Asielzoekers bij Heumensoord.
Asielzoekers bij Heumensoord. © ANP

Integratie asielzoekers blijft steken door nalatigheid

Afgelopen vrijdag luidde de Sociaal-Economische Raad (SER) in deze krant de noodklok over de integratie van nieuwkomers uit onder meer Syrië en Eritrea. Het inburgeringsbeleid is te vrijblijvend en het kabinet doet veel te weinig om die tienduizenden vluchtelingen aan het werk te helpen.

De kritiek van de SER is terecht. Alle fouten die we nu maken met de integratie van de oorlogsvluchtelingen leggen de basis voor een nieuwe integratieramp: een generatie nieuwkomers die massaal zonder werk zit, en nauwelijks integreert. Het kwalijke is dat niet alleen de aanpak faalt, maar dat gemeenten die wél alles uit de kast willen halen om nieuwkomers de taal te leren en aan het werk te krijgen, worden geblokkeerd.

Veel gemeenten beseften dat we snel moesten handelen om de integratie op gang te krijgen. Alleen: veel regels zitten in de weg. Amsterdam stuurde dan ook direct een brief naar minister Asscher (integratie) met een paar verzoeken:

1. Geef ons de ruimte om vluchtelingen al tijdens die asielprocedure aan het werk te laten gaan.

2. Laat vluchtelingen die studeerden in Nederland hun opleiding voortzetten.

3. Laat ons al in de noodopvang Nederlandse taalles aanbieden door professionele docenten. Het antwoord van het kabinet was passief: We gaan de regels niet veranderen.

Nu, een jaar later, is inderdaad niets veranderd. Asielzoekers in procedure mogen de eerste zes maanden niet werken, en daarna maar een beetje. Veel vluchtelingen mét verblijfsstatus 'wachten' ook nog in asielzoekerscentra op een woning, voordat ze weer een leven kunnen opbouwen.

Een jaar later is inderdaad niets veranderd. (...) In Amsterdam lieten we dit niet gebeuren.

Dat lieten we in Amsterdam niet gebeuren. Met de 'Amsterdam aanpak' worden asielzoekers die nog in een AZC verblijven maar al wel zijn toegewezen aan gemeente Amsterdam, direct en intensief begeleid naar werk of een opleiding. Met succes: 649 statushouders hebben zo een baan gevonden of zijn gestart met een studie. Het kan dus wel. Maar al die Syriërs, Eritreërs, Irakezen en Afghanen die nog wachten op een verblijfsvergunning mogen we van het kabinet niet klaarstomen voor werk. Terwijl het overgrote deel van hen uiteindelijk een verblijfsvergunning krijgt.

Onder politici is het populair om te stellen dat we 'de voedingsbodem onder het populisme' serieus moeten nemen. Dat vertalen de bewindsmannen Dijkhoff en Asscher naar allerlei kafkaëske beperkingen voor vluchtelingen. Ze creëren daarmee juist een nieuwe voedingsbodem voor populisme: duizenden Syriërs die door slecht beleid in nodeloze werkloosheid hun sociale huurwoning betrekken, op weg naar een leven op de gerafelde sofa omdat ze op de arbeidsmarkt met 3-0 achterstaan.

De oproep van de SER is helder. Het huidige beleid werkt niet

De oproep van de SER is helder. Het huidige beleid werkt niet. De gemeente Amsterdam laat zien dat het anders kan met vluchtelingen die een verblijfsvergunning hebben. Geef ook asielzoekers die nog in die lange procedure zitten alvast die ruimte. Want hoe sneller mensen de taal leren, naar school gaan of aan het werk kunnen, hoe groter de kans dat zij voor zichzelf kunnen zorgen als de verblijfsstatus eenmaal rond is.

Jan Paternotte en Paul van Meenen zijn voor D66 gemeenteraadslid in Amsterdam en Tweede Kamerlid.

