Beurshandelaren aan het werk op de London Metal Exchange.
Beurshandelaren aan het werk op de London Metal Exchange. © EPA

Eindelijk verlost van de graaiende Britten

De Brexit zou wel eens een Frexit kunnen helpen voorkomen. Nu we verlost zijn van de klemmende greep van de City bankiers en hun neoliberale gif, biedt dat de EU kansen om de steun van de bevolking terug te winnen.

En nog iets kan als pluspunt worden genoteerd: het ongelijk van 'de markten'

Het belangrijkste gegeven is dat het land tot op het bot is verdeeld. Ook als het met eenzelfde miniem verschil niet tot een Brexit, maar tot een Bremain zou zijn gekomen, zouden daarom de problemen niet voorbij zijn geweest, omdat Londen onder druk zou blijven staan om in Brussel nog meer voorrechten binnen te slepen. Van dat permanente gechicaneer zijn we nu af.  

En nog iets kan als pluspunt worden genoteerd: het ongelijk van 'de markten'. Daaraan werd ook nu weer een bijna goddelijk voorspellingsvermogen toegedicht: dankzij hun gut feeling zouden de speculanten van de City beter dan ieder ander aanvoelen, hoe de hazen electoraal zouden lopen.  

Misschien dat nu eindelijk een einde komt aan de al dertig jaar durende grenzeloze overschatting van die lui, die in hun hele leven nog nooit iets nuttigs hebben gepresteerd, maar met de door hun graaizucht veroorzaakte kredietcrisis van 2008 wel in Europa hele samenlevingen hebben ontwricht. Het zou een zegen zijn als niet langer meer naar die beursgoeroes werd geluisterd.

Blindheid

De geestelijke impotentie die het uitstraalde was bijna zielig

Illustratief voor de blindheid in hun kring was de open brief die vijftig grote bedrijven op 31 mei in NRC publiceerden om de kiezer voor een 'blijven' te winnen. Lees dat stuk! De geestelijke impotentie die het uitstraalde was bijna zielig. Het is symbolisch voor de beperkte horizon binnen de gated community van maatschappelijk geslaagden waarin de opstellers mentaal en fysiek verkeren, en tekenend voor hun vervreemding van de rest van de bevolking.

Het was een verhaal voor degenen die toch al 'ja' zouden stemmen. Maar als je potentiële nee-stemmers wilt overtuigen, zul je dat met argumenten moeten doen die op hún denkwijze aansluiten - en dat zijn meestal heel andere. De Brexiteer gaat het niet om de economische groei in het algemeen, maar om zijn eigen - en die laatste vloeit niet automatisch uit de eerste voort.  

Andere CEO's en beroepsbestuurders zullen bij lezing van die bedrijvenbrief vast instemmend hebben geknikt, maar zoals NRC-columniste Marike Stellinga terecht schreef: 'Het is níet de economie dommie'. Er stond niets in wat de globaliseringsverliezers van de bejubelde vrije markt gerust kon stellen. Tegen concrete angsten richt je met abstracte vertogen niets uit. Kennelijk kunnen die vijftig multinationals met al hun kapitaal niemand betalen die voldoende intelligent is om dat te beseffen.

Marktfetisjisme

Engeland het modernste land van Europa? We lijden aan een algehele pro-angelsaksische verblinding

Daarmee zou een Brexit wel eens een Frexit kunnen helpen voorkomen. Verlost van de klemmende greep van de City, die elke sociale en fiscale maatregel van Brussel, die het neoliberale gif zou kunnen neutraliseren, blokkeert: dat kan voor de EU juist kansen bieden om de steun van de bevolking terug te winnen. Is, zoals Volkskrantjournalist Bert Lanting donderdag in het hoofdcommentaar van deze krant meende, de euroscepsis vooral een gevolg van Brusselse onbescheidenheid?  

Of is zij eerder het gevolg van fout beleid? Van een mede door de Britten fanatiek gepromoot marktfetisjisme dat voor veel burgers bovenal groeiende onzekerheid in petto heeft? In de door Lanting geconstateerde tegenstelling tussen noord en zuid ligt het gelijk minder automatisch bij het noorden dan hij veronderstelt. Integendeel: juist nu het geld door de lage rentestand gratis is, zouden regeringen moeten investeren, in plaats van stompzinnig te bezuinigen.  

