Geert-Jan Knoops, de advocaat van Geert Wilders komt aan bij de rechtbank op Schiphol.
Geert-Jan Knoops, de advocaat van Geert Wilders komt aan bij de rechtbank op Schiphol. © ANP

Knoops schendt gedragscode door Wildersproces een 'politiek proces' te noemen

Door de strafzaak tegen Wilders te betitelen als een 'politiek proces' hebben de advocaten van Wilders, Geert-Jan Knoops en de zijnen, Regel 1 van de Gedragsregels voor advocaten geschonden.

Zij hebben daarmee immers niet alleen het vertrouwen in hun eigen beroepsuitoefening, maar ook dat van de Nederlandse advocatuur geschaad.

Blijkens het verslag in NRC van 18 november stelde Knoops in zijn eerste pleidooi dat er zeker geen strafzaak was geweest als Wilders niet tot minder, maar juist tot meer Marokkanen had opgeroepen.

Zie daar de politieke motivatie van het OM, dat gewoon de mening van het kabinet en de regeringspartijen vertolkt, aldus Knoops. Hij waarschuwde de rechtbank om hierin niet mee te gaan, want een (veroordelend) vonnis zou onvermijdelijk een 'politiek oordeel' betekenen.

Nog los van de vraag of de regering inderdaad voor meer Marokkanen zou willen oproepen, deugt de redenering van Knoops van geen kant.

De redenering van Knoops deugt van geen kant

Uiteraard liggen publieke uitlatingen over migratie en minderheden in dit land politiek gevoelig. Indien de rechter meent dat hiermee de grenzen van het strafrecht zijn overschreden, is dat dus ook een politiek gevoelig vonnis.

Dat enkele feit maakt het echter nog niet tot een politiek gemotiveerd vonnis. Dat wil zeggen, een waarbij louter de politieke voorkeur van OM en rechtbank beslissend zijn geweest voor zowel aanvang als uitkomst van dit proces.

Maar dat is wel degelijk wat Knoops suggereert met de term 'politiek proces'. Hij zingt daarmee immers (uiteraard bewust) mee in het koor van PVV-aanhangers. De strekking van hun lied is dat, indien Wilders wordt veroordeeld, die uitkomst op voorhand vaststond vanwege de politieke bevooroordeeldheid van justitie.

Als advocaat mag en moet je alles uit de kast halen voor je cliënt, maar altijd op basis van vertrouwen in een onafhankelijke en onpartijdige rechtspraak

Ik vind het kwalijk dat Knoops op zijn minst de schijn wekt het hiermee eens te zijn. Natuurlijk, als advocaat mag en moet je alles uit de kast halen voor je cliënt, maar altijd op basis van vertrouwen in een onafhankelijke en onpartijdige rechtspraak. Geen blind vertrouwen, maar wel een welwillende houding tegenover het justitieel apparaat. Dat is ook wat je als advocaat dient uit te dragen.

Ongefundeerde wrakingsverzoeken en het op voorhand in een verdacht daglicht stellen van de uitkomst van een procedure zijn daarmee in strijd.

Het is bovendien een beetje domme strategie. Grof geschut is meestal mis en slechts één keer inzetbaar. Door de betrouwbaarheid van het rechtssysteem op voorhand in twijfel te trekken, tast Knoops bovendien die van de Nederlandse advocatuur als zodanig aan. Deze is immers onlosmakelijk met dat systeem verbonden.

Vandaar dat ik mij ook persoonlijk aangesproken voel.

Steef M. Bartman is advocaat te Baambrugge en hoogleraar ondernemingsrecht aan de Universiteit Leiden.

Reacties (30)

