Frank Kalshoven
Frank Kalshoven ©

Marktfalen én overheidsfalen zijn alomtegenwoordig en daarom moeten we kijken naar wat wel werkt

Het spel en de knikkers

De kop in de Volkskrant van vrijdag was: 'Inburgeren als businessmodel'. In de intro stond dat de gemeente Veldhoven de begeleiding van statushouders overlaat aan private investeerders. 'Die verdienen goed als vluchtelingen zonder bijstand kunnen.' Wat dacht u toen u dat las, of wat denkt u nu op basis van de gegeven informatie?

A: Dit is het toppunt van economisering van de samenleving en de afbraak van onze collectieve voorzieningen. Moet nu echt overal geld aan worden verdiend? Arme statushouders!

B: Goed zo! Niets werkt zo heilzaam als marktwerking, met sterke financiële prikkels voor investeerders om resultaat te boeken.