Asscher wil 'banenbonus' lage inkomens
© ANP

Asscher wil 'banenbonus' lage inkomens

Lastenverlichting voor de laagste inkomens moet prioriteit krijgen. Dat kan met een loonkostensubsidie die werknemers met lage inkomens voor werkgevers goedkoper maakt. Daarnaast kunnen lage inkomens een hogere 'arbeidskorting' krijgen.

Dit laat Lodewijk Asscher (PvdA), vice-premier en minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, weten. 'Loonkostensubsidie en (hogere) arbeidskorting werken dan als een banenbonus. Door het invoeren van zo'n banenbonus kunnen we van het belastingplan een banenplan maken', vindt Asscher. Hij wil nog niet aangeven hoeveel geld hij voor deze maatregelen wil uittrekken.

Asscher neemt hiermee een voorschot op de discussie over een nieuw belastingplan.

Belastingverlaging en -vereenvoudiging is in Den Haag het thema bij de eerste besprekingen over de begroting voor 2016. De coalitiepartijen VVD en PvdA denken verschillend over herziening van het belastingstelsel, maar ze zijn het erover eens dat die banen op moet leveren. Ook werkgeversvoorman Hans de Boer ziet banengroei als voorwaarde voor belastingherziening.

Twee maatregelen

Dit levert ongeveer 14 duizend banen, 'arbeidsjaren', op

Asscher baseert zich bij zijn voorstel op onderzoek van het Centraal Planbureau (CPB) dat zondag werd gepubliceerd. Hij kiest twee maatregelen uit een lange reeks die het CPB heeft doorgerekend.

Verhoging van de arbeidskorting voor lage inkomens met 1,5 miljard euro is volgens de rekenmeesters effectiever voor banengroei dan een algemene verhoging van deze belastingbonus. Dit levert ongeveer 14 duizend banen, 'arbeidsjaren', op. Introductie van een werkgeverssubsidie die werknemers met lage inkomens in dienst hebben, levert zevenduizend banen op als daar 700 miljoen euro aan wordt besteed.

Deze maatregel lijkt op een subsidieregeling die tot 2006 bestond, de specifieke afdrachtskorting.

Voordelen

Een verhoging van de arbeidskorting voor de laagste inkomens verkleint de zogenoemde armoedeval

Asscher benadrukt in een reactie de voordelen van deze twee maatregelen. 'De loonkosten op minimumloonniveau in Nederland zijn een van de hoogste in de wereld. Een lastenverlichting voor werkgevers zorgt ervoor dat het aantrekkelijker wordt om mensen met een laag inkomen in dienst te nemen. Zo hoeven zij werknemers niet te dwingen om in zzp-constructies te werken of arbeidsmigranten voor een lager loon te laten werken', betoogt de minister.

Een verhoging van de arbeidskorting voor de laagste inkomens verkleint de zogenoemde armoedeval. Die val maakt werken of meer werken voor uitkeringsgerechtigden en de laagste inkomens onaantrekkelijk, omdat zij daardoor toeslagen gedeeltelijk of helemaal kwijtraken.

Per saldo gaan zij er dan in inkomen niets of weinig op vooruit. Als het verschil tussen een uitkering en een betaalde baan klein is, worden uitkeringsgerechtigden niet gestimuleerd een baan te aanvaarden. Een hogere arbeidskorting voor 'de onderkant' maakt dat verschil groter.