Lever Haren niet uit aan Groningen
©

Lever Haren niet uit aan Groningen

Het Gronings provinciebestuur drukt de fusie van Groningen en Haren op oneigenlijke wijze door. En omgekeerd houdt het gemeentebestuur van Landgraaf de noodzakelijke fusie met Heerlen tegen.

Gemeentelijke herindeling - kroonjuweel van Rutte-II - speelt weer hoog op. Niet alleen in Zuid-Limburg, West-Brabant en Zuid-Holland, maar ook in Groningen. Daar lijken de zaken niet democratisch van onderop, maar autoritair van bovenaf te worden geregeld. Volgens Rutte-III is herindeling 'gewenst voor gemeenten die langjarig en in hoge mate afhankelijk zijn van gemeenschappelijke regelingen voor essentiële taken'. Maar herindeling doet afbreuk aan lokale democratie en overzichtelijk zelfbestuur. Bij opschaling verwatert Thorbecke's primaire bestuurslaag: de gemeenten.