Vluchtelingen arriveren bij het oude ministerie van Sociale Zaken, 11 november.
Vluchtelingen arriveren bij het oude ministerie van Sociale Zaken, 11 november. © Freek van den Bergh / de Volkskrant

Laat asielzoekers meteen beginnen met inburgeren

Het kabinet moet asielzoekers de waarden van de vrije democratische samenleving bijbrengen.

Dagelijks zien we in de kranten en in talkshows Nederlanders met hun opvattingen over de wandaden in Keulen van asielzoekers, migranten, vluchtelingen, allochtonen enzovoort. Het regent generalisaties, vaak gebaseerd op ongefundeerde, maar diep gewortelde vooroordelen.

Mij wordt soms gevraagd wat ik vind van de gebeurtenissen in Keulen, aangezien ik een asielzoeker ben geweest.

Nu dus een vluchteling aan het woord. Ik groeide op in het streng islamitische land Iran. Ik heb zes zussen en een broer. De diepe wens van mijn vader, zelf een streng moslimman, was dat ik de koranschool zou volgen om een islamgeleerde te worden.

Mannenmaatschappijen

De culturele en etnische factoren speelden een rol bij wandaden in Keulen

De Arabische cultuur kent een zekere dominantie van mannen tegenover de vrouwen. Ook Iran heb ik ervaren als een mannenmaatschappij. In hun opvoeding krijgen jongens die dominantie mee. Bij ons thuis in Teheran was het niet veel anders, hoewel mijn moeder als een dappere vrouw daar regelmatig een stokje voor stak om mijn zussen in bescherming te nemen.

Sommige zaken zijn te belangrijk in deze discussie om ze te bagatelliseren of te ontkennen. De culturele en etnische factoren speelden een rol bij wandaden in Keulen. Het walgelijke gedrag van de mannen in Keulen heeft een zekere relatie met het gevoel van dominantie tegenover de vrouwen en met minachting voor vrouwen.

Als vluchteling vond ik mijn vrijheid terug in mijn geliefde thuisland Nederland. Nederland gaf mij de kans om in vrijheid een nieuw leven op te bouwen. Dankbaarheid is hier zeker op zijn plaats.

De gebeurtenissen in Keulen raken mij persoonlijk als vluchteling. Dit is zeer schadelijk voor het imago van mensen die op de vlucht zijn voor veiligheid en vrijheid. Ik vind dat vluchtelingen dankbaarheid moeten tonen en de handen uit de mouwen moeten steken.

De Keulse lessen

De vraag is: wat zijn de Keulse lessen. Het antwoord is tweeledig. Wat betreft de verachtelijke aanrandingen in Keulen, die vereisen een hard antwoord van de rechtsstaat. In een rechtsstaat is iedereen gelijk voor de wet. Zo is het Wetboek van Strafrecht op iedereen van toepassing op gelijke voet.

De rechtsstaat waarborgt dat deze wet niet anders wordt toegepast op iemand vanwege zijn afkomst, geloof of huidskleur.

De rechtsstaat waarborgt tevens dat iedereen voor onschuldig dient te worden gehouden totdat zijn schuld door de rechter is vastgesteld.

Een vreemdeling kan ongewenst worden verklaard als hij een gevaar vormt voor de openbare orde

Deze rechtsstatelijke spelregels moeten ook voor verdachten in Keulen in acht worden genomen, ongeacht hun afkomst of religie. De daders zullen een passende straf moeten krijgen voor hun walgelijke daden.

Er zijn ook wetten die sancties bevatten specifiek jegens vreemdelingen. Zo kan een vreemdeling ongewenst worden verklaard als hij een gevaar vormt voor de openbare orde. De ongewenstverklaring leidt ertoe dat een asielzoeker wordt uitgezet. Dit geldt ook voor de daders in Keulen. Het helpt dus enorm als we onze eigen wetten respecteren.

Als sommige politici vinden dat er strenger moet worden opgetreden tegen de asielzoekers, dan zullen zij de parlementaire spelregels moeten volgen om de wetten te veranderen. Echter, door boosheid te etaleren, zijn we er niet. Ook niet door steeds maar boze tweets te sturen en 'verzetsspray' te gaan uitdelen. De taak van een parlementariër is zaken te veranderen via de wetgeving, zoals het hoort in een democratische rechtsstaat.

Waarden overbrengen

Daarnaast is het nodig dat het kabinet nu maatregelen neemt om de wezenlijke waarden van onze vrije democratische samenleving bij asielzoekers des te meer over te brengen. Daartoe heeft het kabinet al stappen gezet, zoals het uitdelen van de vertaling van de Grondwet bij azc's en het laten tekenen van een participatiecontract.

Maar er moet veel meer gebeuren. Zo moeten de asielzoekers meteen bij aankomst op een azc beginnen met de inburgering om zodoende snel kennis te maken met de Nederlandse samenleving. Dit is nu niet mogelijk.

De wilde plannen van sommige politici als het sluiten van grenzen, het stellen van quota en het opzeggen van het vluchtelingenverdrag zijn onrealistisch en ook ongepast in deze tijden dat Europa te maken heeft met de grootste vluchtelingencrisis na de Tweede Wereldoorlog.

De gebeurtenissen in Keulen nopen ertoe om te komen met echte oplossingen.

