Korpschef Erik Akerboom.
Korpschef Erik Akerboom. © Jiri Buller / de Volkskrant

Korpschef moet beter luisteren naar agenten op straat

Commentaar

Agenten moeten nadrukkelijk aanwezig zijn op straat en er moet veel beter naar hen worden geluisterd.

Wijkagenten moeten vaak machteloos toezien hoe onder hun neus de georganiseerde criminaliteit welig tiert. Uit een onderzoek van de politie-academie blijkt dat 70 procent van de politiemedewerkers 'veel criminelen zien die veel te weinig worden aangepakt'. Het ontbreekt de agenten aan middelen om op te treden. En als ze extra capaciteit aanvragen, belanden ze in een bureaucratisch doolhof.

Centralisatie politie is te bruut doorgevoerd

Dat is ernstig. Voor de agenten, wiens zelfvertrouwen zo wordt uitgehold, maar vooral ook voor de maatschappij die moet toezien hoe de onderwereld steeds meer macht grijpt in Nederland. Vorig jaar al luidden Brabantse burgemeesters de noodklok omdat ze geen vat krijgen op de georganiseerde criminaliteit in hun gemeenten.

De machteloosheid van de agent wordt deels veroorzaakt door de immense reorganisatie die de politie heeft doorgevoerd. Met de invoering van de Nationale Politie is veel politiecapaciteit gecentraliseerd. Daarvoor waren goede redenen. Politiekorpsen waren voorheen koninkrijkjes die slecht samenwerkten. Ze waren vaak geen partij voor criminelen die zich weinig aantrekken van de grenzen van het korps en gebruikmaken van steeds geraffineerdere methodes om de politie om de tuin te leiden. Voor een goede aanpak zijn specialisten nodig die in krachtige teams samenwerken, was de gedachte.

De nieuwe korpschef Erik Akerboom moet vooral zijn agenten op straat serieus gaan nemen

De centralisatie is echter te bruut doorgevoerd. De macht van de lokale korpsen is uitgehold, zonder dat daarvoor veel centrale slagkracht is teruggekomen. Dat de politie slagvaardiger is geworden, is nu vooral te zien bij heterdaadjes of grote achtervolgingen.Dan is de politie heel goed in staat om in korte tijd veel agenten op de been te brengen. Problemen die een structurelere aanpak vergen, komen er bekaaid vanaf.

De nieuwe korpschef Erik Akerboom kondigde onlangs aan dat hij de centralisatie deels wil terugdraaien. Dat is verstandig. Maar hij moet vooral zijn agenten op straat serieus gaan nemen. Een goed functionerende politie-organisatie begint bij de oren en ogen van de agenten. Ze moeten nadrukkelijk aanwezig zijn op straat, maar vervolgens moet er ook goed naar hen worden geluisterd.