Hallo feministen, mogen wij mannen ook nog meepraten?

Pleidooi voor manvriendelijk feminisme

Wordt het niet eens tijd voor een manvriendelijk feminisme, vraagt Colin van Heezik zich af. Want feministen hebben mannen écht nodig om wat te bereiken.

Ik ben een man. En ik ben een feminist, al is mijn naam niet Asha ten Broeke, Sunny Bergman of Simone van Saarloos. Mijn streven is dat méér mannen zich feminist gaan noemen. Dat feminist hetzelfde wordt als 'democraat' - iets wat eigenlijk iedereen is.

Dat betekent nog niet dat ik het met alle feministen altijd eens ben. Zo lig ik regelmatig overhoop met mijn goede vriendin Esma Linnemann, coördinator van dit katern, over feminisme.