Betoging bij de Erasmusberg in Rotterdam tegen de mislukte staatsgreep in Turkije.
Betoging bij de Erasmusberg in Rotterdam tegen de mislukte staatsgreep in Turkije. © ANP

Ontbied Turks-Nederlandse organisaties preventief

Turkse Nederlanders

De regering moet Turkse organisaties preventief ontbieden om spanningen na de vakantie tussen verschillende Turkse groeperingen te voorkomen.

Binnenkort keert een grote groep Turkse Nederlanders terug van vakantie uit het land van Erdogan. Van diverse kanten is de vrees geuit dat dit tot gewelddadigheden zal leiden tegen politieke tegenstanders van de president, omdat deze vakantiegangers gehersenspoeld zijn via de door hem gecontroleerde media. Al hadden de mannen die na 16 juli brallend door Nederlandse steden trokken kennelijk geen verblijf in Turkije nodig, omdat zij in ons land meestal naar dezelfde tv-zenders kijken als hun Turkse geestverwanten.

Toch is de vrees wel degelijk gerechtvaardigd. Demonstreren voor vrijheid en democratie? De AKP-aanhangers gingen en gaan nog steeds de straat op - in Turkije en elders - opdat het land wordt gezuiverd van politieke oppositie, vooral van seculiere zijde en ook van religieuze concurrentie. Overigens is de in Amerika wonende Fethullah Gülen, aanvankelijk medestander van Erdogan in het uitschakelen van de seculiere elite in leger en bedrijfsleven, even weinig democratisch en rechtsstatelijk als zijn huidige opponent Erdogan en diens populistische aanhang. Een islamistische eenheidsstaat is de ambitie van beiden.

Het islamistische adagium dat Erdogan twintig jaar geleden reciteerde, geldt ook voor Gülen: 'Democratie is slechts de trein die wij nemen totdat wij op onze bestemming zijn aangekomen. Minaretten zijn onze bajonetten, koepels onze helmen, moskeeën onze kazernes en gelovigen onze soldaten.' Een profetische uitspraak ook, gezien de gebeurtenissen op 16 juli, want de mannen die in Istanbul en Ankara de straat op gingen, waren niet zozeer opgeroepen door sociale media - die hun leider kwalificeert als 'open riolen' - maar inderdaad vanaf de minaretten, als islamistische milities.

Wil de overheid dat onze Turks-Nederlandse medeburgers belemmerd worden in hun dagelijks leven?

Dat de Nederlandse overheid aanhangers van Gülen beschermt, komt dan ook niet voort uit een politieke voorkeur in Den Haag voor Gülen, maar uit het feit dat in een democratische rechtsstaat iedere burger gelijke bescherming geniet, zonder aanzien van diens politieke overtuiging.

Helaas blijkt onze overheid anderzijds uiterst besluiteloos en zwak als het gaat om de verdediging van onze rechtsstaat tegenover de massale en substantiële inmenging door een buitenlandse mogendheid. Sympathieke pogingen als die van de Rotterdamse burgemeester Aboutaleb daargelaten.

Minister Asscher heeft pas zeer recent een onderzoek in gang gezet naar de al dan niet vermeende 'parallelle samenleving' van Nederlandse Erdogan-aanhangers - de meerderheid van onze Turkse Nederlanders - waarom de Tweede Kamer al een jaar geleden heeft gevraagd. Collega Koenders pruttelt wat bezorgd over de Turkse rechtsstaat, maar buitenlandse inmenging raakt ook Binnenlandse Zaken en Veiligheid en Justitie. Waar blijft Blok, die de zieke Plasterk vervangt op BiZa? Waar blijft Van der Steur?

Het gaat immers om een vorm van inmenging die ons land sinds de Tweede Wereldoorlog niet meer heeft gekend. Erdogan eist dat hij demonstrerende Duitse Turken mag toespreken en dat EU-landen probleemloos hun burgers aan hem uitleveren.

Buitenlandse inmenging raakt Binnenlandse Zaken evenzeer

Anders dan de overheid mogen individuele politieke partijen en organisaties zich wel degelijk uitspreken voor politieke geestverwanten elders. Waar zitten de sympathieën van GroenLinks? Heeft de partij eindelijk de Lagendijk-doctrine afgezworen? Namelijk dat Erdogan 'een SGP heeft omgevormd tot een CDA, Turkije bevrijd van het leger en rijp gemaakt voor Europa'. Waarmee wie daaraan twijfelde gold als een blinde islamofoob die niet ziet hoe islam en democratie harmonisch kunnen samengaan. Een sentiment dat helaas ook een deel van de PvdA niet vreemd is.

Zien CDA en ChristenUnie het verschil, tussen enerzijds een partij die zich laat inspireren door een godsdienst en andersdenkenden respecteert en anderzijds een partij die andersdenkenden formeel wil buitensluiten, ja zelfs vervolgen? En dat een moskee niet altijd een soort kerk is? Zien de neoliberale VVD en D66 hoe het bedrijfsleven, dat onder Erdogan de elite kon overvleugelen, verzinkt in nepotisme en corruptie, ten koste van de gewone Turkse mkb'ers?

Want het gaat in laatste instantie niet alleen om een principiële, ideologische kwestie, maar om mensen. Wil de overheid dat onze Turks-Nederlandse medeburgers, geliefden, vrienden, kennissen, familieleden, collega's en buren - die geen AKP-aanhanger zijn, maar links of liberaal, ongeïnteresseerd of ongelovig, dan wel homoseksueel of feministisch - belemmerd worden in hun dagelijks leven? Doordat zij te weinig en te onduidelijk voor hun rechten opkomt?

