Men benoemt het liefst een kloon van zichzelf

Commentaar

De Nederlandse universiteit is een oudemannenhuis waar nodig de bezem doorheen moet.

Johanna Westerdijk was precies honderd jaar geleden de eerste vrouwelijke hoogleraar in Nederland; de biologe werd benoemd aan de Universiteit Utrecht. Sindsdien is het tergend langzaam gegaan met het benoemen van vrouwen tot professor. Het zijn er nu 750 op een totaal van 4.500 hoogleraren.

Terwijl het aantal vrouwen met een masterdiploma al groter is dan het aantal mannen, blijft Nederland beschamend achterlopen met het benoemen van vrouwen in het hoogste academische echelon. Het is dan ook te prijzen dat minister Bussemaker zich hier niet bij neerlegt en 5 miljoen euro ter beschikking stelt om nog dit jaar honderd vrouwelijke hoofddocenten tot hoogleraar te promoveren.

Want er zijn gekwalificeerde vrouwen genoeg, iets dat door weinigen wordt bestreden

Een enkeling meent dat een dergelijke voorkeursbehandeling ongepast is, omdat alleen 'kwaliteit' zou mogen tellen. Afgezien van het feit dat de maatregel van Bussemaker incidenteel en tijdelijk is, mist deze tegenwerping de kern van de zaak. Want er zijn gekwalificeerde vrouwen genoeg, iets dat door weinigen wordt bestreden.

Waarom komt het er dan toch niet van? Externe factoren spelen zeker een belangrijke rol. De universiteiten hebben al vele jaren te kampen met krimpende budgetten, waardoor hele generaties voor het academisch onderwijs en onderzoek verloren gaan. De ouderen met de vaste aanstellingen maken de dienst uit en die maken nauwelijks ruimte voor talent dat een wetenschappelijke carrière met uitzicht op een vaste aanstelling ambieert. Deze stagnatie legt vooral voor vrouwen blokkades op. Dit blijkt uit het feit dat slechts een kwart van de hoofddocenten uit vrouwen bestaat.

Conservatisme van de universiteiten in hun selectieprocedures speelt ook een belangrijke rol

Maar het conservatisme van de universiteiten in hun selectieprocedures speelt ook een belangrijke rol. Men benoemt het liefst een kloon van zichzelf, waarbij aan het aantal Engelstalige wetenschappelijke publicaties een veel te groot gewicht wordt toegekend. Bussemaker wijst er terecht op dat bij het benoemen van hoogleraren veel meer gekeken moet worden naar de capaciteiten om onderwijs te geven.

Het gebrek aan doorstroming van vrouwen, jonge onderzoekers en wetenschappers met een migratie-achtergrond is een verspilling van talent, die Nederland zich niet kan en mag permitteren.

Reacties (5)

U hebt javascript nodig om een reactie achter te laten.
Plaats een reactie Nog 600 tekens
 • wiewatwaar -
  Zelfs Rutte zei het al in zijn campagnes: sociale diversiteit moet niet verward worden met positieve discriminatie. Het HBO en het MBO-ROC's, en VMBO'S hebben helaas al laten zien dat de hoge kwaliteit van het onderwijs in Nederland helemaal niet vanzelfsprekend is en gemakkelijk te grabbel gegooid kan worden door o.a. vernieuwing en verandering opgelegd van bovenaf..
 • Josephine Bersee -
  Tragisch. Er worden cijfers genoemd en dan lukraak causale verbanden gelegd. Misschien kunnen er wat nieuwe leerstoelen worden gecreeerd voor vrouwen en genderstudies...
 • Egbert Bömers -
  Wanneer is onderzocht dat binnen de tot "oudemannenhuis" verworden Alma Mater slecht onderwijs wordt gegeven? Waar staat beschreven hoe het "conservatisme van de universiteiten" een klimaat schept waarin wetenschappelijke ideeën en inzichten slecht ontkiemen en uitgroeien? Kent Hans Wansink één studie over de magere kwaliteit van experimenteel onderzoek, bedreven door blanke mannen van boven de vijftig? Wordt veelbelovend wetenschappelijk talent van vrouwen en migranten binnen de uni's bewust gediscrimineerd? Wat de vraag doet rijzen of dit activistische linkse commentaar eigenlijk wel klopt.
 • Ton Maps -
  Onderzoek kan levens redden en moet dus gedaan worden door de beste mensen. In de praktijk zijn dat vooral mannen. Vrouwen zijn minder productief omdat ze minder grote offers brengen, ze houden hun gezondheid en welzijn beter in de gaten. Een neiging tot extreme specialisatie komt meer voor bij mannen dan bij vrouwen. Extreem hoge intelligentie komt meer voor bij mannen dan bij vrouwen, evenals extreem lage intelligentie. Het meisjes-tegen-de-jongens spelletje is te onvolwassen voor woorden en vooral uiterst destructief.
 • Peter.kriens -
  Toen mijn dochter geboren werd in 1988 was ik van plan actief te werken om haar een sterke vrouw te laten worden. Met hulp van de vele steuntjes in de rug voor meiden vanuit de overheid is dit gelukt. Bij mijn 2 jaar jongere zoon kwamen dergelijke bespiegelingen niet in mij op. Terugkijkend lijkt daardoor de huidige generatie jonge mannen er bekaaid vanaf afgekomen. Er zijn grote aangeboren verschillen tussen mannen en vrouwen die de verschillen in de gevangenis, ziekenhuis, of hoogleraren beter verklaren dan de discriminatie door de man. Discriminatie door de overheid is daarom onrechtvaardig