Paleontoloog Jean-Jacques Hublin bij de vindplaats van de fossielen in Marokko.
Paleontoloog Jean-Jacques Hublin bij de vindplaats van de fossielen in Marokko. © EPA

Dertig jaar genetica valt niet met één fossiel weg te vagen

Geachte redactie

De ingezonden brieven van maandag 12 juni.

Brief van de dag: Homo sapiens of toch neanderthaler?

De berichtgeving over de nieuwe menselijke fossielen gevonden in Jebel Irhoud, Marokko, die gerapporteerd werden in het wetenschappelijke tijdschrift Nature door een team van onderzoekers onder leiding Jean-Jacques Hublin was sensationeel. Maar laten we even reëel blijven.

De nieuwe vondsten betreffen een onderkaak, stukken van de bovenkaak en fragmenten van de schedel ter hoogte van de wenkbrauwen. Hublin is nu tot het inzicht gekomen dat ze behoren tot onze mensensoort, homo sapiens. En omdat ze meer dan 300.000 jaar oud zijn wordt daar gelijk de conclusie aan verbonden dat de oorsprong van de mens verder in het verleden ligt dan tot nu toe gedacht werd (200.000 jaar).

Maar vergeten wordt dat de schatting van 200.000 jaar voor de oorsprong van de mens gebaseerd is op zeer uitvoerige dna-analyses. De claim dat de vondsten uit Marokko een vorm van homo sapiens representeren is dus zonder meer strijdig met de genetische analyses. Kun je op basis van één enkel nieuw fossiel dertig jaar genetica van tafel schuiven? Ik vind dat nogal wat. In ieder geval vereist dat discussie, die je ook zou verwachten van Hublin, een grootheid onder paleontologen. De eerdere Marokkaanse vondsten, die dateren uit 1961 en later, werden tot nu toe altijd toegeschreven aan een Afrikaanse vorm van de neanderthaler.

De complete schedelmodellen van de Jebel Irhoud-fossielen, samengesteld uit diverse vondsten ter plaatse, laten ook overduidelijk zien dat, hoewel het aangezicht en de onderkaak menselijk aandoen, de rest van de schedel sterke gelijkenis vertoont met de neanderthaler-schedels uit Europa.

De suggestie dat de Marokkaanse homo één populatie vormde met zijn lotgenoten in Oost-Afrika en dat onze Hof van Eden heel Afrika omvatte is uitermate speculatief.

Nico van Straalen, evolutiebioloog, Vrije Universiteit Amsterdam

Kun je op basis van één enkel nieuw fossiel dertig jaar genetica van tafel schuiven?

Evolutiebioloog Nico van Straalen

Brexit

Waar blijft toch die staatsman/-vrouw die de historische megablunder van een Brexit alsnog ongedaan gaat maken?

May en Juncker komen nadrukkelijk niet in aanmerking!

Peter Bon, Alkmaar

Sekseneutraal

Merkel's 'Bürgerinnen und Bürger'. Dat is nog eens seksegelijkheid!

Hennie de Pous-de Jonge

Het moet me van het hart dat ik het volledig eens ben met de brievenschrijvers die niets snappen van dat zogenaamde sekseneutraal schrijven. Hoezo bevordert het seksegelijkheid als je de vrouwelijke vorm helemaal niet meer noemt? Daarmee zeg je eigenlijk dat de seksen niet gelijk zijn. En inderdaad, zoals een briefschrijver (of -schrijfster?) opmerkt, waar eindigt dit?

Dit zinnetje viel me op in het artikel over het formatiegesprek bij Tjeenk Willink thuis: 'Een in tenniskleding gestoken echtgenoot die zich mopperend een weg moet banen langs de camera's.' Was deze in tenniskleding gestoken figuur de man of de vrouw van Tjeenk Willink?

Dan Angela Merkel. Zij spreekt haar landgenoten zo aan: Bürgerinnen und Bürger. Dat is nog eens seksegelijkheid!

Hennie de Pous-de Jonge, Dieren

Collignon

In mijn kamerjas bij de ochtendkoffie keihard zitten lachen bij Collignons Theresa May-tekening.

Dochter wakker van dat gebulder. Daarna een keihard lachende dochter op de bank. Wat een begin van de dag.

Louis Pirenne, Haarlem

Cultuuromslag

Vanmorgen viel mijn oog op een advertentie met het feestelijke kiekje van de Class of 2017 van University College Roosevelt. Van mijn eigen liberal arts college in de Verenigde Staten herken ik veel: de academische klederdracht, de statige hal, het bejubelen van excellentie. Ziehier de elite van morgen.

Maar op de foto van mijn Class of 2018 zal heel wat meer kleur te zien zijn. Waar ik op deze foto van UCR met moeite een hoofddoek bespeur tussen de blonde manen zal ik bij mijn Commencement op Amherst College in toga staan te midden van buitenlandse en Amerikaanse studenten uit alle lagen van de samenleving. Ook sociaal-economisch gezien is Amherst volgens een recent bericht in The New York Times de meest diverse privé-instelling van de VS. Amherst verstrekt ruime beurzen voor iedereen die geen zestigduizend dollar per jaar kan ophoesten.

Mooie statistieken, maar om die te bereiken moet je diversiteit zien als meer dan een afvinklijstje. Daarvoor is een cultuuromslag nodig. Zo doet Amherst zijn uiterste best talent te rekruteren uit achtergestelde milieus. Mensen trekken de wijken in en brengen scholieren naar de campus voor Diversity Open House.

De University Colleges zijn op Amerikaanse leest geschoeid en zouden van colleges als Amherst ook een les over diversiteit kunnen leren. Als zij de missie hebben toekomstige wereldleiders af te leveren, dan zouden zij ook de diversiteit van die wereld in hun missie moeten meenemen.

René Kooiker, Bilthoven

University Colleges moeten de diversiteit van de wereld in hun missie meenemen

René Kooiker

Kerstkindje

Nu uit cijfers blijkt dat op 25 september de meeste baby's worden geboren, krijgt het begrip 'kerstkindje' een heel andere betekenis.

Frank Rijckaert, Doetinchem

Aanwinst

Had nog nooit van hem gehoord maar... wat een aanwinst zeg! Heb, net als van zijn twee voorgaande bijdragen, genoten van Hassan Bahara's column deze zaterdag.

Puck van der Meer, Purmerend