In het echt eindigen klokkenluiders zelden als populaire types
© de Volkskrant

In het echt eindigen klokkenluiders zelden als populaire types

In films is de klokkenluider doorgaans een held, een David die een grove misstand op het spoor komt en brullend ten strijde trekt tegen een haag van chefs, bazen, machthebbers en een man of vrouw thuis die zegt dat-ie moet ophouden met die onzin. Anderhalf uur later heeft het recht gezegevierd, zitten de frauderende of anderszins foute chefs en machthebbers in het cachot, en is de klokkenluider rijk, beroemd en alom geliefd.

In het echt eindigen klokkenluiders zelden als populaire types. Het zijn dan ook doorgaans geen feestneuzen. Rechtlijnige figuren, doordesemd van plichtsbesef en behept met een rechtvaardigheidsgevoel zo groot dat het vooral henzelf in de weg zit.