het groen van het CDA wordt of het groen van D66 en GroenLinks. Ze pleit voor een 'elektrisch motorblok'.

  Ze eindigt: 'Ik ben voorts van mening dat er in het nieuwe regeerakkoord moet worden opgenomen dat er een einde komt aan de bio-industrie.'

 9. ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers

  Segers begint zijn betoog met een woord van lof voor PvdA-leider Asscher die na een grote nederlaag een plek in de oppositie accepteert.

  Volgens Segers moeten 'sociale, culture en economische kloven kleiner worden'. De ChristenUnie heeft tegen Schippers gezegd dat de grootste partijen en winnaars aan zet zijn. 'Wij kunnen ons vinden in het advies om de levensvatbaarheid te onderzoeken van een combinatie van VVD, CDA, D66 en GroenLinks.'

  Segers concludeert: 'Het is de tijd om samenwerking te zoeken zodat we het goede voor het land doen'.

 10. PvdA-leider Lodewijk Asscher

  'Dit is mijn maidenspeech', zegt Lodewijk Asscher van de PvdA. De demissionaire minister is vorige week geïnstalleerd als Kamerlid en treedt vandaag voor het eerst op als Kamerlid. Zijn partij heeft 'een enorme dreun' gekregen, zegt hij. 'Daarom past het ons om bescheiden te zijn.' De PvdA is voorstander van het onderzoeken van een coalitie van VVD, CDA, D66 en GroenLinks.

  Het tij van het populisme is volgens Asscher deze verkiezingen niet gekeerd, zoals VVD-leider Rutte beweerde. Hij pleit voor een kabinet dat verbinding zal zoeken met de samenleving en met de sociale partners. 'Een nieuw kabinet zal door moeten gaan met herverdelen.' De PvdA zal vanuit de oppositie hiervoor blijven strijden, zegt hij.