Opinieblog: 'Houtkachels klimaatneutraal? Dat is vrijwel onmogelijk'

Een selectie van interessante debatten op internet en in andere media, bij elkaar geblogd door opinieredacteuren van de Volkskrant.

Berichten

Bekijk nieuwe update(s).
 1. Houtkachels

  Een houtkachel is veel milieuvriendelijker dan wordt beweerd, betoogde Erik Nieuwkoop deze week in de Volkskrant. Hij woont in een huis met een volledig op hout gestookte verwarmingsinstallatie. 'We weten tot op de boom nauwkeurig waar onze warmte vandaan komt en gaan daarom niet uitsluitend uit economisch oogpunt veel bewuster met energie om', schrijft hij.

  Zijn opiniestuk doet veel stof opwaaien. Zo is Volkskrant-lezer Thom Vleeskruyer gaan rekenen nadat hij het stuk las. 'Erik Nieuwkoop verstookte in zijn energiezuinige woning in zeven jaar tijd maar liefst dertig bomen', schrijft hij. 'Als we nu aannemen dat die bomen ook zeven jaar oud waren voordat ze de haard ingingen, betekent het dat er in die periode van zeven jaar ook 210 bomen aangeplant hadden moeten worden om voor Nieuwkoop ook in de toekomst voldoende bomen te hebben. Er zijn in Nederland 7.750.722 woningen. Die hebben een gemiddeld gasverbruik wat zo'n 20 procent hoger ligt dan dat van de woning van Nieuwkoop. (bron CBS)'

  'Als we allemaal op hout zouden overstappen zouden we jaarlijks veertig miljoen bomen moeten kappen om onze woningen mee te verwarmen. En we zouden een bomenvoorraad moeten hebben van ruim 280 miljoen bomen. Dat is wel heel wat meer dan al onze stadsparken en recreatiebossen bij elkaar. Mijn geografische kennis zegt mij dat hier in ons land wat weinig ruimte voor is. Een werkelijke milieuvriendelijke oplossing is zeker te vinden in het aanplanten van veel bomen, maar ze vervolgens ook laten staan in plaats van ze op te stoken. Modern elektrisch verwarmen heeft een rendement van meer dan 400 procent. Windparken en zonneweides geven geen CO2- of fijnstofvervuiling en maken van geen enkele koolstofkringloop deel uit.'

  Lezer Mariël Ellens heeft ook kritiek op het opiniestuk, omdat Nieuwkoop geen woord rept over de schadelijke uitstoot van houtkachels. 'Eigenlijk stelt hij dat als je aan efficiencymaatstaven voldoet dan mag een kachel rustig de volksgezondheid schaden, want dat is de consequentie van zijn opvatting. Onlangs gaf het Platform Houtrook en Gezondheid advies aan staatssecretaris Van Veldhoven om houtstook te ontmoedigen.'

  'In de Bosatlas voor de Veiligheid uit 2017 wordt fijnstof na vallen tot het grootste overlijdensrisico gerekend. Ook de Gezondheidsraad kwam onlangs met een rapport over luchtvervuiling, waarin specifiek aandacht wordt besteed aan houtstook, waarbij werd opgemerkt dat verder van de vervuilingsbron nog meer fijnstof wordt gevormd. Wat mij nog het meest verontrust is dat een leraar als hij kennelijk niet weet wat een gezond leefmilieu is en wat de klimaateffecten van houtstook zijn.'

  Ook milieutechnoloog Jan van Evert schrijft in een ingezonden brief dat houtkachels wel degelijk vervuilend zijn. 'Dat Nieuwkoop zijn eigen kachel niet ruikt, is fijn voor hem, maar geen bewijs dat de rookgassen schoon zijn. Dat kan zelfs per definitie niet, want bij elk verbrandingsproces ontstaan stikstofoxiden.'

  Daarnaast wijst Van Evert het argument af dat houtkachels klimaatneutraal zijn. 'Dat is vrijwel onmogelijk. Bij het machinaal omzagen en verkleinen van de bomen wordt CO2 uitgestoten en dat geldt ook voor het transport naar de klant.'

