Hoe de NAM boog voor een prachtig staaltje burgerlijke ongehoorzaamheid
©

Hoe de NAM boog voor een prachtig staaltje burgerlijke ongehoorzaamheid

Margriet Oostveen in Middelstum

Zinloze acties kunnen je op een halsstarrige manier raken. En met een beetje geluk verliezen ze hun nutteloosheid dan volkomen.

Mariska de Lange is de dochter van de oud-buurtagent van het Groningse Loppersum. Met haar partner Marko Datema en familie zitten ze met Kerst thuis in Middelstum te eten. Iedereen is al een beetje aangeschoten ('Wij zijn nogal bourgondisch'). Dan komt de Nederlandse Aardolie Maatschappij ter sprake - die komt hier altíjd ter sprake. Mariska en Marko willen de NAM eens iets duidelijk maken. Maar nu echt!

Twee dagen later hebben ze een onbewoonbaar verklaarde boerderij die gekocht is door de NAM gekraakt.