Laagdrempeligheid is een kroonjuweel van de Tweede Kamer

Commentaar

Juist de vaak bekritiseerde laagdrempeligheid is een belangrijk kroonjuweel van onze Tweede Kamer.

Over het politieke jaar 2017 zijn veel zorgen uitgestort. Na de democratische hoogmis van de verkiezingen trok een select groepje gekozenen zich een half jaar terug in de achterkamers, waar zij ternauwernood een kabinet wisten te formeren van vier partijen die tenminste bereid waren het met elkaar te proberen. Was dit nu het Haagse antwoord op het groeiende chagrijn over de politiek? Het kabinet was nauwelijks begonnen of nog maar 35 procent van de kiezers had er vertrouwen in. Dat zag er niet fraai uit.

Maar toen kwam het veelbesproken onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau: het nationale humeur blijkt veel minder veranderlijk dan vaak wordt verondersteld.