  'Bovendien is er een fundamenteel bezwaar tegen houtstook. Het verbranden van een boom levert juist nú een piek in de CO2-concentratie in de atmosfeer op die pas geleidelijk afneemt naarmate de nieuw geplante boom het broeikasgas weer opneemt. Volgens de wetenschap moeten we uiterlijk in 2020 de CO2-uitstoot gestabiliseerd hebben willen we de opwarming van de aarde binnen de twee graden houden. Dat gaat met houtstook dus niet lukken. Koop liever een warmtepomp en zonnepanelen.'

 2. Gemeenteraadsverkiezingen

  De lokale partijen zijn de grote winnaars van de gemeenteraadverkiezingen. De nederlaag is aan de solidariteit op sociaaldemocratische grondslag, schrijft Volkskrant-lezer Edward Figee in een ingezonden brief. De democratie heeft volgens hem gesproken in de tijdgeest. 'Verdedigbaar lijkt de stelling dat zich in de gemeenteraadsverkiezingen van gisteren grosso modo drie ‘soorten’ overwinningen laten aftekenen: de blijvende dominantie van het neoliberale kapitalisme, ofwel het geld (de VVD), zorg om het milieu (GroenLinks), en de grote behoefte aan een adequate organisatie van de lokale en regionale samenleving (met name de lokale partijen).'

  'De nederlaag is aan de solidariteit op sociaaldemocratische grondslag (PvdA). Waar is die gebleven? Wel, ruim 8 procent van de Nederlandse huishoudens (CBS, 2018) leeft op of beneden de armoedegrens en moet de hand ophouden bij de overheid en bij (private) zorginstellingen die gaandeweg tegen forse tarieven (ondanks overheidssubsidies) de uitvoering van die solidariteit op zich genomen hebben. Niet alleen de democratie heeft woensdag in optima forma gesproken, maar ook de tijdgeest.'

  Lezer Tineke Hoekstra schrijft over het verlies van de PvdA. Zij schrijft in een ingezonden brief over de ervaring van een spijtoptant: ‘De PvdA wordt aan alle kanten voorbijgestreefd, door zowel links als rechts en moet naarstig op zoek naar een nieuw aansprekend links PvdA-verhaal. En dat wordt nog een hele klus. Er schijnt genoeg nieuwe aanwas te zijn, lees ik ook in de Volkskrant. Mijn gedachten gaan naar een spijtoptant, die vorig jaar stemde op een boer van CDA-huize, omdat hij zo goed werk deed in de regio.'

  'Een dag na de Tweede Kamerverkiezingen werd ze lid van de PvdA om te redden wat er te redden valt. Ze had spijt. In de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen deelde ze honderden, misschien wel duizenden rode rozen uit, maar het mocht niet baten. Het verlies is groot, ondanks mijn steuntje in de rug. Ze behoort net als ik tot de laatste der mohikanen. Het is niet anders. Wonden likken en doorgaan, app ik haar.'

  Andere winnaar van de gemeenteraadsverkiezingen is Denk. Volkskrant-lezer Erik Oterdoom wijst op de verandering in het politieke landschap. 'De dag na de gemeenteraadsverkiezingen zag ik bij NPO 1: ‘Denk maakt entree in veel gemeenten’ en ‘Denk is blijvertje in politiek landschap.’ Denk mag dan democratisch verkozen zijn, geheel in de trant van de uitspraak van Piet Hein Donner in 2006: ‘Wanneer de sharia langs democratische weg wordt verkozen, 'dan moet dat maar’.’ Toen dacht iedereen dat het zo'n vaart niet zal lopen en de balans naar een meerderheid zal niet zo snel doorslaan. Echter met de komst van Denk, blijkbaar een ‘blijvertje’, en Nida is de weegschaal in beweging gekomen, en we weten allemaal waar de sympathieën van Tunahan Kuzu liggen.'

  'Men mag denken, 'daar heb je weer zo’n vijfde colonne-denker', maar die heeft nu officieel, legaal en langs democratische weg een vaste voet op Neerlands bodem en een koevoet tussen de deur voor meer islam-immigratie met name uit Turkije. De EU heeft immers een deal met Erdogan?'

  'En als Erdogan dan ook nog de oproep aan moslims in de westerse diaspora doet om veel kinderen te krijgen zal die weegschaal sneller gaan bewegen. Nederland, Denk hier goed over na en let op uw zaak.'

