Geert Wilders.
Geert Wilders. © ANP

PVV'ers, willen jullie meer of minder rechtsstaat?

Proces Wilders

Wilders' reactie is een vrijbrief voor iedereen om uitspraken van rechters naast zich neer te leggen.

Enkele uitspraken van Frits Bakker, voorzitter van de Raad voor de Rechtspraak (Ten eerste, 30 december) verbazen mij. Het gaat vooral om zijn reactie op de wijze waarop PVV-leider Wilders zijn rechters beoordeelde na het het vonnis in de strafzaak over zijn 'Minder, minder...'-uitspraak. Hij schaart dat onder het 'gefoeter en gescheld' waarmee menig veroordeelde de rechtszaal verlaat en dat van de rechterlijke macht dient af te glijden als water van de spreekwoordelijke eend. 'Het is hun goed recht', en de rechters kunnen wel tegen een stootje.

Onderschatting

Bakker doet er natuurlijk verstandig aan om vanuit 'de rechtspraak' onderkoeld te reageren op Wilders. Maar om diens reactie af te doen als 'foeteren en schelden', lijkt mij een onderschatting. Die wordt niet weggenomen door Bakkers erkenning dat deze een ander 'soortelijk gewicht' krijgt omdat Wilders 'een publieke functie uitoefent'. Er was meer aan de hand: geen gefoeter en gescheld van een publieke figuur, maar een weloverwogen, gerichte en publieke kritiek op het incompetent en partijdig functioneren van de rechterlijke macht in zijn zaak, door een lid van de volksvertegenwoordiging dat zich daarbij uitdrukkelijk op zijn wettelijke taak als medewetgever beriep. Hij gaf tevens te verstaan zich niets aan het oordeel van de rechters gelegen te laten liggen, verwijzend naar zijn opdracht als vertegenwoordiger van 'het volk', dat hem straks met zekerheid 'aan de goede kant van de geschiedenis' zou plaatsen.

Dit is geen reactie van iemand die zijn zin niet heeft gekregen in een strafproces, het is een vrijbrief aan ieder die Wilders volgt om oordelen van de rechterlijke macht naast zich neer te leggen wanneer men zich naar eigen inzicht kan beroepen op 'de wil van het volk'. Dat ondergraaft de rechtsstaat. Niet alleen omdat er grenzen zijn aan het grondrecht op vrije meningsuiting, die bij wet zijn vastgelegd, zoals de Grondwet en internationale grondrechtenverdragen verordenen. Maar ook omdat democratie nooit en te nimmer rechtstreeks kan worden gestoeld op 'de wil van het volk'. Dat volk en zijn wil - dat zijn principieel constructies welke slechts binnen bepaalde kaders van vertegenwoordiging kunnen worden uitgetekend. 'Het volk' in de zin van de rechtsstaat is niet 'de bevolking', niet een of ander goedwillend, hardwerkend of uitverkoren 'volksdeel', niet 'de elite', 'de voorhoede', 'de arbeidersklasse' of wat er allemaal meer verzonnen mag zijn in de loop van de geschiedenis. De enige omschrijving die eraan te geven zou zijn is deze: zij die de rechtsstaat dragen.

Het is een vrijbrief aan ieder die Wilders volgt om oordelen van de rechterlijke macht naast zich neer te leggen

En ja, dat is zo circulair als maar zijn kan. Maar het is de reden waarom rechters zich binnen de zaken waarover zij oordelen, verre dienen te houden van politieke uitspraken, waarom de wetgevende organen noch de rechter noch het bestuur voor de voeten moeten lopen, waarom er een parlementaire taal is waarin men elkaar aanspreekt bij het bepalen van de volkswil, waarom er argumenten worden uitgewisseld en niet alleen maar standpunten. Ten slotte is het ook de reden waarom een rechtsstaat niet één maar twee polen kent (grondrechten en democratie) die steeds weer op elkaar betrokken dienen te worden.

Ik wil dan ook de oproep herhalen die ik naar aanleiding van Wilders' commentaar plaatste in het Brabants Dagblad: PVV-fracties in alle Provinciale Staten, omdat jullie partij geen leden heeft maar wél vertegenwoordigers, heb de moed om een vraag te beantwoorden die jullie bekend zal voorkomen: gehoord de reactie van jullie partijleider op zijn strafvonnis, willen jullie in jullie provincie, en in Nederland, meer of minder rechtsstaat?

