Wie durft zijn nek nog uit te steken en riskeert de stempel van rascist of seksist?
Wie durft zijn nek nog uit te steken en riskeert de stempel van rascist of seksist? © ANP

Stop gendergelijkheid en accepteer juist de verschillen

Accepteer de gemiddelde sekseverschillen en lever maatwerk voor individuele behoeftes.

In de jaren '70 geloofde men heilig in de volledige maakbaarheid van mens en samenleving. Een kleine groep sociobiologen die toen al veel wetenschappelijke argumenten had om te veronderstellen dat de wereld toch echt anders in elkaar stak, werd de mond gesnoerd. Menselijk gedrag werd bepaald door cultuur en niet door biologische factoren. Wie daar anders over dacht, werd als een seksist verketterd, wetenschappelijke argumenten of niet.

In de loop der evolutie hebben mannen en vrouwen zich verschillend ontwikkeld, waardoor zij niet alleen in uiterlijk en fysieke prestaties verschillen, maar ook in gedrag en denken. Deze verschillen zijn ontstaan tijdens een lang evolutionair verleden en liggen deels verankerd in onze genen.

Daarnaast zijn er grote verschillen in gevoeligheid voor bepaalde hormonen. Met name het hormoon testosteron is voor een groot deel verantwoordelijk voor het ontstaan van sekseverschillen in vaardigheden, gedrag en interesses. Deze biologische, (dus niet door cultuur bepaalde) verschillen worden ook in wetenschappelijke kringen door niemand meer ontkend.

Wel is er discussie over de omvang van deze verschillen en de wetenschappelijke feiten worden vaak overschreeuwd door een ziekelijke maatschappelijke gelijkheidsdrang. De stelling dat gemiddelde verschillen in interesses en vaardigheden alleen vanuit cultuuraspecten en opvoeding zijn te verklaren mag dan politiek correct zijn, ze mist iedere wetenschappelijke fundering.

De discussie rond meer mannen in het basisonderwijs en op de crèche speelt al jaren. De leidsters en docenten zijn opgeleid volgens het jaren '70-paradigma: er zijn geen aangeboren verschillen tussen jongens en meisjes en ze mogen er ook niet zijn want deze verschillen zijn maatschappelijk ongewenst. Zo worden de jongetjes naar een vrouwelijk referentiekader beoordeeld, minder gewaardeerd en vaker gecorrigeerd. Natuurlijk, jongensgedrag is ongewenst.

De jongetjes worden naar een vrouwelijk referentiekader beoordeeld, minder gewaardeerd en vaker gecorrigeerd

Waarom lukt het niet om meer mannen voor de klas te krijgen? De hoogleraren genderstudies Van Essen en Stoker wisten het meteen: 'Mannen zijn statusgevoeliger dan vrouwen en aan kinderopvang en basisschool is een te lage status verbonden.' De tunnelvisie is evident: natuurlijke verschillen in interesses kunnen en mogen niet, dus moet het wat anders zijn. Los daarvan zitten mannen misschien ook niet te wachten op een door sociaal microgeneuzel gedomineerde werkomgeving.

De discussie binnen het onderwijs en de kinderopvang zou dus niet moeten gaan over de meest wenselijke verhouding mannen en vrouwen die hierin werkzaam zijn, maar over wat jongens en meisjes voor specifieke begeleiding, coaching en waardering nodig hebben voor hun verdere ontwikkeling. Als de gemiddelde verschillen tussen jongens en meisjes door docenten worden onderkend en gewaardeerd en in de individuele ontwikkeling van jongens en meisjes maatwerk wordt geleverd, is een disbalans in personele bezetting geen probleem.

Dat betekent wel dat gemiddelde sekseverschillen weer volledig maatschappelijk geaccepteerd en gewaardeerd moeten worden. Vervolgens moet nader onderzoek bepalen wat de bandbreedte is van die verschillen in behoeftes en interesses tussen jongens en meisjes is. Dat onderzoek is er niet voor bedoeld om de verschillen tussen vrouwen en mannen weer opnieuw aan te scherpen, maar om maatwerk te leveren voor de individuele behoeftes van jongens en meisjes, want natuurlijk zijn er meisjes die zich jongensachtig gedragen en vice versa. Daarnaast moet het bestaan van gemiddelde sekseverschillen weer een basale plaats krijgen in de onderwijspakketten van de opleidingen voor leerkrachten en kinderopvang.

Wie durft zijn nek uit te steken in een tijd waarin het lukraak plakken van labels verheven is tot volkssport nummer 1?

Dat er op de scholen iets moet gebeuren is duidelijk: jongens dreigen in toenemende mate buiten de boot te vallen op scholen door onderwijsmethoden die te weinig aansluiting op hun belevingswereld hebben. De politiek laat het volledig liggen. Wie durft zijn nek uit te steken? Stel je voor, in deze tijd waarin het lukraak plakken van labels als seksist en racist verheven is tot volkssport nummer 1. Er is meer eer te behalen aan het slechten van vermeende glazen plafonds dan aan het ontwerpen van een rechtvaardiger systeem voor een groep maatschappelijk onaangepaste, maar zich overigens natuurlijk gedragende en van goede wil zijnde jongens. Politiek correcter en veiliger.

Maar gaat het nu om gedwongen gelijkheid of om een beleid waarin ieder individu zich naar eigen voldoening en in volledige vrijheid optimaal kan ontwikkelen? Een politiek correct beleid is het bieden van maatwerk, het respecteren van aanwezige, genetisch verankerde verschillen en het creëren van gelijke kansen en optimale keuzevrijheid voor iedereen.

