Kinderen mogen niet in armoede leven
© Geert van Kesteren

Kinderen mogen niet in armoede leven

Kinderen in armoede

Arme kinderen moeten onafhankelijk van hun ouders aanspraak kunnen maken op sociale zekerheid.

Deze week wordt in de Tweede Kamer de begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid besproken. Wij vragen het kabinet dit moment aan te grijpen en eindelijk een einde te maken aan armoede onder kinderen in Nederland. Dit kan door te beginnen hun een zelfstandig recht op sociale zekerheid te geven.

Kinderen zouden niet de dupe moeten worden van beperkingen in de situatie van hun ouders

Bijna 400.000 kinderen in Nederland groeien op in armoede. Dat aantal is sinds 2007 met 124.000 toegenomen. Kinderen blijven een kwetsbare groep. De financiële beperkingen waar gezinnen met minderjarige kinderen mee kampen, leiden niet alleen tot een gebrek aan goed eten, kleding of andere elementaire zaken, maar ook tot sociale uitsluiting. Kinderen durven geen vriendjes thuis uit te nodigen, kunnen niet deelnemen aan schoolexcursies of doen niet mee aan sport en culturele activiteiten.

De gevolgen hiervan zijn, ook op lange termijn, groot. Kinderen die in armoede opgroeien, bereiken een lager opleidingsniveau en hebben relatief vaak gezondheidsproblemen. Daarnaast lopen zij 25 jaar later een twee keer zo groot risico om onder de armoedegrens te raken.

Het lijkt evident dat kinderen door wet- en regelgeving worden beschermd tegen deze vorm van tegenspoed. Op basis van artikel 26 van het VN-Kinderrechtenverdrag (IVRK) hebben kinderen inderdaad recht op sociale zekerheid. Nederland heeft echter als enige land ter wereld een voorbehoud gemaakt op dit artikel. Hierdoor hebben Nederlandse kinderen geen zelfstandig recht op sociale zekerheid.

Dit kan om meerdere redenen leiden tot schrijnende situaties, waarin jonge kinderen honger lijden of hun woning dreigen te worden uitgezet. Deze situaties kunnen uit de hand lopen, omdat deze kinderen geen zelfstandig beroep kunnen doen op de sociale zekerheid. Terwijl zij daar volgens het Kinderrechtenverdrag wel recht op hebben als hun ouders geen aanspraak kunnen maken op sociale zekerheid.


Pim Kraan, directeur Save the Children Nederland. Aloys van Rest, directeur Defence for Children. Sadet Karabulut, Tweede Kamerlid SP en Linda Voortman, Tweede Kamerlid GroenLinks.

De invoering van de kostendelersnorm per 1 juli van dit jaar, die het mogelijk maakt mensen te korten op hun uitkering als zij samen in een huis wonen, heeft het probleem alleen maar groter gemaakt. Gezinnen die reeds moeten rondkomen van een bijstandsuitkering, dreigen door de kostendelersnorm onder de armoedegrens te raken.

Destijds was de argumentatie voor het voorbehoud dat het er in de praktijk veelal op neerkwam dat de sociale zekerheid voor het kind is afgeleid van de sociale zekerheid die toekomt aan de ouders. Gegeven de huidige praktijk en de groeiende armoede onder kinderen is dit argument komen te vervallen. Niet voor niets krijgt de Nederlandse regering op het voorbehoud van artikel 26 van het IVRK al geruime tijd een rode kaart van het VN-kinderrechtencomité. Dit comité roept Nederland al jaren op het voorbehoud op artikel 26 IVRK in te trekken.

Wij sluiten ons aan bij deze oproep en vragen minister Asscher hieraan gehoor te geven. Het is onacceptabel dat kinderen in Nederland opgroeien in armoede.

Kinderen zouden niet de dupe moeten worden van beperkingen in de situatie van hun ouders. Zij zouden onafhankelijk van hun ouders aanspraak moeten kunnen maken op sociale zekerheid indien zij onder de armoedegrens vallen.

Minister Asscher beloofde na zijn aantreden 'het vuur uit z'n schoenen te lopen' voor kinderen die in Nederland in armoede opgroeien. Het afschaffen van het voorbehoud op artikel 26 van het Kinderrechtenverdrag zou hierbij gepast zijn.