  Tot slot zeven adviezen voor de winnende lijsttrekkers. Want hoe moeten zij de stemmen van duizenden burgers vertalen in een nieuw bestuur? Communicatiedeskundige Joan Smithuis geeft tips.

 3. Congo

  Het drama in Congo – militiegeweld, enorme aantallen ontheemden zonder voedsel of medische hulp – is door Nederland op de agenda gezet van de Veiligheidsraad. Nederland is deze maand voorzitter van de raad. Minister Kaag van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking bracht onlangs een kort bezoek aan ontheemdenkampen in Congo. Wat kunnen de VN doen?

  De Zwitserse regisseur en kunstenaar Milo Rau organiseerde een Congo Tribunaal en maakte er een film over: ‘Er zijn al bijna 40.000 VN’ers, de meesten militairen, in Congo, maar ze doen niets. Laat die eerst in actie komen.’

  De film van Rau, The Congo Tribunal, wordt vertoond op het filmfestival Movies That Matter in Den Haag van 25 tot 30 maart; een expositie van zijn project is te zien in Stroom, ook in Den Haag. Wat begon als een kunstproject krijgt nu een juridische vorm, zegt Rau, ook artistiek leider van toneelgroep NTGent. Er staan nu vijf nieuwe tribunalen op stapel, voor verscheidene conflictregio’s in het oosten van Congo.

  Voor het eerste tribunaal in 2015 bracht hij zestig getuigen van oorlogsmisdaden, activisten, Congolese en internationale juristen bij elkaar in de stad Bukavu. Het Nederlandse initiatief is heel welkom, vindt hij.

  Wat zouden de VN het eerst moeten doen, afgaand op de getuigenissen tijdens uw tribunaal?

  Rau: ‘Het grootste probleem is de inactiviteit van het VN-personeel dat al in Congo is. Monusco is de grootste VN-vredesmissie uit de geschiedenis maar die soldaten, politieagenten en vierduizend burgerpersoneelsleden proberen zoveel mogelijk buiten alle conflicten te blijven. Ze spreken de plaatselijke talen van de bevolking niet en maken weinig contact. Ook bij ons project waren de VN weinig behulpzaam.

  ‘De VN hebben te veel dramatische mislukkingen van vredesoperaties meegemaakt, zoals Srebrenica, en zijn van de weeromstuit heel passief geworden. Terwijl de vredestroepen in Congo wel een groot effect kunnen hebben, zoals twee jaar geleden bij een militaire operatie tegen een rebellengroep in het oosten. Die rebellen zijn militair geen partij voor de VN-troepen, die komen met helikopters. Maar een jaar geleden werden twee experts van de VN - een man en een vrouw, ik was bevriend met een van hen - in het oosten vermoord en de vrouw werd daarna onthoofd. Sindsdien zit Monusco stil.

  ‘Die moorden zijn onopgelost en onbestraft gebleven. Dat geeft totaal het verkeerde signaal aan de rebellen. De minister uit de regering van Kabila beloofde mee te werken aan onderzoek, maar werkte dat tegelijkertijd tegen. Zo wordt de cultuur van straffeloosheid juist versterkt.’

  Herstel van de rechtstaat en vervolging van oorlogsmisdadigers vindt u het belangrijkst?

  'We hebben gemerkt hoe belangrijk een tribunaal is voor de slachtoffers. Dat die hun verhaal kunnen doen. Het openbaar aanklagen van de daders vergroot de veiligheid, ze komen er niet meer zo maar mee weg. Er moet weer een afschrikking komen voor misdadigers; een rechtssysteem dat burgers kunnen vertrouwen, vergroot de veiligheid. Dat gebeurt niet, dus doen wij het zelf met al onze contacten van het Congo Tribunaal.

  'Dit jaar gaan vijf plaatselijke tribunalen aan de slag, met gemengde teams van Congolese en internationale juristen. De organisatie gebeurt door kerkelijke groepen, 182 plaatselijke ngo’s (burgerverenigingen), mensenrechtenactivisten en andere plaatselijke autoriteiten. We hopen dat dit de aanzet zal zijn voor nog veel meer tribunalen.’

