Een open Europa volstaat niet meer, meent nieuwe Clingendael-directeur Monika Sie

Ze wil het instituut in het hart van de samenleving brengen

Als nieuwe directeur van Instituut Clingendael gooit Monika Sie de luiken open en maakt ze ruimte voor debat. De hectiek van de wereldpolitiek vraagt erom.

Binnenkort neemt ze haar intrek in de slaapkamer van Arthur Seyss-Inquart, een van de vurigste aanhangers van Hitler en rijkscommissaris van de nazi's in Nederland in de Tweede Wereldoorlog.

Het wordt haar nieuwe kantoor.

Haar voorganger als directeur van Instituut Clingendael, Ko Colijn, weigerde er te bivakkeren, ook al omdat hij slecht ter been is. Het is niet dat zij bij de historische feiten de schouders ophaalt en overgaat tot de orde van de dag - het sociaal-democratische bloed kolkt door haar aderen.