Volg en lees meer over:

Reacties (114)

U hebt javascript nodig om een reactie achter te laten.
Plaats een reactie Nog 600 tekens
 • Spartuijn -
  "Zoveel CEO's zijn er niet"....Wie zou anders het werk moeten doen?
 • Wjager -
  In het tijdperk van de Gulden waren er nog jaren met dubbele inflatiecijfers. In het tijdperk van de Euro lag de inflatie alleen in 2001 en in 2002 boven de 3%. In alle andere jaren is de inflatie ruim onder de 3% gebleven. Iedere econoom is het over eens dat de Gulden in de crisis het risico liep kapot gespeculeerd te worden, net zoals het Pond dat lot heeft ondergaan in de vorige crisis. Wat wel verkeerd was, was het om politieke redenen toelaten van zuidelijke landen tot een munt, terwijl zij nog niet aan de voorwaarden voor toetreding voldeden. Dat ondermijnde het vertrouwen in die munt.
 • CorArnhem -
  De rechtsstaat is van mening dat misdaad het beste bestreden kan worden door straffen te vervangen door in beslaglegging van de winsten via de beslatingdienst. Er zijn gevallen bekend waarbij winsten van een 1 met 6 nullen voor de komma belast werd tegen ca 5% belasting en de originele som niet geconfisceerd werd. Als kleine ondernemer die zelf netjes een groot gedeelte van zijn inkomen afdraagt aan 'het goede doel' ben ik wel een beetje klaar met die zgn rechtsstaat.
 • ir. Hans R. van der Woude -
  Hazlo, als we de oude valuta nog hadden gehad, dan waren we ook heel slecht af geweest Het gebrek aan bestuurskracht is het probleem. En dat schulden maken is een groot drama. We rekenen ons steeds rijker dan we zijn, en maken steeds opnieuw een val. Dat gebrek aan bestuurskracht leidt er ook toe dat we onvoldoende leiding kunnen geven aan de mondialisering. En de "domme" consument jaagt intussen de prijsconcurrentie in volle hevigheid aan, zonder het besef dat we zelf de bodem onder ons bestaan weg schoppen. Als alles te duur is, dan is ook kostwinner in het gezin te duur.
 • Hazlo -
  Zij die beweren dat de crisis pas in 2008 begon vergeten te vermelden dat direct na invoering van de euro er sprake was van zeer hoge inflatie en wij in een forse recessie terecht kwamen en Balkellende ons beloofde ,,dat na het zuur het zoet zou komen,, Toen kwam de bankencrisis uit de V.S die de tekortkomingen van de euro pijnlijk bloot legde en het nadelig effect verder versterkte. De huidige economische crisis is pas over als de euro tot het verleden behoort en de macht van de heersende elitaire links liberale pro E.U regentenkliek gebroken wordt. Denk daaraan bij de verkiezingen!
 • Wjager -
  @WTJGM: Er zit zeker een grens aan de herverdeling. Een collega van mij heeft twee jaar een avondstudie gevolgd en daarmee een betere functie met loonsverhoging verkregen. Maar doordat de verhoging vrijwel geheel in het 52%-tarief van de inkomstenbelasting valt, houdt hij er netto weinig aan over. Daarmee wordt de motivatie om door studie in positieverbetering te investeren minder. Een waar dat toe leidt, kan gezien worden in het voorbeeld van de oude Sovjet-Unie waar niemand door hard werken erop vooruit ging, niemand ook meer hard werkte en het land door gebrek aan innovatie ten onder ging.
 • Wjager -
  @Spartuijn: De lonen waren tussen 2008 en 2013 min of meer bevroren, maar stijgen sinds 2013 weer. In 2016 was dat zelfs gemiddeld met 2% bovenop het inflatieniveau. Daarmee zijn werkenden weer terug op het niveau van voor de crisis. En nu ook uitkeringen weer omhoog gaan, neemt de koopkracht voor iedereen weer toe, hetgeen ook zichtbaar is in een forse toename van de consumptieve bestedingen in 2016. Ook ik vind een miljoenensalaris onrechtvaardig, maar hoeveel mensen hebben dit eigenlijk? Misschien een paar duizend mensen, waarvan de helft bestaat uit topsporters. Zoveel CEO's zijn er niet.
 • frans Does -
  Van Roerrmunds rechtsstaat is de mijne niet.
 • Spartuijn -
  "Aan herverdeling van inkomen kan een regering eenvoudig wat doen door progressieve belastingen waarbij hogere inkomens betalen voor uitkeringen en subsidies aan de onderkant"....Mij gaat het meer om het verdiende inkomen dat uiteindelijk leidt tot vermogen...In Nederland wordt de kloof tussen laagbetaalden en hoog (uit)betaalden juist steeds groter....Een CEO verdient 150 maal meer dan de laagst betaalde in de organisatie....De lonen zijn de afgelopen decennia min of meer bevroren hetgeen een negatief gevolg heeft voor de koopkracht en de economie....5000 miljonairs veranderen daar niets aan.
 • WTJGM -
  Wjager---In veel gevallen is -voor de langere termijn- vermogen door / uit inkomen te verwerven, en in minder gevallen inkomen door / uit vermogen, maar je kunt die relatie niet helemaal los van elkaar zien. In het bedrijfsleven kun je zonder vermogen de inkomens vergeten, tenzij op drijfzand gebaseerd. Maar ook aan herverdeling zoals door u gesteld zitten grenzen, omdat uit inkomen ook motivatie wordt geput, dus dat kun je niet ongelimiteerd belasten. Vermogen evenmin, want waarom zou de mier voor de krekel moeten opdraaien (zie ook EU). Het komt zoals altijd op (vaak verkeerde) keuzes neer.