Is Ralph Hamers nu een goalgetter of een ballenjongen?
©

Is Ralph Hamers nu een goalgetter of een ballenjongen?

De Kwestie

Voormalig Philips-topman Jan Timmer had een simpele verklaring voor de 'zelfverrijking' van topbestuurders: transparantie.

De openbaarmaking van de bezoldigingen in het jaarverslag heeft tot enorme verhogingen geleid, omdat bestuurders niet willen onderdoen voor collega's van andere bedrijven. En daarmee is een vicieuze cirkel in werking gezet die zelfs een crisis niet kan stoppen.

Ongelijk heeft hij daar niet in. Sinds 1982 moeten bestuurders in het jaarverslag hun salaris melden. Die regel kwam in een tijd dat herverdeling van inkomen nog hoog op de agenda stond en gedroomd werd dat transparantie tot matiging zou leiden. De bestuurders zouden zich over te hoge inkomens vanzelf gaan schamen.