Hangplek is geen oplossing voor probleemjeugd

Aanpak probleemjongeren

Het goedpraten dat jeugd ontspoort omdat de gemeente geen clubhuis voor ze bouwt, is bizar.

Tuig van de richel noemt premier Rutte de amokmakers in Zaandam. Wekenlang zorgt een groep vervelia van Turkse afkomst in de wijk Poelenburg voor onrust, bedreigingen en intimidaties, terwijl de politie toekijkt of belachelijk wordt gemaakt waar ze bijstaat.

In Poelenburg vliegen de eieren

De politiebond wil meer en duidelijker bevoegdheden om te kunnen optreden tegen probleemjongeren. In de Zaanse wijk Poelenburg vlogen dinsdag de eieren in het rond.

Zo gaat het meestal, reljeugd leeft op bij het provoceren van handhavers of de politie en krijgt bij gebrek aan een duidelijke grens de status van onaantastbaarheid. Overlast door jongeren die volgt op vervelen en hangen wordt door beleidsmakers en politici al te vaak gemakkelijk geaccepteerd: 'het hoort erbij'. Bewoners worden moedeloos, verliezen hun vertrouwen in de overheid en stemmen vervolgens met hun voeten. Het klagen stopt, probleem opgelost. Niet dus.

Natuurlijk is het in de praktijk een dunne lijn, jongeren die gewoon tegen een balletje trappen versus jongeren die buurtoverlast veroorzaken. Waar het misgaat, is als de normen van de straat worden opgelegd aan de rest van de bewoners en een tegenreactie uitblijft. Als het hangen gecombineerd wordt met alcoholgebruik, grof taalgebruik, intimidaties en drugs. Dan gaat het van kwaad tot erger en is een criminele groep geboren, soms inclusief jochies van nog geen 11 jaar. Maar liefst 75 procent van de jeugdcriminaliteit wordt in Nederland in groepsverband gepleegd.

In Rotterdam hebben we genoeg ervaring met probleemjeugd. Kern van onze aanpak is dat we duidelijke grenzen stellen. Dat betekent in de eerste plaats dat we niet de zoveelste hangplek gaan subsidiëren. Je vervelen mag, maar ik duld daar als wethouder geen negatieve gevolgen van. Toen ik jong was voetbalden we na school op een grasveldje in de buurt met onze jassen als doelpalen. Daar kwam geen cent subsidie aan te pas.

Tegenwoordig begint een bewonersavond meestal met de vraag: wat gaat de gemeente doen voor onze jongeren? Ze vervelen zich stierlijk en de gemeente roept daarmee alle ellende over zichzelf af. Ik snap dat tijden veranderen, maar een dergelijk beroep op de overheid is ongepast. Waar zijn de ouders? De vergoelijking dat jeugd ontspoort omdat de gemeente geen clubhuis voor ze bouwt, is bizar en helpt ons niet.

De gemeente kan wél helpen in het bijsturen van gedrag. Zo werken we in Rotterdam met het 'cappuccinomodel', een opschalingsmodel dat begint bij de aanwezigheid van jongerenwerkers en zorgprofessionals, bij geconstateerde problematiek wordt snel overgeschakeld naar de inzet van jeugdhandhavers en uiteindelijk resulteert dat waar nodig in vroegtijdig politieoptreden.

In onze jeugdhotspots geldt bovendien de VIP-aanpak: Very Irritating Police. De leiders van de jeugdgroepen ontkomen niet aan een confronterende aanpak op elk moment van de dag. Dat lukt natuurlijk alleen met een consequente, gezamenlijke aanpak die onderschreven wordt door zowel politie en handhavers als zorgverleners, jongerenwerkers en gemeente.

Wat staat ons te doen?

1: Voorzie elke aanpak van een stok achter de deur. Accepteer je geen zorg, stageplek of school? Dan krijg je leerplicht langs en knijpen we op je uitkering. Als je rotzooi kunt trappen, kun je ook werken of naar school.

2: Stel ouders aansprakelijk voor hun misdragende kinderen. Samen met de woningcorporatie willen we de gevolgen van hun gedrag in beeld brengen voor het huurcontract van de ouders of sturen we ze naar een opvoedcursus. Dit kan niet vrijblijvend. Deze ouders moeten zich realiseren dat zij een deel van het probleem én de oplossing zijn. Zij moeten hun kinderen corrigeren, aanspreken en hulp vragen. Via de 'laatste-kans'-aanpak worden ouders geconfronteerd met het gedrag van hun kind, aangesproken op hun verantwoordelijkheid en maken we samebn afspraken. We gaan de ruimte niet eerder uit dan nadat de gezamenlijke overeenkomst is getekend. Lukt dat niet, dan rest het strafrecht. Leidend motto: we bieden ouders hulp, maar niets terugdoen is geen optie.

3: Kies voor een duidelijke repressieve aanpak als de grenzen overschreden worden: flexibele inzet camera's, verscherpt toezicht (we hebben het aantal jeugdhandhavers verdubbeld), een gebieds- of wijkverbod en desnoods een mosquito (een geluidsapparaat dat irritant hoge tonen uitzendt die vrijwel alleen jongeren tot ongeveer 25 jaar kunnen horen).

4: Koester gezag en respect. Agenten die jongeren een 'boks' geven brengen hun autoriteit in gevaar.

5: Luister naar je bewoners. Geef hun een grote rol, nodig hen uit om een preventiewacht te vormen of een WhatsApp-groep. In Rotterdam hebben we 65 'Buurt-Bestuurt'-teams rondlopen, die in hun eigen wijk invloed hebben op de prioriteiten van de wijkagenten.

