Kan export ook herstellen zonder devaluatie?
© de Volkskrant

Kan export ook herstellen zonder devaluatie?

De kwestie Peter de Waard

Vijf jaar geleden was het acroniem 'PIGS' een even beladen begrip als de bitcoin nu. PIGS stond voor Portugal, Italië, Griekenland en Spanje - het kwartet zuidelijke eurolanden dat was gedoemd ten onder te gaan.

Wie in 2010 nog geen 10 jaar oud was, zal het woord PIGS in de context van bankroete landen even onbekend in de oren klinken als Camiel Eurlings in de context van toekomstig premier van Nederland.

Van de PIGS is alleen de IG nog over, al zou Spanje door een Catalaanse afscheiding opnieuw in gevaarlijk vaarwater kunnen komen. Tegelijkertijd zou een gunstige uitslag van de Italiaanse verkiezingen in maart volgend jaar dit land de ruimte kunnen geven voor herstel en resteert alleen de G.