 4. Ander Commentaar

  David Ignatius schrijft in de Washington Post over het verraad van de Koerden in Syrië: 'De inname van de Syrisch-Koerdische enclave Afrin zondag door Turkse troepen is een herhaling van een van de meest trieste repeterende breuken uit de moderne geschiedenis: de Koerden die vechten om te overleven terwijl hun vrienden onder de grootmachten er bij staan en er naar kijken. Het Koerdische lot is vooral pijnlijk voor Amerikaanse militaire bevelhebbers omdat de door Koerden geleide SDF een cruciale bondgenoot is geweest bij het verslaan van IS in Syrië.

  'De Koerdische nederlaag in Afrin was waarschijnlijk onvermijdelijk. De VS maakten maanden geleden al duidelijk dat Afrin zich bevindt in de door Rusland gecontroleerde zone en dat de VS hier niet zouden interveniëren. De Russische strijdkrachten, die zes buitenposten hadden in de enclave en zichzelf hadden aangeprezen als beschermheren van Afrin, trokken hun troepen twee maanden geleden terug en gaven Turkije het groene licht voor de aanval. Als de Koerden verraden zijn in Afrin, is het door de Russen.

  'Nu verplaatst de Amerikaans-Turkse confrontatie zich zestig kilometer naar het oosten, naar de stad Manbij, die onder controle staat van de SDF en Amerikaanse militaire adviseurs. Turkije wil dat de Amerikanen en de Koerden zich terugtrekken oostelijk van de Eufraat. Dat zou een vergissing zijn, en een moreel in de steek laten van een trouwe bondgenoot. De Turken hebben geen gedisciplineerde troepen die de veiligheid in Manbij kunnen waarborgen. Zwichten voor de Turkse eisen zou chaos verspreiden en de afschuwelijke situatie in Syrië verder verslechteren.

  'In 2016 wilde Ankara dat Turkse troepen – en niet de VS en de SDF – Manbij zouden heroveren op IS. Maar Amerikaanse militaire bevelhebbers vonden dat Turkije niet over genoeg vuurkracht beschikte om de klus te klaren. Ze wisten dat het een politiek probleem zou zijn als Manbij onder SDF-controle kwam, maar ze vonden dat ze geen andere keus hadden – hetzelfde dilemma waarmee ze worstelden toen ze in 2017 kozen voor een SDF-aanval op Raqqa. Een levensvatbaar Turks alternatief bestond niet. De Koerdische strijders vochten en stierven in de strijd tegen IS. De wereld staat bij hen in het krijt.

  'Vandaag is Manbij stabiel. De markten zijn vol producten en de stad leeft. Het is een Koerdische creatie, maar er zijn behoorlijk veel Arabieren die richting dit gebied zijn getrokken, simpelweg omdat het relatief veilig en stabiel is.

  'De Verenigde Staten en zijn SDF-bondgenoten hebben een sterke positie in noordoost Syrië, die nuttig is om drie redenen: om Rusland in bedwang te houden in de rivaliteit tussen de grootmachten in Syrië; om Iraanse hegemonie en de “landbrug” van Iran naar Beiroet te voorkomen; en om invloed te houden voor de onderhandelingen in Genève die uiteindelijk een raamwerk voor een nieuwe Syrische staat zullen creëren.

  'Doormodderen is nooit een schone optie. Maar het is nu de juiste houding, terwijl de VS proberen hun samenwerking met de moedige Koerden trachten in stand te houden. Het is een vreemde alliantie, maar een nuttige. De Koerden verraden is niet alleen verkeerd, het is dom.'

 5. politieke campagnes

  Met behulp van Facebook-profielen werden 50 miljoen kiezers gericht benaderd om voor in 2016 voor Trump te stemmen. Dit onthulde het Britse zondagblad The Observer, dat in een gepeperd commentaar Zuckerbergs bedrijf een gevaar voor de democratie noemt.

  ‘Het werd al snel duidelijk dat de technologie niet alleen voor advertenties, maar ook voor het bezorgen van gerichte politieke boodschappen kon worden gebruikt. En dit is wat blijkt te zijn gebeurd in zowel het Brexit-referendum als in de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2016. Het betekende dat Facebook zowel politieke macht kreeg als serieuze verantwoordelijkheden.

