Margaret Tatcher en Helmut Kohl in 1982.
Margaret Tatcher en Helmut Kohl in 1982. © EPA

Wie de euro bestrijdt, heeft de Europese geschiedenis niet begrepen

Voetnoot

'Helmut Kohl was een gelukstreffer voor ons Duitsers', sprak Angela Merkel. En Rolf Bos schrijft in een mooi in memoriam in de Volkskrant dat Kohl een voorstander was van een verenigd Europa omdat hij het zijn moeder had beloofd.

Er was veel op Kohl aan te merken, maar uiteindelijk was hij inderdaad een gelukstreffer; voor alle Europeanen. De opheffing van de DDR en de Wiedervereinigung hebben Europa niet ontwricht - Mitterrand en Thatcher vreesden een verenigd Duitsland - wat mede aan Kohl te danken is. Als wisselgeld voor de Wiedervereinigung kwam de euro.

De reactionaire krachten die de euro wensen te bestrijden hebben, anders dan Kohl en zijn moeder, de Europese geschiedenis niet begrepen.