De Nederlandse identiteit in boeken: land van ongemanierde polderaars

Vier boeken zoeken antwoorden

Over de toekomst van welk land gáán de verkiezingen eigenlijk? Vier boeken zoeken het antwoord.

Een Volkskrantlezer stelde onlangs voor om op de lijst van Nederlands immaterieel erfgoed een ereplaats voor 'gezeur' in te ruimen. Dat kan daar dan naast 'normaal doen' komen te staan, dat door premier Rutte blijkens zijn open brief aan ons allen zelfs tot beleidsspeerpunt is verheven.

'Gezeur' en 'normaal doen': ieder die Moet nog steeds kunnen - de bewerkte heruitgave van een eerder essay - van Herman Pleij ter hand neemt, neigt tot de constatering dat beide (het tweede als gebod, het eerste als praktijk) inderdaad als een rode draad door de Nederlandse geschiedenis lopen.