Verdrag met Oekraïne bewijst niemand een dienst
© Freek Van Den Bergh

Verdrag met Oekraïne bewijst niemand een dienst

Referendum Oekraïne

Het associatieverdrag met Oekraïne gaat veel verder dan Boekestijn en De Wijk doen voorkomen. Lees het verdrag erop na en stem op 6 april tegen.

Zelden hebben we zo'n rancuneus, verbitterd en cynisch opiniestuk gelezen als dat van Boekestijn en De Wijk. Ze kunnen het niet verkroppen dat bijna een half miljoen steunbetuigingen in zes weken (!), een raadgevend referendum op 6 april hebben mogelijk gemaakt.

Ze kunnen het niet aanvaarden dat steeds meer mensen vragen stellen bij de EU en de ongebreidelde wildgroei van haar bevoegdheden. Waar ze toe oproepen is ronduit stuitend - je zou denken dat de inkt ervan gaat blozen: het kabinet moet nu al te kennen geven dat het de uitslag van het referendum niet zal respecteren. Bovendien moet u van hen vooral niet gaan stemmen op 6 april.

Overduidelijk heeft het tweetal echter geen flauw idee waarover het spreekt. In hun stuk beweren Boekestijn en De Wijk zaken die zelfs met de beste wil van de wereld niet consistent te maken zijn. Het associatieakkoord (lees het zelf!) is geen handelsverdrag maar een integratieverdrag. Als het immers een handelsverdrag zou zijn (quod non!), dan zou het inderdaad, zoals de heren zelf ook schrijven, onder de exclusieve competentie van de EU vallen - en dus helemaal niet hoeven te worden goedgekeurd door de afzonderlijke parlementen. Dan zou er dus ook geen referendum over kunnen worden gehouden en zou u ons niet hebben gehoord.

Politiek en militaire samenwerking

Daarnaast is het ook een politiek verdrag. Het 'staatsblad' van de EU, de EU Observer, stelt dat Oekraïne met dit verdrag ongeveer 80 procent van de totale EU-wetgeving zal moeten overnemen - meer nog zelfs dan de Balkanlanden die geacht worden in de toekomst lid te worden.

En het gaat niet alleen om EU-wetgeving aangaande interne markt - maar ook om strategische, geopolitieke, interculturele en immigratiezaken. Zo wordt bijvoorbeeld gesproken over een visumvrije ruimte (titel 3, artikel 19). Is dat een verstandig idee, met de huidige immigratieproblematiek? Met een land dat in de wereldtop van wapen-, vrouwen- en orgaanhandel zit, en dat bovendien enthousiaste kunstrovers herbergt?

Ook wordt in het verdrag gesproken over militaire samenwerking (titel 2, artikel 10). Die zal echt niet beperkt blijven tot 'vredesmissies in Mali' zoals Boekestijn en De Wijk beweren. Lees de tekst van het verdrag, er staat bijvoorbeeld klip en klaar (titel 2, artikel 10, lid 3): 'De partijen onderzoeken mogelijke samenwerking op militair of technologisch vlak. Oekraïne en het Europees Defensieagentschap (EDA) onderhouden nauwe contacten over de verbetering van de militaire capaciteit, ook op technologisch vlak', om maar iets te noemen.

Daarbij creëert het verdrag een zogeheten 'politiek umfeld' waarin, zoals de president van Oekraïne keer op keer betoogt, Oekraïne 'bij de EU' getrokken wordt. In de relatie met Turkije zien we hoe moeilijk het is om gewekte verwachtingen naderhand bij te stellen.

Natuurlijk zal de nieuwe status van Oekraïne ondertussen extra financiële steun betekenen, die krachtens titel 6, artikel 453, zal worden uitgebreid en geïntensiveerd: 'Oekraïne komt in aanmerking voor financiële bijstand via de relevante EU-mechanismen en -instrumenten voor financiering.'

En wie moet straks het bonnetje betalen als het land, vanwege de verslechterde relaties met Rusland, in totale economische en energiecrisis terechtkomt? Wij.

