Windpark Luchterduinen in de Noordzee, juni 2015.
Windpark Luchterduinen in de Noordzee, juni 2015. © ANP

Plaats windturbines op een afstand van 90 kilometer, onzichtbaar vanaf de kust

Als de honderden windturbines die minister Kamp wil plaatsen over de hele lengte van de Hollandse kust, op IJmuiden-Ver worden geplaatst, wordt het energiedoel gehaald zonder dat het vrije uitzicht wordt verstoord.

Het vrije uitzicht dreigt definitief te worden verstoord door de aanblik van een langgerekt hekwerk

De leden van de Eerste en Tweede Kamer staan aan de vooravond van een historische beslissing. Of wordt het een historische vergissing? Om de doelstellingen uit het Energieakkoord te halen, wil minister Kamp over de hele lengte van de Hollandse kust binnen zichtafstand honderden windturbines plaatsen. Elk met een hoogte van zo'n 200 meter. Een schrikbeeld. Het vrije uitzicht dreigt definitief te worden verstoord door de aanblik van een langgerekt hekwerk.

Dat is een fundamenteel verlies voor Nederland dat internationaal wordt gekend als het vlakke land met de lange zichtlijnen. Onze volksaard en de artistieke expressie worden door de eeuwen heen verklaard. Wij, de kustgemeenten, doen een moreel appèl op de politiek. In dit korte bestek laten wij het belang van de kusteconomie buiten beschouwing, al is dat belang er wel degelijk. Wij doen een beroep op het gevoel voor schoonheid van de politiek, op haar bewustzijn voor kwaliteit en op haar bijzondere verantwoordelijkheid voor het behoud van landschappelijke waarden die deze schoonheid en kwaliteit vertegenwoordigen. 

Amfitheater

De onbelemmerde zichtlijn op de horizon wordt wel de moeder aller vergezichten genoemd

Wij doen dat omdat het als medeoverheid onze plicht is om op te komen voor nationale belangen als die in het geding zijn. En dat is hier het geval. Onze kust is immers de voortuin van heel Nederland. Onze gebogen kustlijn vormt een gigantisch natuurlijk amfitheater, waar vanaf Den Helder tot Hoek van Holland een hekwerk zichtbaar wordt, tenzij u dit voorkomt.

De onbelemmerde zichtlijn op de horizon wordt wel de moeder aller vergezichten genoemd. Die zichtlijn is het meest bepalende onderdeel van onze identiteit en ons imago als kustland. Een landsbestuur dat het aandurft om die nationale basiswaarde fundamenteel aan te tasten, en dat over de lengte van de hele kust, moet wel over heel sterke argumenten beschikken. En werkelijk geen alternatieven hebben om op terug te vallen.

De politiek lijkt die argumenten te hebben: het mondiale belang van een duurzame toekomst. Voor ons land beleidsmatig vertaald in het Energieakkoord. Een maatschappelijke afspraak die wij als kustgemeenten volledig onderschrijven. De doelstellingen van het Energieakkoord moeten worden gehaald en dat moet gebeuren binnen de gestelde termijn.

Onzichtbaar

Op IJmuiden-Ver kunnen ruim tweemaal zoveel en ook hogere turbines worden geplaatst; bovendien is er meer wind

De politiek vindt ons aan haar zijde, inclusief het aandeel uit 'wind op zee' dat daarvoor nodig is. Maar het behoud van de identiteit van Nederland als kustland is net zo goed onderdeel van een duurzame toekomst.

Staat de politiek nu voor een keuze tussen het ene belang of het andere? Neen, beide zijn verenigbaar, geen 'of-of'. Er is wel degelijk een alternatief dat 'en-en' mogelijk maakt. Het kostbare weidse uitzicht vanaf de kust kan behouden blijven door de noodzakelijke windturbines te plaatsen op IJmuiden-Ver. Op een afstand van 90 kilometer, onzichtbaar vanaf de kust.

Dit gebied, IJmuiden-Ver, is al voor dit doel aangewezen. Alle al aangenomen en van toepassing zijnde wetgeving geldt ook voor dit gebied. Vertragende bezwaarprocedures zijn niet te verwachten. De aanleg kan snel beginnen. Ja, aan IJmuiden-Ver zijn meerkosten verbonden. Maar er kunnen wel ruim tweemaal zoveel en ook hogere turbines worden geplaatst dan op de locaties dichterbij. Bovendien is er meer wind.