  ‘Onze onthullingen maken duidelijk dat een data-analysebedrijf in staat was de profielen van ongeveer een derde van alle Facebookgebruikers in de VS binnen te halen, die vervolgens werden gebruikt om psychologische modellen op te stellen voor campagnedoeleinden. Academisch onderzoek heeft aangetoond dat zelfs kennis van enkele ‘Likes’ een verbazingwekkende hoeveelheid informatie over een Facebookgebruiker kan openbaren. Voor politieke campagneleiders is dit puur goud, omdat het hen mogelijk maakt boodschappen heel precies toe te spitsen, op een schaal die in het pre-internettijdperk onvoorstelbaar was.

  ‘In een adembenemend staaltje van casuïstiek beweert Facebook dat dit oogsten van data helemaal geen onrechtmatige daad was, omdat de onderzoeker die de sluizen opende dat ‘op een wettelijke manier volgens de juiste kanalen’ deed. Onze onthullingen maken duidelijk dat Facebook eind 2015 ontdekte dat informatie op ongekende schaal was afgetapt, maar dat het bedrijf geen serieuze maatregelen nam en de betrokken gebruikers niet informeerde wat er was gebeurd. Deze onachtzaamheid contrasteert ironisch met de boodschap van het bedrijf ‘dat het beschermen van persoonlijke informatie centraal staat bij alles wat we doen’.

  ‘Facebook vertegenwoordigt een nieuw soort macht in het bedrijfsleven waarvan de dimensies nu pas duidelijk worden. De machine die het heeft gebouwd blijkt uitermate geschikt om kiezers met boodschappen te raken om politieke effecten te sorteren – om angst te zaaien, om vooroordelen te bevestigen, om kiezers te ontmoedigen naar de stembus te gaan, om partijdigheid aan te wakkeren en om het bereik van valse informatie en samenzweringstheorieën te vergroten. En dit kan vandaag de dag allemaal worden gedaan onder de radar van de instellingen die de democratie heeft geschapen om vrije en eerlijke verkiezingen te garanderen en campagnefinanciering te beteugelen.

  ‘Kort nadat Facebook naar de beurs ging, riep de oprichter zijn werknemers op ‘snel te bewegen en dingen te breken’. Wat misschien nooit bij Zuckerberg opkwam was dat de liberale democratie één van de dingen zou kunnen zijn die ze breken. Het is tijd voor hem en zijn medewerkers om volwassen te worden.’

  Facebook vertegenwoordigt een nieuw soort macht waarvan de dimensies nu pas duidelijk worden

 6. Volgens Bert Wagendorp zijn het ongezonde tijden voor Russische ballingen in Londen. ‘Was Londongrad een scenario voor een 14-delige thrillerserie in wording, dan zou de auteur zich op dit punt hebben vastgedraaid in zijn zelfgesponnen web van intriges en bizarre plots. Hij moet een voor de kijkers geloofwaardig antwoord vinden op de moeilijkste vraag die het verloop van het verhaal tot dusver heeft opgeworpen: wie is de geheimzinnige Vladimir Poetin en wat is zijn ware rol?’

  Wagendorp concludeert: Ik denk dat de politici in het Westen worden geconfronteerd met personen en methoden waarmee ze nooit eerder te maken hebben gehad en dat ze daarom geen idee hebben hoe ze moeten reageren. Op onze Stef Blok na. Die zei tegen de Kamer dat we de lijnen met Moskou moeten openhouden en de dialoog moeten aangaan. Voor een krachtige veroordeling ontbrak namelijk een 'eigen informatiepositie'. Die hebben die anderen vermoedelijk ook niet, maar Stef Blok gaf het tenminste eerlijk toe.'

  De vader van Loes Reijmer overleed twintig jaar geleden. Zij was toen 13 en het internet bestond voor haar nog niet. Ze schrijft: ‘Herinneringen vervagen natuurlijk, maar mijn omgeving bestaat ook bijna alleen nog maar uit mensen die hem niet hebben gekend. Niemand zou me verrassen met een anekdote die ik nog nooit had gehoord; slechts weinigen zouden weten dat ik hem precies twintig jaar geleden zag overlijden. Zelfs Facebook, toch niet te beroerd om ons op elk moment van de dag lastig te vallen, zou me niet aan hem herinneren. Want hij bestaat niet op internet.’

