Ik ben voor een verbod op vuurwerk, maar met weemoed
©

Ik ben voor een verbod op vuurwerk, maar met weemoed

Vanaf vandaag mag er weer vuurwerk worden aangeschaft. Mits afkomstig van een leverancier met vuurwerkbunker én sprinklerinstallatie. De maximumhoeveelheid per persoon bedraagt 25 kilo. Meteen lekker gaan knallen is er niet bij. Pas op 31 december vanaf 18.00 uur mag het en voor 02.00 uur op 1 januari moet het weer zijn afgelopen. De boete is honderd euro.

Een beetje socioloog zou aan de hand van het nationale vuurwerkbeleid een mooi beeld kunnen schetsen van de ontwikkelingen in het Nederland van de afgelopen vijftig jaar. Dat zou een tendens laten zien van laat maar waaien naar steeds strakkere overheidscontrole.