Gemopper op administratieve druk is bon ton in zorgwereld, maar ongehoorzaamheid werkt beter
© de Volkskrant

Gemopper op administratieve druk is bon ton in zorgwereld, maar ongehoorzaamheid werkt beter

Niet klagen, gewoon mee stoppen

De casemanager dementie van mijnheer Van Dam geeft me een brief van het Centraal Indicatieorgaan Zorg. Dat overheidsorgaan moet toestemming geven voor de opname in het verpleeghuis van onze mijnheer van Dam. Ze snapt er niks van, want ze heeft al een boel formulieren opgestuurd. 'Bij de aanvraag ontbreken basale gegevens. Om de aanvraag goed te kunnen beoordelen, verzoekt het CIZ vriendelijk om onderstaande informatie te verstrekken.'

Vervolgens vraagt de ondertekenaar van deze brief tweemaal hetzelfde: een psychiatrische diagnose en een rapportage van een deskundige waarin die diagnose staat. Maar als het CIZ denkt iets te missen, zijn ze niet te vermurwen.