Burgemeesters van vier kustgemeenten protesteerden in 2015 tegen bouw van windmolens voor hun deur.
Burgemeesters van vier kustgemeenten protesteerden in 2015 tegen bouw van windmolens voor hun deur. © Marlies Wessels

Martin Sommer: 'Naar zee met die windmolens, zet de Doggersbank vol!'

Vrij zicht

In een commentaar schrijft de Volkskrant dat 'wind rendeert'. Van de 18 miljard subsidie die voor windenergie was gereserveerd, is maar 6 miljard nodig. Trouw was nog triomfantelijker. 'Nieuw windpark op zee is nog goedkoper.' Vraag niet hoe het kan, profiteer ervan. Bij mij kwamen de mailtjes binnen. 'Sommer, jij schamperde erop los over windmolens. Heb je nu nog praatjes?' Op de cursus heb ik geleerd dat je in zo'n geval meteen door het stof moet. Dus de optimisten hadden gelijk. Minister Kamp heeft altijd gezegd dat windenergie op termijn 40 procent goedkoper moest. Dat is verbluffend snel gelukt. Gefeliciteerd en ondergetekende zal zich voortaan koest houden.

Of toch niet? Laten we conclusies trekken. Tegen deze prijs is wind op zee nu al goedkoper dan wind op land. Goed nieuws voor de provincie. Het leed van het Energieakkoord komt van wind op land. Eeuwenoud landschap wordt verpest. Dorps-ruzies verscheuren Groningen en Friesland. In Drenthe staan 'windboeren' en kleine luiden met de ruggen naar elkaar. Plaatselijke bestuurders spreken met afgrijzen over Den Haag. Daar hebben ze de mond vol van participatie, maar is doorzettingsmacht nog net iets populairder.

Naar zee met die windmolens, zet de Doggersbank vol!

Een paar jaar geleden adviseerde het CPB al de bouw van windmolens op land vijf jaar uit te stellen. Dit vanwege de weerstand en de onzekerheden op de markt. Het nieuws van deze week zullen de tegenstanders van de megamolens met twee handen aangrijpen. Naar zee ermee, zet de Doggersbank maar vol! Dan hebben we er op land immers geen last van. Ik voorspel dat ze hun gelijk niet zullen krijgen. Kamp is te stram en de milieulobby te machtig. Destijds argumenteerde het CPB al dat 'uitstel geen of weinig effect (heeft) op achterliggende doelen van klimaatbeleid, milieu, voorzieningszekerheid of kennisontwikkeling'. Anders gezegd, die hele windmolenkoorts is een druppel op een gloeiende plaat. Tamelijk dodelijk, maar luisteren deden ze niet.

Dit gaat immers niet over achterliggende doelen of feitelijke CO2-besparing. Dit gaat over de ijzeren afspraken in het Energieakkoord die koste wat kost moeten worden uitgevoerd. De Kamer zal ook geen hand toesteken, aangezien iedereen behalve de PVV windenergie prachtig vindt. Sterker, deze week nam de Kamer een motie aan van de immer opgewonden Jan Vos (PvdA), om meer subsidie beschikbaar te stellen voor wind op land. Deze meevaller-op-zee zal met andere woorden tot nieuwe teleurstellingen op land leiden.

Over de totale kosten van het Energieakkoord is Kamp tot de huidige dag vaag

Henk Kamp is een sluw politicus. Die 18 miljard was het maximum dat hij mocht uitgeven, zodat 6 miljard voor wind op zee plotseling een koopje lijkt. Over de totale kosten van het Energieakkoord is Kamp tot de huidige dag vaag. Hij schrijft aan de Kamer dat het nieuwe windpark 300 miljoen aan subsidie gaat kosten. En dat daarmee een half procent van de opdracht van het Energieakkoord is ingevuld. Dat doel is zoals u weet 14 procent hernieuwbare energie in 2020. Op mijn janboerefluitjes berekende ik 300 miljoen maal 200 (vanwege dat halve procent), is 60 miljard voor het hele Energieakkoord. Dat klopte niet, zei de voorlichtster van Kamp. Maar het kwam wel akelig dicht bij de 58,9 miljard die de Algemene Rekenkamer vorig jaar voor het Energieakkoord bij elkaar had gecijferd. Ook dat bedrag was volgens Kamp trouwens onjuist.