Wie moet straks het bonnetje betalen als het land, vanwege de verslechterde relaties met Rusland, in totale economische en energiecrisis terechtkomt? Wij.

Economische meltdown

Inderdaad, Oekraïne is in een totale economische meltdown terechtgekomen. Het land is compleet bankroet met een door het IMF voorspelde inflatie van 46 procent, een economische krimp van 9 procent en niets minder dan een burgeroorlog in het oosten - een deel van het land dat niets voelt voor aansluiting bij Europa omdat het economisch, cultureel, politiek en geostrategisch kiest voor Rusland.

Het verdrag is dus niet alleen slecht voor Nederland en Europa - het is ook slecht voor Oekraïne zelf. Het verdrag drijft een wig in het land - het is een splijtzwam, een bron van conflict.

Waarom hebben onze politieke leiders een dergelijk verdrag in vredesnaam opgesteld en ondertekend? Het is even onbegrijpelijk als de euro en de open grenzen - twee andere geliefde projecten van onze politieke elite.

Gezamenlijk trekken Burgercomité-EU, GeenStijl en Forum voor Democratie aan de bel. Het is tijd dat we onze bestuurders tot de orde roepen. Het is tijd dat het gezond verstand weer leidend wordt. Het is tijd dat er iets verandert. Laat u niet misleiden door mensen zoals Boekestijn en De Wijk die zich druk maken over iets dat er volgens henzelf blijkbaar toch niet toe doet. Lees het verdrag; alleen al de eerste zeventien pagina's tonen de verregaande consequenties.

En bewijs Nederland, Europa én Oekraïne een grote dienst door dit uiterst onverstandige verdrag op 6 april tegen te houden.


Ontvang elke dag de Volkskrant Avond Nieuwsbrief in uw mailbox, met het nieuws van vandaag, tv-tips voor vanavond, en alvast zes artikelen uit de krant van morgen. Schrijf u hier in.

Reacties (69)

