Sylvana Simons
Sylvana Simons © ANP

Toenemend racisme blijft niet beperkt tot sociale media

Grootschalig onderzoek heeft allang aangetoond dat er een toename is van racistische uitingen onder bredere lagen van de bevolking, stellen onderzoekers van de Radboud Universiteit Nijmegen en de Universiteit Utrecht.

Is toenemend racisme een social media event of een algemene trend?

Sylvana Simons' aansluiting bij de politieke partij Denk heeft een stortvloed aan racistische opmerkingen opgeleverd. In verschillende media, waaronder de Volkskrant (Klachten over stortvloed discriminerende uitingen over Sylvana Simons, 26 mei) wordt nu de vraag gesteld of deze harde reacties zich vooral in sociale media manifesteren of dat dit een trend is in de samenleving als geheel. Bij de beantwoording hiervan blijft het echter bij speculaties en reacties van ervaringsdeskundigen. Wij kunnen deze vraag beantwoorden op grond van langjarig sociaal-wetenschappelijk empirisch onderzoek (zie: Mens en Maatschappij, 2015, 90, 4, 405-433). Zijn Nederlanders racistischer geworden?

Grove negatieve uitspraken

Deze ontwikkelingen deden zich niet alleen voor onder laag opgeleiden maar ook onder hoger opgeleide Nederlanders

We beschikken over een serie grootschalige survey onderzoeken onder representatieve steekproeven van de Nederlandse bevolking tussen 1985 en 2012. Op grond daarvan kunnen we de ontwikkelingen vaststellen met betrekking tot 'typische' negatieve uitlatingen over Marokkanen, Turken, Surinamers, joden en zigeuners 'die u ook wel eens gehoord zult hebben op de markt of in de kroeg'.   

Uit deze gegevens blijkt dat steeds meer Nederlanders instemmen met grove negatieve uitspraken over etnische minderheden. Waar in 1985 minder dan een kwart van de autochtone Nederlanders zich negatief uitliet over etnische minderheden, is dat in 2012 opgelopen tot ruim de helft. Deze ontwikkelingen deden zich niet alleen voor onder laag opgeleiden maar ook onder hoger opgeleide Nederlanders. We hebben sterke vermoedens dat deze trend zich in de jaren na 2012 heeft voortgezet.

Merkbare verruwing

De grens van wat toelaatbaar is om te zeggen over minderheden in onze samenleving is opgeschoven

Racistische uitingen nemen dus niet alleen toe in sociale media of onder bepaalde groepen, maar komen steeds sterker voor onder bredere lagen van de Nederlandse bevolking. De grens van wat toelaatbaar is om te zeggen over minderheden in onze samenleving is opgeschoven. Het mantra 'ik zeg wat ik denk', waarmee Fortuyn de discussie over de multiculturele samenleving op scherp zette, lijkt de rem op negatieve uitlatingen over minderheden eraf gehaald te hebben.

Maar ook de merkbare verruwing in de benoeming van integratieproblemen die via de media van opiniemakers en politici naar de Nederlandse bevolking toekomt is van belang. Het eens zo sterke taboe dat rustte op negatieve uitspraken over de aanwezige of aankomende etnische minderheden is daarmee voor een (groot) deel van de bevolking minder relevant geworden.    
Marcel Coenders, Marcel Lubbers, Manfred te Grotenhuis, Paula Thijs, en Peer Scheepers zijn verbonden aan de sectie Sociologie van de Radboud Universiteit Nijmegen en aan de sectie Algemene Sociale Wetenschappen van de Universiteit Utrecht.