Reacties (17)

U hebt javascript nodig om een reactie achter te laten.
Plaats een reactie Nog 600 tekens
 • T. Huisman -
  Einde basisinkomen op onderdak voeding kleding voor wie in de bijstand zit en niet aantoonbaar naar werk zoekt verkiest het recht op een basisinkomen. Dit is een harde maatregel. Ook de kostendelersnorm maakt dat mensen vaak in armoede leven en 100 tot 200 euro in de maande tekort komen. Voor wie niet verzorgd bij een klantmanager verschijnt krijgt een inhouding van drie maanden. Je vraagt je af wat voor dresscode zij hanteren. Het hangt van het werk af en in welke sector je werk zoekt. Zo hebben bepaalde sectoren een bepaalde dresscode. Nette blazer en gestreken overhemd en een nette broek.
 • T. Huisman -
  Wel tattoos en veel huisdieren hebben en gouden oorbellen hebben maar verder geen eten kunnen kopen. Verder was er eens een echtpaar op bezoek bij de sociale dienst en die rook een uur voor de wind naar oud zweet en opgedroogde urine maar had wel gouden oorbellen in de oren. Laten ze dat dan maar aan toilet artikelen besteden maar dan denken ze de sociale dienst of een vangnet doet het wel. het is geestelijke armoede en relatieve armoede. Zoals gadgets willen kopen en hebbedingetjes dure merken en veel katten hebben en honden of konijnen en tattoos maar geen geld voor eten over hebben.
 • T. Huisman -
  De realiteit is dat kinderen in grote steden met uitdrogingsverschijnselen op het spreekuur komen bij de huisarts, en vitamine A-D tekort hebben, en aan ijzer gebrek lijden door slechte voeding. Ze zijn vaak verkouden, en er moet iets gedaan worden. Dan zeggen ze dat absolute armoede hier niet voorkomt omdat ze hier goede sanitaire voorzieningen hebben en over schoon drinkwater beschikken maar goede voeding is ook belangrijk. Ik hoop dat er iets blijvends komt zoals een basis inkomen. Een inkomen op maat.
 • Impeccable -
  Dit initatief is een praatje voor de vaak. De prinsjesdagbegroting is allang rond. Het belastingplan van Wiebes bevat al extra geld voor eenverdienergezinnen (de armste groep) dankzij SGP, CU en CDA. Jullie zijn dus 1. rijkelijk te laat en 2. door gebrek aan pragmatisme voorbij gesneld door de kleine christelijke partijen. Jullie staan met mooie idealen langs kantlijn!
 • Tuky de Winter -
  Stigmatiserende foto die kennelijk symbool staat voor de arme medemens. Beledigend en suggestief!
 • frame -
  @Romuald. Er is meer dan voldoende geld in Nederland om ALLE zwakken en armen, inclusief vluchtelingen, een menswaardig bestaan te bieden en dan ook nog maatregelen te nemen om ontwikkelingslanden te helpen bij hun economische ontwikkeling. Het is ook niet "de overheid" die er de schuld van is dat dit niet gebeurd. In een democratie is het de bevolking zelf die partijen aan de macht brengt (door stemgedrag) die armoede in stand houdt, zowel hier als elders. En je kunt ook nog andere middelen aanwenden waarmee de rijkdom beter verdeeld wordt.
 • beerboeloe -
  Mevrouw Karabulut en mevrouw Voortman hadden dit probleem zelf hoog op de agenda kunnen zetten, eventueel in combinatie met andere haalbare voorstellen. Staatssecretaris Wiebes zocht (en zoekt nog steeds) immers steun voor het belastingplan 2016. Dus stop met krokodillentranen en los het probleem op.
 • Lona7 -
  Romuald: het een hoeft het ander toch niet uit te sluiten! We pretenderen een beschaafd land te zijn. Dat betekent niemand uitsluiten. En dat gezeur over vluchtelingen moet echt eens afgelopen zijn. Er wordt gezegd dat ze 100 euro per dag kosten. Voor dat bedrag kun je in een luxe hotel met ontbijt vertoeven dus dat is bullshit. Zolang de rijker rijker worden en de armen armer zit er iets behoorlijk scheef.
 • Tuky de Winter -
  Ik ben van mening dat de foto, vader onder de tattoes, peuk, lamlendig op de bank, behoorlijk suggestief en stigmatiserend is. Een belediging voor de armen onder ons die hun stinkende best doen het hoofd boven water te houden. Ben overigens reuze benieuwd of VK eenzelfde foto had durven plaatsen van een getinte medemens. Ik heb zo mijn twijfels ...
 • Romuald -
  Bijna 400.000 kinderen in Nederland groeien op in armoede. In 2016 gaat het er weer 400 miljoen euro naar `vluchtelingen¿. Minister Lilianne Ploumen hoeft daardoor niet te bezuinigen op ontwikkelingsprogramma's. Erger nog Ploumen krijgt dit jaar 350 miljoen en volgend jaar 400 miljoen extra e r b i j. Buitenlandse zielenpietjes daar moet het geld naartoe en niet naar onze arme kinderen, toch? Deze naïeveling doet al sinds 2012 niets om de buitenlandse handel voor Nederlandse bedrijven te stimuleren. Staats- of Handelsbezoeken zijn niet genoeg, alhoewel voor haar altijd wel leuke reisjes!