Formatiedebat: het streven naar een gedetailleerd akkoord is lachwekkend
© de Volkskrant

Formatiedebat: het streven naar een gedetailleerd akkoord is lachwekkend

De pogingen een nieuwe regering te vormen zijn tot dusver stukgelopen op een probleem dat alleen in Europees verband kan worden opgelost: het managen van de migratie van mensen uit het Midden-Oosten en Afrika naar Europa. Aan de klimaatverandering en wat we daaraan moeten doen zijn de onderhandelaars amper toegekomen. Maar ook die kwestie is te groot voor de stadstaat Nederland, zij zal internationaal moeten worden opgelost. Als derde grote pijnpunt noemde informateur Tjeenk Willink deze week 'de sociale scheidslijnen'. Dat probleem leent zich er juist weer veel beter voor om op lokaal niveau te worden behandeld.

Dus waar gaat die informatie eigenlijk over?