Win, win, win

Laat Panorama van Mesdag straks niet de enige plek zijn waar we nog vrij tot aan de horizon kunnen turen

De doelstellingen uit het Energieakkoord worden op die plek makkelijker en sneller gehaald. Win, win, win. De hogere kosten zijn dan ook precies het enige bezwaar van minister Kamp tegen dit alternatief. Deze meerkosten voor bouwen op IJmuiden-Ver zijn echter nooit deugdelijk onderbouwd. Uit recent onderzoek, dat wij hebben laten doen, blijkt dat aanleg op IJmuiden-Ver voor vrijwel dezelfde kosten gerealiseerd kan worden als op de Hollandse Kust.

Als de beide Kamers kiezen voor IJmuiden-Ver betekent dat behoud van banen in de kusteconomie én creëren van banen in de windindustrie.
Daarnaast wordt gewerkt aan een Kustpact met als doel het unieke van de Hollandse kust te beschermen. Dan is het inconsequent om alleen te kijken naar de bebouwing op de kust en niet naar de bebouwing in het zicht van de kust.

Als de Kamerleden binnenkort instemmen met het plaatsen van de windturbines in het zicht van de Hollandse kust, laten zij dan bedenken dat wij het enige land ter wereld worden dat zijn eigen kust onontkoombaar belast met de aanblik van een hekwerk van turbines.

Laat het Panorama van Mesdag straks niet de enige plek zijn waar we nog vrij tot aan de horizon kunnen turen.

Burgemeesters van
Gemeente Bergen NH Hetty Hafkamp
Gemeente Zandvoort Niek Meijer
Gemeente Noordwijk Jan Rijpstra
Gemeente Noordwijkerhout Gerrit Goedhart
Gemeente Katwijk Frank Koen
Gemeente Wassenaar Jan Hoekema

Volg en lees meer over:

Reacties (16)

U hebt javascript nodig om een reactie achter te laten.
Plaats een reactie Nog 600 tekens
 • WimZ1952 -
  Ik stoor me ook vreselijk aan al die tankers, vissersboten, autocarriers en containerschepen die telkens mijn uitzicht bederven. Heel vroeger was dat niet zo. Waarom moet ook altijd alles weer anders?
 • Komeinie -
  @T Stolk - woensdag 16 november 16:42 uur, ik woon in badplaats Noordwijk, welke zo'n beetje het langste strand kent van Nederland. In het verleden kon men het REM eiland zien vanaf strand, dit werd uiteindelijk verwijderd, wat niet bepaald nog fraai in aanblik was. De opwekking van windenergie door molens vraagt om zeer grote aantallen, aangezien het rendement van molens laag ligt, vandaar dat ik verwacht dat dit naast de horizonvervuiling straks ook nog eens en negatief effect zal hebben op de waterrecreatie. Deze molens zijn gelijk de Fyra, er wordt weer geld in het water gesmeten!
 • Reint Kugel -
  Persoonlijk vind ik dat electriciteitsmasten het uitzicht verpesten, maar daar maakt verder ook niemand zich druk om.
 • Juan Pedro -
  Wat een pathetisch verhaal, een paar stipjes aan de horizon en daar klagen deze gemeentes over.. Inderdaad VvD, deze rijkeluis gemeenten klagen over een uitzicht wat een normale stads of dorpsbewoner nooit zal krijgen..
 • mil1 -
  Prima plan als deze burgemeesters de meerkosten betalen. Typisch geval van "Not in my backyard"
 • J.H.W. Keur -
  De kans is groot dat onze wijze regeerders hier weer een FYRA besluit nemen. Maar ieder land krijgt de regering die het verdient....
 • Alberto -
  Wanneer de extra kosten uit de toeristenbelasting van de kustgemeenten worden betaald ben ik voor 90 km uit de kust. Overigens storen mij de windmolens voor Castricum helemaal niet en vanaf een uur of elf zijn ze zomers niet meer te zien.
 • sfred -
  nu zie je vanuit scheveningen de maasvlakte, alsof dat zo,n fraai gezicht is
 • T Stolk -
  Sinds kort kunnen wij van huis uit een windmolen zien draaien op een afstand hemelsbreed van ca 3 km. Ik heb daar geen enkele last van integendeel ik kan nu zien hoe hard het buiten waait en hoe helder het is. Ik begrijp daarom echt niet wat het probleem is als je vanuit de kust windmolens kan zien draaien. Misschien kan iemand dat uitleggen?
 • tschoenmakers -
  Volgende stap is natuurlijk dat de duinen die nu nog het zicht op de windmolens belemmeren, ook platgewalst worden.