  Maar dat veranderde toen ze op Instagram een foto van hem en haar samen plaatste. 'Wat lijk je op hem', reageerde een vriend. Plotseling waren ze er toch, de mensen die hem hadden gekend. 'Zo'n toffe pa', schreef de meester van groep 8. 'Ik herinner me nog dat hij je kwam ophalen van turnles', stuurde een vroegere turnjuf. En dat hielp. Omdat de lieve reacties en hartjes mijn offline vader even tot online leven wekten.’

  Peter Middendorp vraagt zich af of de linkse partijen in Rotterdam voordat ze in zee gingen met de islamitische partij Nida ‘Soumission’ van Michel Houellebecq wel hadden gelezen. ‘Doeners natuurlijk, aan de Maas, geen tijd voor boeken. Maar persoonlijk zou ik niet zoveel zin meer hebben om op een partij te stemmen die zulke verbonden sluit.’

  Plotseling waren ze er toch, de mensen die mijn vader hadden gekend

 7. Ander Commentaar

  In een stuk op Politico onder de naam ‘May’s tandeloze harde woorden over Rusland’ schrijft journalist Leonid Ragozin: ‘Negeer dat gepraat over een nieuwe Koude Oorlog tussen Moskou en het Westen. Over een jaar is alles weer 'business as usual'. Kijk maar naar de laatste keer dat zo’n aanval werd uitgevoerd, op Aleksandr Litvinenko in 2006. Minder dan een jaar later was de Britse oliegigant BP in gesprek met president Poetin om een deel van de bezittingen te kopen die Rusland had geconfisqueerd van de Russische oliemaatschappij Joekos.'

  'Premier May’s antwoord op de aanval voelde als een zorgvuldige heropvoering van een klassiek Koude Oorlog scenario. Het Kremlin houdt van posthistorische heropvoeringen. Het zou niets liever doen dan de hele Koude Oorlog opnieuw te beleven, met zijn escalaties en détentes, zijn toppen en wapenakkoord-ceremonies.'

  'Wat Moskou minder op prijs zou stellen is een bedreiging van de bezittingen van zijn oligarchenklasse. Maar daar hoeft het zich weinig zorgen te maken. Het is hoogst onwaarschijnlijk dat May’s Brexit-regering zich hard gaat maken voor een uittocht van vele miljarden om iets te redden wat ze toch al niet heeft: principes. Londen is de de facto hoofdstad van de post-Sovjet maffiastaat.'

  'Vanuit post-Sovjetperspectief lijken het Kremlin en de westerse politieke elite vaak op een stelletje bedriegers, van wie de een een slechterik speelt en de ander de Goede Samaritaan. Het toneelstuk dat wordt opgevoerd is overtuigend, en soms zelfs spannend om te volgen, maar het ultieme doel is je te beroven van je geld. Veel van het post-Sovjet-cynisme vloeit voort uit deze perceptie.'

  'De waarheid is dat Poetins Rusland een integraal onderdeel is van het westerse politieke en financiële systeem. Wat er uit ziet als eindeloos conflict is eigenlijk een gezellige symbiose, waar beide zijden elkaar voeden. Dat het Westen dit niet wil toegeven – en er iets aan doen – versterkt slechts de hand van het Kremlin. Maar verwacht niet te veel: waarom zou je een lucratieve joint venture beschadigen als je gewoon je verontwaardiging kunt veinzen over je kwaadaardige zakenpartners?'

 8. Ander Commentaar

  In Financial Times schrijft columnist Philip Stephens dat de zwakke Britse reactie op de moord op Litvinenko ‘waarschijnlijk verklaart waarom Moskou dacht dat het opnieuw straffeloos kon optreden’. ‘De door May aangekondigde tegenmaatregelen zijn weer te voorzichtig. Te lang heeft Londen er geen probleem mee gehad om zwart geld wit te wassen – en hetzelfde te doen met nog smeriger reputaties.’