Volg en lees meer over:

Reacties (27)

U hebt javascript nodig om een reactie achter te laten.
Plaats een reactie Nog 600 tekens
 • WTJGM -
  E. Siemelink---U heeft gelijk, veel verschillen zijn cultureel -en vergeet vooral religieus niet, naast ideologisch, en ook materieel, fysiek e.d.- bepaald, maar we zijn m.i. nu eenmaal op verschillen geprogrammeerd, niet op overeenkomsten. Die overeenkomsten dienen zich soms aan, maar dan voor eigenbelang, om te overleven, of als surrogaat te beschouwen om de verschillen te ontkennen. Verschillen zijn een -natuurlijk- gegeven, voor de keuzes die u maakt bent u zelf verantwoordelijk. Ter geruststelling: niemand is in staat om juiste keuzes te maken.
 • frank§vrij -
  @zwart/wit. Aan de ene kant kan je zeggen dat de feminiene invloed tever is door geschoten, maar aan de andere kant juist niet. Zo hebben we nog steeds te maken met een niets-ontziende neoliberale economie, waarin kneuzen naar allerlei regelingen worden afgeserveerd. Erg mannelijk systeem dus. Dan kan je ook die oproepen van de PvdD voor meer liefde en begrip beter plaatsen, evenals de 'naieve' oproep van Jan Terlouw voor meer vertrouwen.
 • Het leven is niet zwart/wit -
  Ik heb als hetero man voornamelijk in bedrijfstakken gewerkt waar veel vrouwen en gays werkzaam zijn (discos, diamantairs, boek uitgevers). Ik houd namelijk niet van macho/haantjes gedrag. Dit gezegd te hebben is de feminiene invloed in veel Westerse landen mijn inziens te ver doorgeschoten (bijv. indentity politics> bewustzijn vd burger vergroten is goed, maar er zijn belangrijkere zaken voor de gemiddelde burger). Ik zie met regelmaat interviews met vrouwen die gelinkt zijn aan bijv. GL of PvdD waar ze stellen dat meer liefde en begrip de wereld zullen redden. Erg lief maar o zo naïef..
 • Nellie -
  De 'gelijkheids'-leugen is tot staatsideologie verheven, dwingend opgelegd aan ouders en kinderen met belastingmaatregelen, in scholen, kinderboeken en tv-series. De machtige lobby die erachter zit bestaat uit clubjes die, met allesbehalve zuivere motieven, elk zo hun eigen belang hebben bij een vervaging der seksen. De maatschappelijke ontwrichting en verzwakking als gevolg van deze decadente ideologie wordt eufemistisch aangeduid als 'vrijheid'. Tegelijkertijd raken kritische reacties op dit soort 'vrijheid' en 'gelijkheid', ook nu weer, met grote moeite of gewoon niet voorbij de censuur.
 • Bonne Baas -
  ha ha daar gaat ie weer de nieuwe politieke correcte drieklapper klap een; in de jaren 70 is alles fout gegaan klap twee; jongens en meisjes moeten vooral zo verschillend mogelijk behandeld. (komt door de hormonen) klap drie; dit is een politiek incorrecte mening en dat is heel erg stoer ( komt ook weer door die hormonen). de oplossing is wellicht ook weer simpel; alle juffen een flinke spuit testosteron.
 • S. Timmerman -
  In de jaren '70 waren het vooral meesters die voor de klas stonden en hun manier van lesgeven was klassikaal: gemiddeld 30 leerlingen werden geacht de hele dag stil te zitten, te luisteren en hun vinger op te steken als ze iets wilden zeggen. Geen meester gaf toe aan jongensgedrag. Niks geen sociaal microgeneuzel zoals specifieke begeleiding, coaching en waardering, of individueel maatwerk voor de verschillende leerstijlen van jongens en meisjes. Er zijn nauwelijks nieuwe meesters omdat onderwijs niet verdient, met (mensen)kinderen werken soft is en je er geen carrière kunt maken.
 • Lulu60 -
  @Roy-1963 Als over de hele wereld, over al die verschillende culturen, mannen en vrouwen anders worden behandeld, dan is dat dus niet een cultureel gegeven, maar een natuurlijk biologisch gedrag.Je noemt onderwaardering van mannen voor vrouwelijke kwaliteiten en eigenschappen een natuurlijk biologisch gedrag? Ik noem het eerder een overschatting van eigen mannelijke kwaliteiten en daardoor een gebrek aan noodzakelijk evenwicht in de wereld. In landen waar dit minder scheefgetrokken is, zien we welvaart opbloeien en een meer vreedzame samenleving.
 • GJ Romeijn -
  uitstekend artikel. het is sowieso verstandig meer wetenschappelijk geluid in de politiek te laten doordringen.
 • goldfinger -
  "..mannen misschien ook niet te wachten op een door sociaal microgeneuzel gedomineerde werkomgeving" Exact dit is een van de grote problemen van het onderwijs. Het vrouwenbolwerk staat vol van haat en nijd, hoog (psychisch) ziekteverzuim, deeltijdwerken, ontbreken van beoordelingen of promotie..
 • Jean5 -
  O ja, vrouwen worden al millennia onderdrukt door mannen. Nu blijkt dat macht wel degelijk corrumpeert, blijkt hoe mannen werkelijk in elkaar steken. Eerlijk zullen we alles delen, ik een (boel)beetje meer dan jij. Als we die ingebakken ziekelijke neiging tot het maken van onderscheid op een primair niveau als geslacht willen uitbannen, zullen we toch echt moeten evolueren. Zie het hele proces over enkele millennia uitgesmeerd: de vervolmaking van de evolutie. Er zijn heel wat krachtiger vrouwen met meer potentie dan ik, of menig ander man. Wees dankbaar en gun elkaars persoonlijke groei!