Er zijn kansen te over voor een gezonder leefklimaat
© Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Er zijn kansen te over voor een gezonder leefklimaat

De rechter heeft gesproken: de Nederlandse staat moet ervoor zorgen dat zo snel mogelijk aan de wettelijke luchtkwaliteitsnormen zal worden voldaan. Deze uitspraak kan een breekijzer zijn om de Nederlandse lucht substantieel schoner te maken en ons leefklimaat gezonder.

Daarvoor is dan wel nodig dat niet alleen gekeken wordt naar het halen van wettelijke normen. Hoe belangrijk het ook is dat die overal gehaald worden, de meeste gezondheidsschade treedt op in gebieden waar de wettelijke normen al gehaald worden.

Veruit het grootste deel van de bevolking ademt dagelijks lucht in op plekken waar aan de wettelijke normen voldaan wordt.