  ‘De poging tot moord op Skripal is geen geïsoleerd incident. Het is onderdeel van een patroon waartoe ook behoren: het aanwakkeren van corruptie in voormalige communistische staten in Centraal en Oost-Europa, het stichten van instabiliteit op de Balkan, het verspreiden van nepnieuws en disinformatie, financiële steun voor populistische extremisten.'

  'Helaas heeft Poetin apologeten in hoge posities. Donald Trump ontkent nog steeds de Russische poging de democratie te ondermijnen. Jeremy Corbyn had grote moeite om Poetin te veroordelen. En dan zijn er nog de mensen die het gesprek willen aangaan met een revanchistisch Rusland. Deze apologeten verwarren engagement met onderwerping. Ze herinneren zich ook de Koude Oorlog verkeerd, toen samenwerking inzake wapenbeheersing gelijktijdig bestond met militaire competitie. Die samenwerking was gegrond in westerse wilskracht.’

  ‘Het Westen wordt bedreigd door Poetins bewind. Hoewel economisch zwak, is Ruslands militaire macht en roekeloze vijandigheid jegens de normen van internationaal gedrag een bedreiging voor vrede en democratie in Europa. De Russische president denkt dat het Westen het geloof in eigen waarden is kwijtgeraakt. Als niet ferm wordt opgestaan tegen agressie, wordt zijn gelijk bewezen.’

 9. Ombudsman Van Zutphen stelt in een nieuw rapport dat gemeenten en politie demonstranten te vaak beperkingen opleggen. Emile Affolter, woordvoerder van Amnesty Nederland kan daarover meepraten.

  Wat moet er gebeuren met het rapport van de ombudsman?

  ‘De minister moet nu aan alle burgemeesters en politiechefs nog eens duidelijk maken met dit rapport dat demonstreren een recht is en geen gunst. Het is een heel helder rapport waaruit blijkt dat demonstraties door gemeenten onvoldoende worden gefaciliteerd.'

  Heeft Amnesty daar ervaringen mee?

  ‘Ja, veel. We hebben zelfs een zaak tegen de gemeente Den Haag gevoerd omdat die geen toestemming had gegeven voor een demonstratie bij de Turkse ambassade. Wij wilden daar de vrijlating van onze collega van Amnesty Turkije eisen. De rechter heeft ons gelijk gegeven en we mochten alsnog demonstreren. Er is toen helemaal niets gebeurd, zelfs geen tegendemonstratie.

  ‘Wij doen altijd een kennisgeving, ook bij een demonstratie van één persoon, waarvoor dat niet nodig is. In te veel gevallen is de houding van de gemeente en de politie ‘nee, tenzij’. We voeren dan op het politiebureau een zogeheten ‘zienswijzegesprek’ over hoe een voorgenomen demonstratie het best kan worden georganiseerd; dan merken we te vaak dat de openbare veiligheid hogere prioriteit heeft dan het recht op demonstratie.

  ‘Wij als organisatie kennen de weg goed, maar voor gewone burgers die willen demonstreren gaat er van zo’n gesprek een ontmoedigende werking uit. Die worden snel afgeschrikt door de procedures, en denken al gauw dat de demonstratie eigenlijk niet kan. Dat vinden wij echt zorgelijk.

  ‘En het gaat niet om links of rechts, er is geen verschil wat het soort demonstraties of de onderwerpen betreft.’

  Wat vindt u van onaangevraagde demonstraties, bijvoorbeeld die van de antifa-groepen?

  ‘Ook de niet aangekondigde en de spontane demonstraties vallen onder het grondrecht, dus ook die moeten de gemeenten en politie faciliteren. Onze voorkeur heeft overleg vooraf, maar bij tegendemonstraties gaat dat niet altijd. Burgemeesters zijn vaak bang voor ongeregeldheden, dat demonstranten met elkaar op de vuist gaan. Dat is begrijpelijk, maar mag niet leiden tot beperkingen van de rechten van burgers.

  ‘De politie heeft vaak niet gemakkelijk bij demonstraties, maar we moeten ook niet overdrijven. Den Haag heeft 1.500 demonstraties per jaar wordt vaak aangevoerd, maar van de andere kant zijn de meeste klein en overzichtelijk. Wekelijkse massale demonstraties zoals in Spanje hebben we niet.’

