'Om het onwaarschijnlijke mogelijk te maken moet je Gio heten en Schippers naam is Edith.'
'Om het onwaarschijnlijke mogelijk te maken moet je Gio heten en Schippers naam is Edith.' ©

Genoeg onderhandelingsstof voor nóg een dag of zestig methode-Schippers

Informateur Schippers riep gisteren vroeg in de avond de parlementaire pers bij elkaar en zei monter: 'Beste mensen, het is niet gelukt.' De besprekingen tussen VVD, CDA, D66 en GroenLinks zijn na 61 dagen geëindigd, de partijen kwamen er niet uit met de immigratie. Dat was het eerste van de drie hoofdpijndossiers bij de vorming van een groenliberaal-christen-democraten-kabinet; klimaat en inkomensverdeling moesten nog komen.

Vroeger heette het dat de formatie was 'geklapt', nu werd gekozen voor 'vastgelopen'. Dit omdat er, zo bleek, in grote vriendschap en in een sfeer van onderling vertrouwen was besloten er een punt achter te zetten.