De jeugdoverlast in Rotterdam neemt de laatste jaren gestaag af, bleek vorige week uit de Omnibusenquête, waarvoor bijna duizend bewoners zijn ondervraagd. Maar wat in Zaandam gebeurt, kan overal ontstaan. De belangrijkste opgave voor bestuurders is op tijd in te grijpen en de signalen van de buurt serieus te nemen. Onveiligheid is lang niet altijd objectief met politiecijfers te staven. De bewoners zelf zijn vaak de beste graadmeter.

Joost Eerdmans is wethouder veiligheid, handhaving en buitenruimte in Rotterdam.

Reacties (45)

U hebt javascript nodig om een reactie achter te laten.
Plaats een reactie Nog 600 tekens
 • Rosa Luxemburg -
  WTJGM: Op grond van wat hebben autochtonen meer rechten dan allochtonen? Gaat u dat ook tegen onze koningin zeggen? Weet u wat ook miljoenen slachtoffers heeft gekost? Onze westerse cultuur! Wat u doet is het spuien van een kwalijke mening rechtsreeks overgenomen van die andere verdediger van "onze normen en waarden"! U vindt het tijd voor harde actie. Roept u nu op tot het plegen van geweld? Net als die andere "vrijheidstrijder"?
 • Spartuijn -
  Joost Eerdmans probeert hier zijn eigen straatje schoon te vegen middels Zaanstad...Als Rotterdammer weet je wel beter dat het met de sociale veiligheid in Rotterdam ook maar droevig gesteld is...Leefbaar Rotterdam zet zich trouwens ook in voor een AZC centrum in Rotterdam-Zuid...Veel bewoners leggen dit feit niet uit als een bewijs voor de toename van de sociale veiligheid.
 • Komeinie -
  @Rosa Luxemburg, de medaille kent twee zijden, uiteraard bestaat het probleem hangjongeren al geruime tijd, provo's, hippies, skinheads, gabbers zijn geen loze begrippen, het geeft echter wel aan dat de politiek de problemen al jaren voor zich uit aan het schuiven is en dat gedogen geen oplossing brengt!
 • WTJGM -
  Rosa Luxemburg---Autochtonen hebben nu eenmaal meer rechten dan allochtonen, in welk land ook, en het is daarbij van ondergeschikt belang of groepen autochtonen die rechten misbruiken, daar praat u het allochtone misbruik niet mee recht. De islam is het grootste gevaar dat ons bedreigt, en in het spoor daarvan een cultuur die mijlenver van ons afstaat en al tientallen jaren dagelijks (!) voor grote problemen zorgt, en ons al vele slachtoffers en miljarden heeft gekost. Geen enkele andere cultuur / etniciteit / ideologie heeft dat ooit 'gepresteerd', de tijd is nu aangebroken voor harde actie.
 • Komeinie -
  Burgemeester Geke Faber heeft blijkbaar het licht gezien en sluit haar ogen voor de problemen, zo'n burgemeester zou ik dan ook nooit gekozen hebben! Als ik zoals haar ter discussie zou staan, dan zou een foto als hier gebruikt, nooit in het openbaar zijn gekomen, het is de ogen sluiten voor de realiteit!
 • Forelleke -
  Hebben die jongens niets beters te doen? Geen werk, geen school, en geen hobby's of sport. Ik zou zeggen: voer de dienstplicht weer in. Niet alleen voor deze probleemjongeren, maar voor iedereen
 • Theofiel Boemerang -
  Heel Nederland verveelt zich op zijn iPhone: een probaat middel om de verveling in niet hinderlijke banen te leiden. Deze jongeren hebben allemaal zo'n ding en toch hinderen ze andere mensen. Bestaan er geen kalmerende injecties waardoor deze overlastgevers óók suf op een schermpje gaan staren?
 • Amazigh Warzazat -
  Op straat hangen zou geen enkel probleem moeten zijn.Of mag dat alleen op terrassen waar betaald moet worden. Het zal wel het Hollands weer zijn en het calvinistische van ''gij moet nuttig bezig blijven'' dat op straat hangen not done is. Beschaving moet genoeg zijn om er voor te zorgen dat men zich gedraagt.Daar ligt het probleem. Mensen zijn bang en van elkaar vervreemd dat er een vacuum is ontstaan dat opgevuld wordt door asso's. Hoe meer ze vermeden worden hoe meer ze provoceren met hun anarchistische nihilistische gedrag. Met de politie er bij voelen ze zich helemaal de man.
 • Rosa Luxemburg -
  Het valt mij op dat een groot aantal reageerders, net als in het AD, een ongelooflijk kort geheugen hebben! Weten jullie niet meer wat er allemaal de laatste jaren is weg bezuinigd door onze onvolprezen rechtse partijen? Lidmaatschap sportclub? Schoolzwemmen? Culturele activiteiten? Wat er voor winstmaximalisatie allemaal duurder tot onbetaalbaar is geworden? Zelfs noodzakelijke zorgkosten! Hoeven autochtone ouders niet op te voeden? Iedere maandag worden de kosten van de weekend vernielingen weer opgemaakt! Veroorzaakt door volkomen doorgezopen en gesnoven autochtone dorpsjeugd!
 • Rosa Luxemburg -
  Is de heer Eerdmans bekend met het gedrag van oer Hollandse zwanendrifters? Wel eens bij een voetbalwedstrijd in de kuip geweest en gehoord wat daar uitgebraakt wordt? Weet de heer Eerdmans eigenlijk waarom de kuip maar half vol zit? Is de heer Eerdmans bekend met het feit dat hangjongeren er al sinds de jaren 50 zijn? En dat deze toen gewoon anders heten? Is Dat hele wijken door politici en huisjesmelkers in getto's zijn verandert? Dat winst belangrijker is geworden dan maatschappij? Schuld van politici heer Eerdmans!