Volg en lees meer over:

Reacties (31)

U hebt javascript nodig om een reactie achter te laten.
Plaats een reactie Nog 600 tekens
 • wouterfr -
  Hazlo - dinsdag 26 januari 12:24 Zal het licht dan bij de P.v.d.A ook aangaan. Wekenlang is men er van overtuigd dat er economische (vluchtelingen ) bij zitten en die moeten nu zo snel mogelijk teruggestuurd worden. Nou dat zal niet echt gemakkelijk gaan want ze weten dat ze niet eerder gaan (op het vliegtuig gezet) als ze een som geld meekrijgen. Is de Nederlandse vertaling van ( wir schaffen das) niet, we staan er voor. Nou P.v.d.A. maak je borst maar nat.,
 • WTJGM -
  Het aardige is dat Wilders al in vroeg stadium wist te vermelden dat verreweg de meeste 'vluchtelingen' economische asielzoekers waren, en i.t.t. wat de mainstream media ons wilde wijsmaken het leeuwendeel uit gezonde jonge mannen bestond, en niet uit wanhopige vrouwen en zielige kindertjes (die er doelbewust door de camera's werden uitgevist). Enige tijd later kwamen er uit Duitsland geluiden die dat bevestigden, met een percentage van ca. 90! En nu vertelt Timmermans wat bij het beter geinformeerde boerenverstand al lang bekend was. De 200.000 van Samsom, je hoort er niets meer over...
 • Hazlo -
  Hoorde gisteren op het NOS journaal ex PvdA minister en thans E.U. commissaris Frans Timmermans vertellen dat ruim 60 procent van de migranten die naar ons komen economische vluchtelingen zijn en zo snel mogelijk teruggestuurd moeten worden. Iets dat Wilders en zijn PVV al de hele tijd hebben geroepen en gelijk in hebben. Voordat wij beginnen met inburgeren zal men eerst het kaf van het koren moeten scheiden en deze gelukzoekers, criminelen en profiteurs de deur uit moeten werken. Zo niet dan zal vroeg of laat het volk het recht in eigen hand nemen en het zelf gaan doen!
 • Kunstofkitsch -
  Niet mee eens. Ahmad Queleich Khany, ex-worstelaar uit Iran - waar hij op handen werd gedragen! - kan natuurlijk geen andere mening hebben. Integreren in NL was noodzakelijk, gezien zijn ambities. NL faciliteerde hem hierin enorm; als bijstandsgerechtigde mocht hij universitair studeren (terwijl autochtone NLers in de bijstand zsm moesten gaan werken). Echte vluchtelingen en econ. migranten willen 1 ding: 'n beter leven dan ze hadden. Helaas burgeren velen alleen op papier, niet in hun geest, in. Bovendien zijn de meesten kansloos op de huidige arbeidsmarkt: voor autochtone NLers al een drama!
 • Arjan53 -
  willgeenenwillyahoo,com Er zijn helemaal geen grote aantallen goed opgeleide 'lotverbeteraars'. Van de Syriers in Duitsland heeft ca 70 % maximaal lagere school en daarvan kan ruim meer dan de helft niet rekenen en schrijven. De zich slim denkende aankomende studenten uit Syrie en Eritrea brachten een bezoek aan een universiteit. Daar werd duidelijk dat je om hier te studeren minimaal goed Engels moet spreken en natuurlijk VWO niveau moet hebben. Omdat beide voorwaarden voor het gros niet aanwezig waren zie ik dat niet gebeuren. Misschien de islamitische hogeschool die zich universiteit noemt
 • Kunstofkitsch -
  Nee; enkele decennia geleden waren er buitenlanders die zich onder valse voorwendselen - ze hoefden nergens voor te vluchten - de asielprocedure in wisten te manoeuvreren en toch 'n verblijfsvergunning kregen. In A'dam mochten enkelen zelfs universitaire studies volgen zonder hun bijstandsuitkering te verliezen, terwijl NLers in de bijstand z.s.m. aan 't werk moesten zien te komen; als die na hun 27e wilden studeren kregen ze noch studiebeurs noch bijstand. Toen gingen politici ook gastarbeiders recht geven op gezinshereniging: heel dom; die mensen leefden tussen 2 culturen in en vervreemdden.
 • jevers -
  mil1. hypocrisie ten top. Wij willen geen vluchtelingen meer opnemen maar we willen andere landen, zoals Turkije, wel verplichten om nog meer vluchtelingen op te nemen dan ze al doen. De landen in de regio nemen al heel veel vluchtelingen op. De regio zit ook een keer vol en kan het niet aan. En wij, boven de rest verheven voelend, maar wijzen met het vingertje. Zolang die oorlogen/moordpartijen niet stoppen zal er een vluchtelingen stroom blijven. en gezien de internationale rechten van de mens zijn we allemaal verplicht, regio en de rest, om die mensen op te vangen. Gewoon mede menselijk.
 • carolus magnus -
  De Keulse les is dat het averechts werkt om met alle Willkommenheid die men tentoon kan spreiden, wijken zoals Kalk in Keulen en Molenbeek in België tot de nok toe vol te proppen met migranten omdat men anders tegen alle morele waarden in de grenzen moet sluiten. Het begin van de oplossing is om moslims waar ook ter wereld het concept bij te brengen dat religie er is voor de mens en niet andersom.
 • waterbuck -
  Kunnen ze beter niet eerst leren schaatsen? Is er nu een goed moment voor om daarna alle drie coupletten van het Wilhelmus te leren. Wanneer dat allemaal gelukt is, dan pas zijn ze goed ingeburgerd.
 • mil1 -
  Ten eerste ga voor opvang in de regio. Dan kan je met hetzelfde geld 100 x zoveel mensen opvangen ipv hier geld aan tolken, advocaten en ambtenaren te geven. De mensen uit vreemde culturen zijn hier in de praktijk vooral in een getto blijven hangen, kijken naar hun eigen tv en praten met eigen mensen. Hoe wil je die integreren zonder werk (van nederlanders af te pakken)?