60 miljard. Als je het snel zegt, valt het wel mee. Een ABN Amro, plus de Deltawerken, de HSL, de Noord-Zuidlijn en als toetje de JSF. Stel je voor dat de JSF was gekocht zonder dat er überhaupt een bedrag was genoemd. Omdat het Energieakkoord een goede zaak is, vindt de Kamer het best. Net als georganiseerd Nederland, dat met zijn allen aan het Energieakkoord meedoet. Voor iedereen zit er dan ook een mooi kluifje aan, van FNV en VNO tot Shell en Siemens.

Niet alleen wat het kost, ook wat het opbrengt is raadselachtig

Niet alleen wat het kost, ook wat het opbrengt is raadselachtig. Straks is het Energieakkoord netjes uitgevoerd en hebben we 14 procent hernieuwbare energie en dus heel veel windmolens. Hernieuwbare energie zegt evenwel niets over het effect, dat wil zeggen de mate waarin de klimaatopwarming is gestuit. Om maar wat te noemen, het waait nu al twee weken niet en wat betreft de stroom moeten we het vooral hebben van vieze kolen. Pijnlijk was in dat verband de brief die Sharon Dijksma, toen nog staatssecretaris van Milieu, vorig jaar aan de Kamer schreef.

Dijksma legde namens de regering, dus ook namens minister Kamp, uit waarom de Nederlandse staat in beroep ging tegen het veelbesproken Urgenda-vonnis. Nederland moet van de rechter de uitstoot van CO2 vóór eind 2020 met een kwart terugbrengen. Met als argument het gevaar van klimaatverandering. Dijksma voerde daartegen aan dat het aandeel van Nederland in de internationale CO2-uitstoot al heel klein is, namelijk 0,35 procent. De extra maatregelen die de rechter heeft bevolen, leiden volgens de rekenaars van de Staat tot 0,000045 graden minder klimaatopwarming. Die maatregelen zouden aanzienlijk verder gaan dan het Energieakkoord. Desondanks hebben ze 'geen meetbaar effect op het gevaar van klimaatverandering'.

Geen meetbaar effect. Laat dat even bezinken. Wind op zee wordt veel goedkoper. Maar 6 miljard weggegooid geld, blijft weggegooid geld.

PS. Felicitatie voor Liesbeth van Tongeren op plaats 6 bij GroenLinks!

Correctie

In bovenstaande rubriek is een rekenfout gemaakt. Het windpark Borssele-2 is goed voor een half procentpunt van de beoogde 14 procent hernieuwbare energie die in het Energieakkoord staat, en niet voor een half procent van het Energieakkoord. Zo komt het totale bedrag op maximaal 8,4 miljard (28 x 0,3 miljard), in plaats van de 60 miljard die in Vrij Zicht wordt genoemd.

Reacties (31)