In dat opzicht is een welkom nevengevolg van een Brexit dat Rutte zijn grote bondgenoot verliest. Bij ons bestaat een merkwaardig positief beeld van Groot- Brittannië, als gevolg van een algehele pro-angelsaksische verblinding. Zo noemde Twan Huys het in Nieuwsuur het modernste land van Europa, waar het buiten Londen toch meer een kruising tussen een openluchtmuseum en een open inrichting is.  

Dirk Jan Eppink

Het eindresultaat van Farage's glorieuze uittocht naar het Beloofde Land zou wel eens niet tot een waves-ruling Greater Britain kunnen leiden

Nog komischer was het commentaar van Derk Jan Eppink. 'In Londen geldt: afspraak is afspraak'. O ja? De Tory's proberen juist steeds, met de eigen eurofobe achterban als chantagemiddel, onder afspraken uit te komen. Want reken maar dat het akkoord dat met Cameron was gesloten om hen binnen te houden, in geval van een kleine winst voor Bremain niet duurzaam was geweest.  

'EU zonder Britten te katholiek', aldus de kop boven Eppinks stukje. Nu, één ding kunnen katholieken in elk geval beter dan protestanten, met hun eeuwige scheurmakersmentaliteit: de boel bij elkaar houden, en die kunst zal Europa komende jaren hard nodig hebben.  

Of Westminster dat straks zelf ook met het Verenigd Koninkrijk kan, moet nog blijken. Omdat de Schotten en Noord-Ieren voor Bremain stemden, zou het eindresultaat van Farage's glorieuze uittocht naar het Beloofde Land wel eens niet kunnen resulteren in een waves-ruling Greater Britain à la Queen Victoria, maar in het Little England uit de dagen van Hendrik de Achtste.

Volkerengevangenis

Hun winderige eiland ligt waar het ligt, en zal daar ook nog wel even blijven liggen

Wat de EU betreft, moeten de gevolgen ook niet worden overdreven. Zoals bij een Bremain blijven een milde vorm van weggaan zou zijn geweest, zo komt bij een Brexit weggaan op een milde vorm van blijven neer. We zullen echt wel handel met de Britten blijven drijven, ook al wordt het wat duurder en ingewikkelder. Hun winderige eiland ligt waar het ligt, en zal daar ook nog wel even blijven liggen. Zolang ze onze kaas lusten zullen ze die blijven kopen.  

Zeker, nu wordt er in Brussel gedreigd met een stevige reactie, want de Junckers zijn boos en beledigd. Maar als het de bedoeling is om anderen in te peperen dat ze het uit hun hoofd moeten laten óók uittreding te overwegen, zal dat het beeld van de EU als volkerengevangenis versterken en de liefde niet vergroten - dus dat werkt uiteindelijk averechts. Daarbij zal de politieke behoefte om een Brexit te bestraffen het onder druk van het eigen bedrijfsleven afleggen tegen het economische belang om zichzelf niet nog verder in de vingers te snijden.

Thomas von der Dunk is cultuurhistoricus.

Volg en lees meer over:

Reacties (120)

