Op zich is die hele Maagdenhuisbezetting al een wonder

Maagdenhuisbezetting: achterhoedegevecht of avant-garde? 

Universitair oproer is vaak de voorbode van politiek-maatschappelijk oproer. Als dat waar is, dan zou de Maagdenhuisbezetting een belangrijk keerpunt kunnen zijn. De doorbreking van langdurige politieke apathie en democratische vermoeidheid. En van onze collaboratie met het neoliberalisme - de transformatie van de maatschappij in een doorgeslagen efficiency- en marktsamenleving.

Precies zoals David Graeber, een van de oprichters van de Occupy-beweging en inspirator van de Maagdenhuisbezetting, het een tijdje geleden in De Groene zei: 'Revolutionaire momenten veranderen onze politieke common sense. Ze markeren een breuk in wat mensen denken dat politiek wel en niet mogelijk is.