Volg en lees meer over:

Reacties (46)

U hebt javascript nodig om een reactie achter te laten.
Plaats een reactie Nog 600 tekens
 • djwd -
  Er wordt gesproken over twee metingen met betrekking tot negatieve uitlatingen van Nederlanders over etnische minderheden. 1985 en 2012. In 1985 was het minder en minder erg. Dat wil ik graag geloven. Het betreffen namelijk geen vergelijkbare situaties omdat we nu in een digitale wereld leven met sociale media. Meningen worden nu veel breder gedeeld dan in 1985. Dan zijn er nu veel meer allochtonen in Nederland dan autochtonen. Vreemd is tevens dat blanken kennelijk discrimineren en de allochtonen niet. Ik voel me in de hoek gedrukt ten faveure van niet integrerende immigranten.
 • Neeltje Makreel -
  Laat dit illustere team zich eens bezighouden met ECHTE vraagstukken. Verdringing op de arbeidsmarkt, leefbaarheid Randstad, geringe werkgelegenheid voor laaggeschoolde , witte Nederlanders, krapte op de Huizenmarkt. Nieuwe kansen voor de donor landen van Nieuwkomers in ons land Wederopbouw door ontwapening, intensieve scholing in vreedzaam co-existeren van verschillende standpunten en religies, Technische innovaties m.b.v. zonnen - ,wind, natuurlijke krachten energie , ontzilting water .Ook economisch , voedselvoorziening proposities zijn welkom daar.
 • sunsmartje -
  Ik ben een keer aangehouden door een zeg maar getinte agent , een reden gaf jij niet op ,maar wou wel even mijn rijbewijs zien ? . Moet ik nu ook maar aangifte gaan doen van discriminatie ?
 • sunsmartje -
  Als je bij bijvoorbeeld de npo of de nos wilt werken wordt je zelfs gevraagd naar je politieke voorkeur ,stel dat je zegt ik stem pvv ? wat gewoon mag natuurlijk ,wedden dat je niet wordt aangenomen ,en dat zal ook voor de volkskrant gelden ,en andere linkse werkgevers. Dius hoezo geen discriminatie ,zelfs op politieke kleur wordt gediscrimineerd
 • EddieVaIiant -
  Dankzij het sterke taboe dat ooit rustte op negatieve uitspraken over etnische minderheden bleven grote problemen met integratie van minderheden decennialang onbespreekbaar. Het werd tijd dat bepaalde etnische minderheden daar op aangesproken werden. Zeker als bepaalde vertegenwoordigers van etnische minderheden, zoals Sylvana Simons, verbaal tekeer gaan tegen de autochtonen.
 • Lezenaar -
  Ik weiger te geloven dat de Nederlander racistisch is. Integendeel ! De Nl-er heeft een ruime mentaliteit die de laatste jaren sterk op de proef wordt gesteld door intolerante culturen zoals bv moslims. Jawel, velen zijn (te) grof gebekt, maar niet racistisch. Zo is bv de hele Zwarte Piet een racistisch onderwerp geworden juist door de anti-racisten, is de co-existentie van verschillende culturen uitgedraaid op een opdeling van de bevolking door slechte of geweigerde integratie, wordt de welvaartstaat als recht door migranten betiteld. Neen ! Misbruik wordt aangeklaagd. Dat is geen racisme.
 • ir. Hans R. van der Woude -
  WTJGM, ik hoop dat uw vriendin zich nu uitgenodigd voelt om ook haar licht te laten schijnen over dit onderwerp.
 • WTJGM -
  Grootschalig onderzoek heeft tevens uitgewezen dat sociologen linksdraaiend maagzuur produceren, waartegen wrijven niet helpt. En verder ben ik het volledig met Neeltje Makreel eens, want de uitkomsten van ieder onderzoek kun je volledig naar je hand zetten, en daar zijn sociologen zeer bedreven in. Een vriendin van me doceert sociologie, niet ondenkbaar dat de onderzoekers mede uit haar kraamkamer komen, dus succesvol zijn gebrainwasht, naar nu blijkt.
 • ir. Hans R. van der Woude -
  Wierd Kaltmann, ook ik herken vaste patronen en standaard reacties, en het speelt aan twee kanten. Dat doet niemand goed. Zo zit het gesprek over Zwarte Piet muurvast, en het balletje ligt op de verkeerde plaats. Laat helder licht schijnen over dit onderwerp. En laat het balletje de goede kant op rollen.
 • ir. Hans R. van der Woude -
  Wierd Kaltmann, ik zou die gedachte van u eerst toetsen aan de praktijk. Dan komt u er achter waar uw commentaar precies betrekking op heeft. Op iets dat in de werkelijkheid plaatsvindt of op een eigen loze bewering.