U hebt javascript nodig om een reactie achter te laten.
Plaats een reactie Nog 600 tekens
 • Wraakengel -
  Ik ben bang dat het uitschakelen van de vijfde colonne van City bankiers, nog niet betekent dat we verlost zijn van dat neoliberale gif. Kijk hoe Frankrijk, België en vergeet onszelf niet, staan te hengelen naar de gunsten van de grote financiële instellingen. En wij moeten maar vertrouwen op figuren als Rutte en Dijsselbloem die uitstralen hoe bereid zij wel niet zijn zijn tot elke concessie aan de grote neoliberale idealen van meer bonus en en markt en minder overheid.
 • Gerrit Meester -
  Graaiende Britten, heer vd Dunk? Die vochten tenminste voor hun belangen! We kunnen ons beter zorgen maken hoe we van de graaiende EU af komen, die nu likkebaardend naar de 1400 mld. in onze pensioenpotten kijkt. Wedden dat we die uit "solidariteit" met de EU landen die in de afgelopen decennia niets voor pensioenen gespaard hebben zullen moeten delen? Van Rutte hoeven we niets te verwachten- die tekent toch alles, als er maar "EU" boven staat.
 • ir. Hans R. van der Woude -
  WTJGM, als de EU instort, dan worden Europa en de wereld in een heel diepe crisis gestort. Daar kan Nederland zich niet tegen wapenen met een Nexit. Maar de EU hoeft helemaal niet in te storten. Met goede hervormingsplannen kan de EU weer voor lange tijd vooruit en Groot Brittannie zal zich daar niet van losmaken. Met een Nexit-naar-de-gulden komt ons land in een kredietcrisis terecht zoals u inmiddels weet. Waar die prijs goed voor zou zijn is een volstrekt raadsel.
 • ir. Hans R. van der Woude -
  WTJGM, niemand wil de EU laten ploffen, omdat de gevolgen niet zijn te overzien. Het zal Europa in een heel diep crisis storten. EU moet wel hervormen om tot betere prestaties te komen. Dat perspectief moet je niet loslaten. Met een Nexit naar de gulden betalen we een zeer hoge prijs zoals u inmiddels weet,
 • ir. Hans R. van der Woude -
  WTJGM, de EU is voor mij geen heilig ding, maar ik heb wel heel veel respect voor alle inspanningen die ons na 1945 zover hebben gebracht. De EU is het goede vehicle om aan te blijven sleutelen. De Britten zullen ook dichtbij de EU blijven en aan de EU willen blijven bijdragen. Dat Wilders nu door de mand valt met zijn bedrog verbaast mij ook helemaal niks. Het is nu de tijd om de goede vragen te stellen. Zijn Nexit naar de gulden verhaal is een paniekerig en broodmager verhaal.
 • ir. Hans R. van der Woude -
  WTJGM het is aan Wilders om een deugdelijke analyse te maken van alle pro's en contra's en open en eerlijk te zijn over de prijs die de burger moet betalen in zijn verhaal Zo'n verhaal heeft hij nooit gemaakt. Het is allemaal emotie Zijn Nexit naar de gulden is een overhaast gemaakte keuze, en zijn bedrog heeft de betekenis dat hij geen goed verhaal heeft. Na de Brexit hebben mensen natuurlijk veel vragen. Op de EU is veel aan te merken, maar het is veel waardevoller voor ons dan wordt beweerd. Wees voorzichtiger, zo voorzichtig als de Britten nu gaan worden door dicht bij de EU te blijven
 • ir. Hans R. van der Woude -
  WTJGM, al draagt Wilders geen regeringsverantwoordelijkheid, hij is wel ten volle verantwoordelijk voor de wijze waarop hij naar de gunst van de kiezer dingt. Daarbij heeft hij een doodzonde begaan door iets heel belangrijks te verzwijgen, nl. dat zijn kiezers zwaar moeten dokken om van de EU af te komen. Hij stort ons land opnieuw in een kredietcrisis. Dat schade is buiten proportie. We moeten de EU niet opblazen maar vernieuwen. Steeds weer blijven sleutelen aan een vehicle dat werkt, al is het niet ideaal. En bedenk wel dat de EU ons meer goed dan kwaad heeft gedaan bij de kredietcrisis
 • ir. Hans R. van der Woude -
  WTJGM, nee nee, we lopen niet weg voor de eigen verantwoordelijkheid van Wilders in wat hij zijn kiezers wel en niet vertelt. Hij heeft zijn kiezers niet verteld dat hij hen financieel zwaar laten bloeden met een Nexit naar de gulden. Hij beschikte al meer dan een jaar over die informatie, maar verzweeg het welbewust. Dat is een doodzonde.
 • ir. Hans R. van der Woude -
  WTJGM, we gaan niet weglopen van het opzettelijke bedrog van Wilders. Hij had zijn kiezers moeten vertellen welke prijs hij hen zou laten betalen voor welk doel. Nu de stukken openbaar zijn weten we dat de prijs zeer hoog is, nl een nieuwe kredietcrisis. Terwijl hij bezig was de gunst van kiezers te winnen, was hij eigenlijk bezig om hen een oor aan te naaien met een Nexit naar de gulden.
 • WTJGM -
  Hans van der Woude---Zucht---U bent geen voorstander van de Nexit, welke prijs laat u Nederland daarvoor betalen? Dat moet wel een aanzienlijk hogere prijs zijn dan het rapport van iemand resp. een partij die niet aan dit kabinet deelneemt, dus ook geen verantwoordelijkheid voor de vele, miljarden kostende uitwassen van dit kabinet draagt, en ook niet voor de ongelimiteerde immigratie van kansloze asielzoekers uit ontwrichtende culturen, en ook niet voor de massale toename van kaalgeplukte inwoners tot onder de armoedegrens. Vertel, tegen welke prijs wilt u dit heilloze wanbeleid voortzetten?