Rutte, Segers en Buma voor het formatiedebat
Rutte, Segers en Buma voor het formatiedebat © Freek van den Bergh / de Volkskrant

Tweede Kamer: ga aan de slag

Geachte redactie

De ingezonden lezersbrieven van vrijdag 16 juni.

Brief van de dag: Aan de slag, Tweede Kamer

Alle partijen in de oppositie: 'en nu aan het werk' is de kop van de rubriek De Speld (Dag in Dag uit, 14 juni). Een intrigerend voorstel, maar waarom iedereen in de oppositie? De uitslag van de verkiezingen is duidelijk en er is een nieuwe Tweede Kamer en een demissionair kabinet.

De formatie in opdracht van de Tweede Kamer wil niet vlotten. Maar belet dit de partijen om aan de slag te gaan en hun verkiezingsprogramma te realiseren? Nee, natuurlijk. Tweede Kamer: ga aan de slag, ontwikkel beleid en behaal daarvoor meerderheden in de Tweede Kamer, het hoogste politiek orgaan van het land. Dien moties in en vind daarvoor een meerderheid. Wacht niet op een nieuw kabinet, maar geef het demissionair kabinet opdracht moties die een meerderheid halen uit te voeren.

Als kiezer verwacht ik van u actie en als belastingbetaler rendement van uw vorstelijke beloning. Pas dan ben ik overtuigd van uw inzet in het belang van het land en kan ik weer vertrouwen krijgen in de politieke toekomst van ons land.

Arno Bakker, Amsterdam

Menswaardig

Australië noemt ze bootmensen, GroenLinks noemt ze oorlogsvluchtelingen. De 81-jarige W.J. Cleijne schrijft glashelder dat juist GroenLinks voor een menswaardig bestaan kiest in een beschaving met christelijke wortels (brief van de dag, 15 juni). En dat we onze klimaatissues nooit mogen oplossen ten koste van mensenrechten. Wat gun ik het overgebleven motorblok een goed gesprek met deze man. Een motor zonder de brandstof van betrokkenheid op de medemens is een machine, een robot zonder klop.

Ria Pool Meeuwsen, Nootdorp

Geen gelonk

Jesse houd vol, zo wordt politiek weer geloofwaardig

Gerda Verwoerd, Nigtevecht

Wat ben ik het volmondig eens met de brief van de dag van 15 juni. Ook bij Jinek kwam Jesse Klaver standvastig over. Zijn partij heeft principes en wie het daar mee eens is, moet zich aansluiten. Geen gedraai en gelonk naar de kiezers, maar een rechte rug. Jesse houd vol, zo wordt politiek weer geloofwaardig.

Gerda Verwoerd, Nigtevecht

Groene buren

Geen meet-up met de achterban dit keer. Een tegengeluid in eigen gelederen, daar moet de bewierookte Jesse Klaver nog mee leren omgaan. Een studiereisje naar onze oosterburen zou nuttig kunnen zijn. Je bent nauwelijks de grens over of je ziet het verschil. Even met Joschka Fischer praten voor een lesje zegeningen van 'groen meeregeren'. Kan Jesse leren dat jezelf eeuwig tot de oppositie verbannen averechts werkt voor het realiseren van idealen en principes.

E. Freriksen, Oosterbeek

Kop van Jut Klaver

Hebben ze geen pestprotocol in de Tweede Kamer?

Joost Heyink, Zuidwolde

Wij liggen niet op onze gat

Nooit meer economische groei van 2 procent of meer. Dat was het adagium amper 5 jaar geleden, met economische crisis in vol ornaat. Nu is sprake van de grootste groei in jaren. Zo fors dat niet iedereen nu al erin gelooft en zijn deel durft te claimen.

'De lonen blijven achter bij de winsten, omdat de vakbonden op hun gat liggen', analyseerde Koen Haegens dinsdag (Economie). Ik beweer toch graag het tegendeel. Mijn vakbond - CNV Vakmensen - weert zich op heel veel terreinen. Klassieke, zoals lonen en werkgelegenheid. Maar ook 'nieuwe', zoals een toekomstbestendig pensioenstelsel. Toenemende buitenlandse invloeden op onze markt willen we onderwerpen aan een poldertoets. We ondernemen op de nieuwe arbeidsmarkt, waarin zich ingrijpende transities voltrekken. Al heel lang bepleiten wij individuele ruimte voor scholing en ontwikkeling. Een inzicht dat nu in bredere kring lijkt door te dringen.

We liggen allerminst 'op ons gat'. We ontplooien eigen ideeën en inzichten. Ik constateer wel een gat tussen onze inzet en de kennis daarover bij werknemers en overige burgers. Onze inspanning voor een eerlijke verdeling van werk en geld tussen werkgever en werknemer zou beter moeten worden uitgedragen, door onszelf. Werken we óók aan.

Piet Fortuin, voorzitter CNV Vakmensen, Utrecht

Menno Oosterhoff

Beste Max, mocht je ooit een échte dwangstoornis ontwikkelen, en niet zo'n huis-tuin en keukenaandoeninkje die je Menno Oosterhoff toedicht, dan moet ik je helaas teleurstellen:

Ik behandel alleen helden.

Dineke Linzel, vrouw van Menno, Thesinge

Snurken (m/v)

Onderzoek over snurken heeft uitgewezen dat snurken geen specifiek mannelijke eigenschap is

Robert Mulder, Groningen

Prima stukje van Margreet Vermeulen over oordopjes, maar ze is te gefixeerd op haar eigen sekse (Wetenschap, 12 juni). Eén zin verdient aanpassing: 'Terwijl er honderdduizenden vrouwen zijn die elke nacht het snurken van hun man dempen met doppen' moet zijn 'terwijl er honderdduizenden mensen zijn die elke nacht snurken van hun partner dempen met doppen'. Onderzoek over snurken heeft uitgewezen dat snurken geen specifiek mannelijke eigenschap is.

Robert Mulder, Groningen

Baudet-moe

Ik erger me er langzamerhand dood aan bijna elke dag in de krant iets te moeten lezen over Baudet. Steeds weer krijgt hij alle gelegenheid om zijn plannen openbaar te maken. Ook zijn vleugel is nu wel genoeg uitgemolken. Mag ik hiervan voortaan verschoond blijven?

P.J. Berends, Zwolle