Daarom: Tweede Kamer, draag het kabinet-Rutte II op om de vertegenwoordigers van alle relevante Turkse organisaties in Den Haag te ontbieden. Die moeten bij die gelegenheid plechtig beloven dat hun organisaties politieke tegenstanders met rust zullen laten: dat zij zich daarvoor ook (pro)actief inspannen door hun leden hiertoe de aan te sporen. Het slagen hiervan is uitdrukkelijk hun verantwoordelijkheid. Zo niet, dan wacht de rechter.

August Hans den Boef is literatuurwetenschapper en onderzoeker.

Volg en lees meer over:

Reacties (26)

U hebt javascript nodig om een reactie achter te laten.
Plaats een reactie Nog 600 tekens
 • raoullll -
  Ik vraag me af hoe de sociaal academici van destijds met hun progressieve idealen zich vandaag de dag voelen inzake de destijds doorgeperste humanitaire gezinshereniging. Nog steeds geen twijfel ?
 • Hazlo -
  Schurk Erdogan heeft deze coupe zelf in elkaar gezet om zich een excuus te verschaffen de totale macht naar zich toe te trekken en al zijn tegenstanders uit te schakelen. In N.L vormen zijn gewelddadige en opgefokte aanhangers een staat in onze staat waar zij zich niets aantrekken van onze wetten en regels en zich gedragen of zij in Turkije wonen. Als dit gezwel niet snel krachtig wordt aangepakt leven de hier wonende Nederlanders straks in een islamitisch land waar zij niets meer te zeggen hebben en waar Erdogan de lakens uitdeelt. Echter van onze waardeloze regering is niets te verwachten!
 • wouterfr -
  Wie naar deze muziek gespeeld door de Turkse Fazil Say luistert, zal begrijpen dat Erdogan zijn greep op de bevolking van Turkije ooit zal gaan verliezen. We zien hoofdzakelijk betogingen van het volk dat niet beter weet, maar er is meer dan dat aan de hand in Turkije. https://youtu.be/j9kIQTiISbE
 • Arjan53 -
  het kan allemaal veel eenvoudiger. maak het onmogelijk dat men een tweede nationaliteit kan hebben als deze tweede niet NL nationaliteit zijn onderdanen niet uitlevert om hier te worden vervolgd. er is immers sprake van rechtsongelijkheid als een bezitter van een tweede paspoort zich aan vervolging in NL kan onttrekken. Als we dat doen moeten de NL-Turken een keuze make: voor Erdogan, dus Turkse nationaliteit betekent geen NL nationaliteit meer met alle gevolgen. men heeft dan een verblijfsvergunning die bij crimineel gedrag, dus ook discriminatie of aanzetten tot haat, kan worden ingetrokken.
 • Theofiel Boemerang -
  Iemand die geen vakantie meer heeft gaat aan het werk. Blijkbaar gaat het hier om een groep mensen die na hun reisje naar Turkije niet aan het werk hoeven en tijd hebben om irritante activiteiten te ontplooien. Waarvan wordt dat allemaal betaald en waarom?
 • Ton Heijden -
  Turkije gaat massaal de straat op in steun aan de grote roerganger Erdogan. Al die vlaggen zwaaiende mensen zijn onkundig van het verval van hun waarschijnlijk ook gekoesterde democratie. Die wordt nu dus uitgezwaaid. Want, in elk land waar de regering de baas is van het leger, het onderwijs, maar zich ook bemoeid met zaken als opvoeding en niet in de laatste plaats de informatievoorziening zal eindigen in tirannie. Het is de voedingsbodem voor een dictator.We hebben het gezien in nazi-Duitsland.
 • junoasahi -
  Che guavara....mag ik een Veto over Fetö uitspreken en in één adem nog een Veto bij doen over uw voorkeur voor uw president....dat is turkse koek en niet geschikt voor uitvoer naar andere landen. het kan de nationale veiligheid in Nederland in gevaar brengen.aan nog meer hersenspoeling is geen enkele behoefte....
 • Komeinie -
  @Heraclitus, August Hans beredeneert dit vanuit zijn partijpolitiek, grachtengordel yuppen hebben totaal geen binding meer met de gewone bevolking en missen daardoor ook het inzicht. Over het algemeen genomen woont een ir ook niet in arbeiderswijken, dat terwijl zijn partij Arbeid in haar naam voert? Vandaar ook dat er niets aan dit probleem gedaan wordt!
 • Frits Jansen -
  Het recht van vereniging is (net als fe vrijheid van meningsuiting) een grondrecht. Ontbieden is daar nie6 mee te rijmen.Wel bijv. een uitnodiging tot een (vrijwillig) gesprek. Dwang kan ontaarden in moslim-bashing wat terrorisme uitlokt, kortom in dooien.
 • wouterfr -
  Che guavara, Nederland moet niets maar dan ook helemaal niets met de zogenaamde coup in Turkije en zeker niets met die charlatan van een Erdogan, die op een chantage-achtige manier Europa in zijn macht probeert te krijgen. Weet niet hoe lang U al in Nederland verblijft, maar dan zult U ongetwijfeld inmiddels wel door hebben dat een dergelijke diktatoriaal persoon in het Nederland van 2016 geen schijn van kans zou hebben, zo mocht de bevolking al net zo dom zijn als die van Turkije.