©

Moet de regering ING weer nationaliseren als Postbank 2.0?

De kwestie

Het hoogoplopende debat over het inkomen van ING-topman Ralph Hamers krijgt een steeds curieuzere wending, nu het ook nog samenvalt met de op handen zijnde gemeenteraadsverkiezingen.

Partijen grijpen het aan om er een electoraal slaatje uit te slaan en via gelegenheidswetgeving het salaris van de topman van ING te beteugelen. Wie daartegen is, loopt gerede kans zich op 21 maart flink te bezeren, want het volk heeft met Hamers een nieuwe zondebok aangewezen.

Maar eigenlijk is de discussie hierover net zo bizar als de salarisstijging zelf. De regering en de Tweede Kamer zouden - mea culpa - moeten erkennen dat het teruggeven van de banken aan de markt een verkeerd besluit is geweest.