U hebt javascript nodig om een reactie achter te laten.
Plaats een reactie Nog 600 tekens
 • Wjager -
  @WTJGM: Hoezo, minachting voor mijn medekiezers? Ik geef alleen aan dat ik zelf niet de moeite ga nemen om een verdrag bestaande uit 486 artikelen plus bijlagen door te nemen omdat het onderwerp beperkte invloed heeft op Nederland. Daar heb ik niet de tijd voor. Indien u die tijd wel heeft, kan u het verdrag doornemen en daarna kunt u goed onderbouwt uw keuze maken. Maar helaas wordt een referendum over een ingewikkeld onderwerp vaak gewonnen door die populist die het hardst kan schreeuwen. En indien u van mening bent dat u het beter kan dan onze kamerleden. U heeft toch ook passief kiesrecht?
 • Henk Vrijhof -
  Baudet noemt het stuk van De Wijk en Bolkestein rancuneus, verbitterd en cynisch. Na het lezen van het stuk, krijg ik het idee dat Baudet een heel andere betekenis geeft aan deze begrippen. Want ik kan dit stuk met geen mogelijkheid zo kwalificeren. Het is een redelijk stuk, dat op grond van argumenten probeert de motivatie om 'nee' te gaan stemmen aan te vechten. Is het misschien zo dat Baudet geen tegenargumenten heeft om de argumenten van De Wijk en Bolkestein te bestrijden? En dus maar op de persoon gaat spelen in plaats van de bal? Mijn kwalificatie van het stuk van Thierry: Zwaktebod.
 • BertNijhof -
  ir. Hans R. van der Woude: Prijsconcurrentie is heel nuttig als het er is. Ik betwijfel of uw voorbeeld deugt, want in België zijn 18 supermarktketens waaronder AH wegens prijsafspraken veroordeelt tot 200 miljoen boete. Andere prijsafspraken betreffen Interieurarchitecten, LCD leveranciers, champignons, luchtvracht b.v. KLM, autorijscholen, hoogspanningstransformatoren, bier in NL en Duitsland, rijscholen, decoratiebedrijven, telecom bedrijven, noordzeegarnalen, ebooks b.v. Apple, CRT TV b.v. Philips etc etc.
 • WTJGM -
  Wjager---Dat getuigt wel van een verregaande minachting voor uw medekiezers, waarbij u tevens dient te bedenken dat de vulling van de Tweede Kamer uit dezelfde koker komt, dus daar geeft u die tevens een brevet van onvermogen. Dat laatste hoeft niet te verbazen als je ziet hoe slecht ons land wordt geleid, en hoe weinig rekening met de bevolking wordt gehouden ten faveure van een politieke elite, Brussel en last but not least Washington. En gelooft u nu echt dat een min. van VWS net zo makkelijk kan overstappen naar bv. Defensie, vanwege die fantastische capaciteiten? U en ik weten wel beter!
 • Wjager -
  @Muzzled: Het maakt mij niet uit wat de opkomst is. Ik ben principieel tegen referenda waarin zowel voor- als tegenstanders niet weten waarover zij stemmen en hun stem gaan uitbrengen op basis van sentimenten die met het onderwerp van het referendum niets te maken hebben. Niet voor niets hebben wij goed betaalde politici gekozen om over ingewikkelde vraagstukken te beslissen. Die hebben de tijd voor een grondige studie om onderbouwd een stem uit te brengen. Verder heeft dit associatieverdrag nauwelijks gevolgen voor Nederland en vind ik het dus niet waard om hier mijn tijd in te steken.
 • ir. Hans R. van der Woude -
  BertNijhof, prijsconcurrentie is heel practisch. AH let op de kleintjes. Zij hebben merkartikelen vervangen voor huismerken. Heel gewoon, door inkoopmacht en slim inkopen bij de producenten en het voordeel doorgeven aan de klanten van AH.
 • ir. Hans R. van der Woude -
  BertNijhof, we zijn in de problemen gekomen door veel te hoge schulden bij particulieren en de overheid. Dat heeft de bestedingsmogelijkheden ernstig aangetast. De bankencrisis heeft ons tegen de muur laten lopen. Het komt uit de lengte of de breedte. Prijzen omlaag, belasting- en premiedruk omlaag en de lonen? De loonruimte was beperkt. En wat u doet is ideologische ruimte scheppen. Iets wat die Griekse minister van Financiën ook heeft geprobeerd. U kent de afloop.
 • BertNijhof -
  @ir. Hans R. van der Woude/2: Prijsconcurrentie is een theoretisch concept uit de economie. In werkelijkheid streeft elk bedrijf naar een monopolie of minimaal naar een olichargie, waarna men de prijzen kan manipuleren. Kijk maar naar het gigantische aantal fusies van de laatste decennia. Het gaat allang niet meer om productiekostenreductie, maar om een marktaandeel van tientallen procenten en de bijbehorende macht om de prijzen te kunnen manipuleren.
 • BertNijhof -
  @ir. Hans R. van der Woude: De consument vindt terecht dat alles te duur is, omdat zijn reële inkomen nog onder dat van 2008 ligt. De overheid past zich niet aan, maar stuurt het process door privatisering en Brusselse regelgeving. De kinderen hebben het vaak slechter dan hun ouders, dankzij de doorgeschoten flexibilisering van de arbeidsmarkt. Brusselse regels zijn door en voor het bedrijfsleven geschreven in een in hoge mate ondemocratisch process, waar de nationale parlementen en het EU nep-parlement geen echte invloed op hebben. Meer dan 10% van het BBP is verschoven van lonen naar winst.
 • wouterfr -
  van der Woude U vindt de EU van onschatbare waarde voor de inwoners van Europa?. Het is totaal gericht op de industrie die werknemers uit goedkopere landen ergens vandaan kan halen of het bedrijf erheen transporteren met de treurige gevolgen vandien. Voorlopig is er vanuit de oosteuropese landen niet veel goeds te melden. Alswel praktijken zoals vrouwenhandel en kunstdiefstal. De EU is in zijn logheid nog niet eens instaat zijn uitstoot van CO2 te minderen want dan komen ze met de drogreden dat dit werkeloosheid bevordert.