Reacties (21)

U hebt javascript nodig om een reactie achter te laten.
Plaats een reactie Nog 600 tekens
 • WTJGM -
  Asieleisers dienen hun eigen normen en waarden ter plekke te verdedigen, en hun eigen landen weer op te bouwen, dus precies zoals hier na WOII met een volledig in puin geschoten Europa het geval was. Ik kan me niet herinneren dat massa's toen naar het Midden-Oosten, de Maghreb en Noord-Afrika zijn gevlucht, waar ze hier in de regio een veilig heenkomen zochten, of zich verzetten, om na afloop met bloed, zweet en tranen de zaak weer op de rails te krijgen. De huidige stroom asieleisers kiest voor gemakzucht, binnen een cultuur waar ze niets te zoeken hebben, met ontwrichting als gevolg.
 • sunsmartje -
  Prachtige gedachten dat we ze zo snel mogelijk aan het werk moeten helpen ? maar hebben zelf niet nog 500000 werklozen en 125000 arbeidsgehandicapten die werk nodig hebben en graag willen ? De ervaringen hebben ons nu toch wel een keer geleerd dat 70 % van deze mensen nooit aan het werk komt maar zal blijven hangen in een bijstandsuitkering , klinkt misschien generaliserend , maar het zijn wel de feiten ,en dat geld ook voor de taalachterstand , zolang iedereen thuis zijn eigen taal blijft spreken zal de achterstand nooit ingehaald worden ,met alle gevolgen vandien.
 • Komeinie -
  ir. Hans R. van der Woude - woensdag 21 december 17:09 uur. Misschien dat ik u een jaar geleden nog geloofd had, maar dat zelfs Marokkanen en Pakistanen hier nu asiel komen zoeken is toch wel een duidelijk signaal dat er iets toch wel vreselijk mis is!
 • Komeinie -
  @wim fransdonk, je hebt het proces Wilders en het proces Wilders, helaas heeft inderdaad de ambtenarij totaal niets geleerd van een aanzienlijk deel van de inmiddels nu al derde generatie allochtonen, welke zich niet eens Nederland/er/se wenst te noemen! Dat zoiets juist een ander proces in werking stelt is dan ook geen wonder, tussen de mensen die dit gelag moeten gaan betalen, zitten er ook mensen welke dit steeds beter in beeld krijgen en deze groep aan mensen groeit gestaag.
 • wim fransdonk -
  Prachtige aanpak voor een paar slimme vluchtelingen in Amsterdam....Maar met hoeveel groepen 1e-, 2e, en 3e generatie allochtonen van 'niet-Westerse afkomst', die helemaal niet willen integreren in onze open samenleving, zit de rest van Nederland straks opgescheept? De ambtenarij heeft dus niets geleerd van het verleden. Geen wonder, dat steeds meer Nederlanders vinden, dat Wilders groot gelijk heeft.
 • JTPB -
  Nederland (en Europa) hebben duidelijk teveel hooi op de vork genomen. Je wilt die mensen helpen, dat is begrijpelijk, maar om deze immigranten tegelijkertijd te deprogrammeren, westerse waarden bij te brengen en werk en woonruimte aan te bieden, dat is naar mijn mening een brug te ver. De tijd en de politiek zal het leren.
 • Rolando -
  De conclusie is duidelijk. Het lukt niet om asielzoekers en vluchtelingen een waardig toekomst te bieden, waar scholing en arbeid centraal staan. Wat voor zin heeft om mensen, door wat voor reden dan ook binnen te halen met alleen een toekomst: een uitkering van de sociale dienst. Dit is vragen om problemen van allerlei soorten en maten. De enige winnaars: asieladvocaten en tolken.
 • Spartuijn -
  Asielzoekers komen niet om te 'integreren' maar om te overleven...Het is de nalatigheid van de overheid om iedere hulpbehoevende vreemdeling maar het land binnen te laten zonder daar effectieve eisen aan te kunnen stellen.
 • ir. Hans R. van der Woude -
  Komeinie, Nederland is geen honingpot voor economische vluchtelingen. Er is alles aan gelegen om dit misverstand uit de wereld te helpen. Ook bijstandstoerisme moet worden uitgebannen.
 • ir. Hans R. van der Woude -
  Komeinie, dit kan natuurlijk niet. Wij moeten blijven zoeken naar andere oplossingen, willen wij goed kunnen leven.