U hebt javascript nodig om een reactie achter te laten.
Plaats een reactie Nog 600 tekens
 • ludenso -
  Met een subsidie van ongeveer één cent per geproduceerde kWh krijgen we een windpark op zee, dat stroom levert voor een prijs die marktconform is. Eén cent per kWh subsidie, dat is slechts 5 % van de prijs die de consument voor z'n stroom betaald. Molens uit zicht en alleen de eerste paar jaar slechts één cent subsidie per geproduceerde kWh. Dat is gewoon goed. Daar valt niets tegen in te brengen. Niet zeuren Martin Sommer.
 • CorArnhem -
  @Menno bergh, In het door u geschetste scenario heeft Sommer wel degelijk gelijk en staan alle Nederlandse windmolens in zee.
 • Hazlo -
  Fijn om te weten dat de kosten van dit idiote links liberale ,,klimaatakkoord,, 60 miljard bedragen waardoor het 0,000045 graden minder warm zal worden terwijl gelijktijdig in China 60 nieuwe kolencentrales worden gebouwd en het platbranden van oerwoud in Indonesië, waarbij men in 1 maand evenveel Co2 uitstoot als Duitsland doet in een heel jaar, gewoon blijft doorgaan. Als straks de energierekening bij de mensen op de mat valt en zij voor deze waanzin jaarlijks ruim 1000 extra moeten gaan betalen zal men beseffen dat VVDer Kamp en zijn windmolenmaffia ons lelijk bij de neus hebben genomen!
 • Alberto Montanero -
  Wind- en zonne energie kunnen nooit fossiele energie vervangen, om de doodeenvoudige reden dat ze weersafhankelijk zijn. Het waait al weken nauwelijks en de zon schijnt niet. Waar krijgen we dan stroom van? Van fossiele centrales. Die blijven we dus gewoon altijd nodig hebben. Dat is eenvoudig na te gaan op energieopwek.nl. Tientallen miljarden euro's aan belastinggeld worden momenteel letterlijk in zee gedumpt (windmolens), zonder dat het iets oplost. Wil je CO2 arme energieopwekking? Ga dan voor veilige kernenergie, zoals thorium MSR. Dat werkt en geeft 24/7/365 energie.
 • Tije Pietersma -
  Werkelijk onvoorstelbaar dat dit mogelijk is in een land als Nederland; tientallen miljarden verkwisting, zonder dat ook maar een haan er naar kraait. Behalve u dan meneer Sommer, u durft als een van de weinigen kritiek te geven, in de mainstream media. Als het woord 'klimaat' valt, dan gaat er een heilig vuur branden in de meeste mensen. Het verstand gooit men dan overboord, alles mag, als het maar ten gunste van moeder aarde is. Onvoorstelbaar gewoon.
 • theo joubert -
  @Leo, die 6 miljard kWu/jaar geldt als de molens continu hun maximale vermogen zouden leveren. In de praktijk rekent men met zo'n 40% productiefactor, dus 2,5 miljard kWu/jaar. Dat is 9 PJ/jaar. De Nederlandse energievraag zal nooit onder de 2000 PJ/jaar komen, 14% daarvan is 280 PJ dus 31 van die parken zou voldoende zijn om aan het Energieakkoord te voldoen. Schat even de kosten daarvan, svp. En bedenk ook dat we het alleen over de elektriciteitsvraag hebben, niet de overige energievraag, die veel groter is.
 • Leo di Campamento -
  Dit artikel is feitelijk onjuist. De kavels op Borssele zijn ter grootte van 350 MW en de afgelopen twee tenders besloegen steeds twee kavels, dus 700 MW. 350 MW = 11 PJ = 3 miljard kWh p/j 700 MW = 22 PJ = 6 miljard kWh p/j Op een totale Nederlandse energievraag van 1700 PJ p/j zijn er dus 77 van zulke tenders nodig oftewel 154 kavels. Om aan het Energieakkoord te voldoen (14% van 1700 PJ = 238 PJ) zijn er 22 kavels nodig, waarvan er nu 4 zijn uitgegeven. Zon buiten beschouwing gelaten. Bron: http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/wind-op-zee-kavels-borssele
 • menno bergh -
  Beste Martin, Jammer dat je de redenatie niet omdraait, windmolens op het land is echt veel goedkoper dan die dingen op zee plaatsen. Als je dus "economisch rendabel" wil handelen zou je dus eigenlijk zoveel mogelijk molens op het land moeten plaatsen zodat we tegen zo laag mogelijke kosten onze CO2 uitstoot minimaliseren! Ik hoop dat je hier nog eens aan terugdenkt als we straks met z'n allen als klimaatvluchtelingen in Duitsland wonen omdat de zeespiegelstijging ook volgens jouw methode was berekend :-)
 • theo joubert -
  Dat de klimaatveranderingen die we zien gevolg zijn van menselijk handelen is een geloof en niet een feit. Dat windenergie een oplossing is die de CO2 uitstoot vermindert is een geloof. Dat je een moderne economie kan laten draaien op onbetrouwbare energiebronnen als zon en wind is een geloof. Als je gelovigen aanvalt komt er een hoop ruzie en weinig begrip.
 • ruud volkskrant -
  @Roderiguez: Windmolens zijn gewoon een slechte keus..Je investeert een enorme hoeveelheid energie (uit olie) om die krengen te bouwen....En daarna te onderhouden..Of die dingen dan uiteindelijk genoeg schone energie opleveren, om al die ge-investeerde energie (uit olie) weer te compenseren, moeten we nog afwachten..Zonnecellen hebben minder investering in energie nodig en halen in tegenstelling tot windmolens steeds betere rendementen..Ik denk echter dat er iemand in Nederland is, die goed verdient aan het verkopen van windmolens..En dat we een overheid hebben, die met molentjes loopt.