U hebt javascript nodig om een reactie achter te laten.
Plaats een reactie Nog 600 tekens
 • Spartuijn -
  Een politiek proces gaat over vragen die niet in de rechtszaal moeten worden beantwoord maar in de Tweede Kamer....
 • Wjager -
  @Harmen50: Wilders wordt vervolgd omdat een groep mensen die zich door zijn uitspraak beledigd voelen, aangifte hebben gedaan. Indien u zich beledigt voelt door een politicus, mag u hetzelfde doen. Wilders is degene die zelf altijd betoogt dat burgers te weinig macht in de politiek hebben. Bijzonder, want burgers kunnen geen lid worden van zijn beweging. In een rechtsstaat is het juist van belang dat politici niet onaantastbaar zijn en dat burgers mogelijkheden hebben om politici ter verantwoording te roepen bij een rechtbank. Die moet dan beslissen wat onder vrijheid van meningsuiting valt.
 • WTJGM -
  Volgens rechtspraak van de Hoge Raad dient zelfs 'de minste schijn van partijdigheid vermeden te worden', e.e.a. in het voetspoor van eerdere rechtspraak bij het EHRM. Dat Van Rens niet gewraakt mocht worden waar deze aantoonbaar vooringenomenheid toonde bij het verhoor van Cliteur is een gotspe, maar ik verbaas me in onze bananenrepubliek nergens over. Een vriend van me spande een proces tegen een zorgverzekeraar aan, met arresten die blijk gaven van vooringenomenheid. Achteraf bleek die rechter als bijbaan in de RvC van een bank te zitten, samen met een regiomanager van de zorgverzekeraar...
 • Riet Pluim -
  "Knoops [stelde] in zijn eerste pleidooi dat er zeker geen strafzaak was geweest als Wilders niet tot minder, maar juist tot meer Marokkanen had opgeroepen." - Ja, allicht! "Meer, meer, meer" is geen haatzaaien. "Minder, minder, minder" is dat wel. Iederéén die zich daaraan schuldig maakt kan een proces verwachten. We gaan voor Wilders geen uitzondering maken alleen omdat hij toevallig in de Kamer zit.
 • DonCory -
  Ik heb wel eens in juridische boeken gelezen. En daar staat wel eens, dat uiteindelijk ieder proces een politiek proces is, want de politiek maakt de wetten en die worden niet beoordeeld door de rechters, maar overgenomen! Rechters zijn per definitie niet bevoegd om de wetten zelf te beoordelen en voeren ook de idiootste wetten zonder ze te kunnen veranderen uit. Ze zijn slaven van de politiek, want moeten ook de malste wetten overnemen. En denk vooral niet dat de democratische samenleving geen gekke of volkomen contraproductieve wetten aanneemt: wat zou je denken van het Wildersproces?
 • Wjager -
  @Harmen50: Wat weerhoudt u om een klacht in te dienen bij het Openbaar Ministerie? Want zo is ook het proces tegen Wilders begonnen. Wat ik zelf prettig vindt aan onze rechtstaat is dat zelfs politici niet onschendbaar zijn en dat burgers, die zich beledigd voelen door een politicus, ook naar een onafhankelijke rechtbank kunnen stappen. En die rechtbank bepaalt waar de grens ligt tussen vrijheid van meningsuiting en belediging. En de vrijheid van meningsuiting is, zeker voor politici, ruim. Dus verwacht ik vrijspraak en ondertussen heeft het Wilders zes extra zetels in de peilingen opgeleverd.
 • wim fransdonk -
  Zou het O.M. meegewogen hebben, hoe GW tot zijn 'minder, minder'- uitspraak is gekomen? Iedereen, die het nieuws heeft gevolgd, kent de achtergronden van het theedrinken van Job Cohen t/m de terreur door zgn. 'Noord-Afrikaanse vluchtelingen' in het AZC ter Apel en elders. Ook de uitspraken van Rutte, 'pleur op' en Aboutaleb, 'rot op', gaan over dezelfde bevolkingsgroep. Om over de misdaad en -fraudestatistieken maar te zwijgen. En dan zou Mr. Knoops niet mogen zeggen, dat dit een politiek proces is, gericht op het monddood maken van een politicus, die zegt wat (bijna) iedereen hiervan vindt?
 • Harmen50 -
  Heel opmerkelijk, deze mening! Hij heeft het over: "op basis van vertrouwen in een onafhankelijke en onpartijdige rechtspraak". Dat is nu net het probleem. Want waarom wordt Wilders wel vervolgd en de drie heren van de PvdA niet. Vooral Samsom die spreekt over: Marokkanen hebben een etnisch monopolie op overlast. Gerelativeerd tot: alleen in Amsterdam-West, maar "etnisch", wat betekent: betrekking hebbend op een volk of een bevolkingsgroep, duidt dus de gehele groep aan. Wanneer dit niet wordt vervolgd en het andere wel, duidt mijns inziens aan dat er sprake is van een politiek proces.
 • Eauquoir -
  Er is verschil tussen hoe de wet is en hoe die volgens jou zou moeten zijn. Het eerste beïnvloedt je doen en laten, het tweede je politieke voorkeur. Dat snapt iedereen - daar hoef je geen heilige voor te zijn en zelfs geen rechter. Degenen hier die denken dat rechters alleen hun eigen, desnoods onwettige, ideeën kunnen volgen, moeten misschien wat minder bij zichzelf afrekenen.
 • Piet Janssen -
  Wilders werd politiek gezien en te groot gevaar en wat volgende was een politiek proces om Wilders monddood.Dan kan de linkse elite wel roepen de rechtspraak en het OM is onafhankelijk maar is dat echt zo.