Met vlag en wimpel, welgemoed op weg naar het Levenseinde
© de Volkskrant

Met vlag en wimpel, welgemoed op weg naar het Levenseinde

Toevallig was ik in het buitenland toen ik hoorde dat de formatie was mislukt. Aan de zuidkant van de Alpen verliezen Nederlandse problemen al snel hun gewicht en ook nu hoefde ik geen moeite te doen niet in een jammerklacht uit te barsten. Ik zag ook meteen een voordeel; het ligt voor de hand dat de partijen, minus GroenLinks, gaan praten met de ChristenUnie en die partij is mordicus tegen de uitbreiding van de euthanasiewet. Stervenshulp voor oudere mensen die hun leven 'voltooid' achten, ook zonder fysieke en psychische klachten, is voor die partij 'een breekpunt'.

Dat bevalt me, want ik zie met stijgende verbazing hoe in Nederland het openbare debat accelereert wanneer het om euthanasie gaat - en vooral ook om verruiming van de wet die sinds 2002 in bedrijf is.