Moeten fabrikanten meer openheid geven over de prijs en hun prijs 'ethisch' vaststellen?
© de Volkskrant

Moeten fabrikanten meer openheid geven over de prijs en hun prijs 'ethisch' vaststellen?

Het spel en de knikkers

'De fabrikanten van (wees)geneesmiddelen zullen hun verantwoordelijkheid moeten nemen.' Arnold Moerkamp, de bestuursvoorzitter van het Zorginstituut Nederland, vindt de prijsstelling van geneesmiddelen tegen zeldzame ziekten (weesziekten genaamd) onethisch. Hij wil dat fabrikanten inzicht geven in kosten en winst en stelt, vooruitlopend hierop, dat de prijzen drastisch omlaag moeten.

Dit schrijft Moerkamp in het deze week verschenen advies over het geneesmiddel Spinraza dat kan worden gebruikt bij piepjonge kinderen die de zeldzame spierziekte SMA hebben.

Het advies van het instituut aan de minister van Medische Zorg is klip en klaar: neem het middel niet op in het basispakket, tenzij u een spectaculaire prijskorting kunt uitonderhandelen.