  Reageert de politie dan te nerveus op demonstraties?

  ‘Laat ik een voorbeeld geven: gisteren filmden we met Nieuwsuur in de buurt van de Israëlische ambassade over het rapport over demonstaties. We werden meteen onderbroken door een politieagent, die wilde dat we onze legitimatie lieten zien. Hij vroeg ook nog of wij wel een aanvraag hadden ingediend. Dat is heel illustratief, dit was geen demonstratie maar een journalistieke opname over demonstreren. Toen we later bij de Turkse ambassade gingen filmen, gebeurde hetzelfde.’

 10. Tillerson

  De Afrikaanse leiders die de afgelopen week Rex Tillerson op bezoek kregen, zullen zich nu wel achter de oren krabben. De buitenlandminister van het machtigste land ter wereld vertrok vervroegd en bleek eigenlijk al ontslagen. Het is tekenend voor de verwarring die de VS onder Trump zaaien in de wereld. Zal de nieuwe minister Pompeo meer helderheid scheppen over wat Washington wil (dat denkt The Wall Street Journal) of gaan we Tillerson ondanks zijn falen nog missen (verwacht The New York Times)?

  The Wall Street Journal is ingenomen met de personeelswisseling op het State Department en schrijft in een hoofdredactioneel commentaar onder de kop ‘Pompeo’s belofte op het State’: ‘Trump krijgt een topdiplomaat die zijn beleidsvisie deelt.’

  ‘President Trumps besluit om Rex Tillerson te vervangen door de CIA-directeur Mike Pompeo als minister van Buitenlandse Zaken ziet eruit als een opwaardering van zijn kabinet en wellicht voor het Amerikaanse buitenlandbeleid. Tillerson verdiende beter dan de slordige manier waarop hij werd ontslagen, maar Pompeo deelt meer inzichten met de president en legt mogelijk meer gewicht in de schaal bij Trump en buitenlandse leiders.’

  The New York Times denkt daar in een hoofdredactioneel commentaar heel anders over: ‘Trump kan Amerika Rex Tillerson laten missen’.

  Niet omdat hij zo goed was: ‘Als Rex Tillerson zijn professionele carrière had afgesloten als chief executive officer van ExxonMobil, zou zijn reputatie die van een succesvolle leider van een van ’s werelds grootste bedrijven en toegewijde supporter van de Boy Scouts zijn geweest.

  ‘Daarentegen zal hij worden herinnerd als een van de zwakste en minst effectieve ministers van Buitenlandse Zaken van het land. Zonder ervaring in buitenlands beleid of landsbestuur, gaf hij weinig leiding en ontmantelde het ministerie dat hij moest leiden; vol enthousiasme voerde hij de bezuinigingen uit die de heethoofdige president zonder interesse in diplomatie hem opdroeg. Horden hoge diplomaten en andere ambtenaren, de keur van de Amerikaanse buitenlandse dienst, werden gedwongen te vertrekken of kozen voor de vlucht.

  ‘En toch hebben we reden om zijn vertrek te betreuren, omdat zijn vervanger waarschijnlijk nog erger zal zijn.’(..)

  Mike Pompeo’s ‘havikachtige benadering kan ernstige schade aanrichten op het vlak van belangrijke kwesties van nationale veiligheid, Iran en Noord-Korea inbegrepen, waarover hij meningen heeft geventileerd die haaks staan op die van zijn voorganger.

  ‘De timing van Tillersons ontslag houdt hoogstwaarschijnlijk verband met het feit dat Trump voor zijn grootste gok op het gebied van buitenlands beleid staat: zijn besluit directe onderhandelingen aan te gaan over Noord-Korea’s kernwapenprogramma, te beginnen met een persoonlijk gesprek met de leider van dat land, Kim Jong-un, naar verwachting in mei. (..)‘Voor de wisseling werd aangenomen dat Tillerson het Amerikaanse team zou leiden – een ploeg gehandicapt door een gebrek aan expertise over Noord-Korea. Nu zal die rol toevallen aan Pompeo, die eerder in feite aandrong op omverwerping van het regime in Noord-Korea en zelfs suggereerde om Kim te vermoorden.’