De drugscrimineel is eerder wit dan zwart

Etnisch profileren

Witte mensen zijn onzichtbaar in de drugshandel, die daarom bol staat van het etnisch profileren.

Het is nu al twee maanden geleden dat Typhoon berichtte staande te worden gehouden door de politie op basis van een mismatch tussen zijn afkomst en zijn dure auto. Dat de mediastorm over etnisch profileren is gaan liggen, betekent niet dat het fenomeen van de baan is. Politiekorpsen beargumenteren dat het staande houden van etnische minderheden gerechtvaardigd is, daar zij oververtegenwoordigd zouden zijn in de criminaliteit. Fairtrade Cocaine werpt zijn neus in etnisch profileren en drugscriminaliteit en moedigt politiek, politie en burgers met een andere bril naar drugshandel te kijken.

De witte bevolking domineert de productie van softdrugs en synthetische drugs

Janneke Nijmeijer

Het beeld bestaat dat etnische minderheden de drugshandel domineren. Media, ook kwaliteitskranten, werpen de populaire term 'mocro-maffia' op, waarbij drugscriminaliteit in één term wordt verbonden aan de Nederlands-Marokkaanse gemeenschap. Etnisch profileren in drugscriminaliteit is al tientallen jaren in de VS een probleem. Hoewel in de VS de witte bevolking vaker drugs gebruikt, hebben zwarte jongeren 10 keer zoveel meer kans gearresteerd te worden voor drugsovertredingen.

Voor het bezit van 1 gram crack, het goedkopere neefje van cocaïne en daarom populairder onder minderheden, loop je 18 keer zoveel kans op een veroordeling dan bij 1 gram cocaïne. Cocaïne is duurder en daarom populairder onder de witte bevolking. Vóór de invoering van de Fair Sentencing Act in 2010 was de kans om gepakt te worden met crack zelfs 200 keer groter. Het stigma op een bepaalde drug wordt dus niet bepaald door gezondheidsrisico's, maar door wíe het gebruikt.

Connecties

Paoli en Reuter deden onderzoek en in hun artikel 'Drug trafficking and ethnic minorities' geven zij interessante inzichten. Zij laten zien dat etnische minderheden niet actiever in drugshandel zijn dan witte mensen en leggen uit dat de laatste groep onzichtbaarder is in de handelsketen. Welke groep in welke segmenten van drugshandel domineren, heeft te maken met stigma en sociaal netwerk.

In Nederland beschouwen we cocaïne, heroïne en synthetische drugs als harddrugs en cannabis en hennep als softdrugs. Cocaïne, heroïne en cannabis zijn plantaardig, maar anders dan heroïne en cocaïne kan cannabis ook in eigen land worden geproduceerd. Voor handel in cocaïne en heroïne zijn dus connecties overzee nodig. Die connecties liggen op de doorvoerroute tussen de producerende landen in Zuid-Amerika en Azië en de consumerende landen in Europa. Het is begrijpelijk dat migranten uit die regio's die connecties beter ontwikkeld hebben en daarom meer vertegenwoordigd zijn in deze segmenten van drugshandel.

Echter, de witte bevolking domineert de productie van softdrugs en synthetische drugs. Voor de productie van synthetische drugs zijn bepaalde technische vaardigheden en connecties nodig met de chemische industrie. De witte bevolking is beter bekend met het westers intellectueel kapitaal en hun sociaal kapitaal stelt hen beter in staat om in contact te komen met laboratoria. Daarom is deze markt voor hen toegankelijker. Men kan naast zijn middenklassebaan zo'n drugslab onderhouden. De drugslabs in Brabant bijvoorbeeld, kunnen erg strak en professioneel georganiseerd zijn. Door het gegeven dat het maken van synthetische drugs een innovatief vermogen vraagt, heerst hierdoor minder een stigma op de handel.

Luxepositie

De witte bevolking beheerst de taal en de sociale codes en het uiterlijke profiel om niet op te vallen.

Janneke Nijmeijer

Cocaïne en heroïne zijn harddrugs, en anders dan mdma of xtc is het imago van deze drugs agressiever en crimineler. Etnische minderheden hebben een grotere afstand tot de arbeidsmarkt dan de witte bevolking. Dit geldt niet alleen voor nieuwe immigranten, maar ook voor migranten die al twee generaties in Nederland wonen.

Nergens in Europa hebben migranten in Nederland met een niet-westerse achtergrond zo'n lage arbeidskans. 5,7 procent van de witte Nederlanders is werkloos, tegen 19,6 procent van de Marokkaanse en 19,3 procent van de Antilliaanse Nederlanders. De mogelijkheid op werk in de legale sector is voor hen geringer. Opgroeien in een achtergestelde wijk, met minder voorbeelden van leerdingen die naar het hoger onderwijs gaan, biedt een weinig inspirerend toekomstperspectief. Het is daarom niet verrassend dat de laagste en gevaarlijkste niveaus van drugshandel gedomineerd worden door degenen die kampen met minder mogelijkheden in de samenleving.

Een andere verklaring voor de onzichtbaarheid van witte mensen in drugshandel is het verschil tussen opereren in publieke en verborgen ruimten. Eerder werd al genoemd dat de witte bevolking de heersende cultuur en sociale regels beter kent dan nieuwkomers met een niet-westerse achtergrond.

De witte bevolking beheerst de taal en de sociale codes en het uiterlijke profiel om niet op te vallen. Ze komen in kroegen waar consumenten komen en kunnen dealen in privésferen. Hun sociale en culturele kapitaal stelt hen in staat in verborgen plekken te onderhandelen. Nieuwkomers zullen meer in publieke sferen moeten optreden om hun drugs aan de man te brengen. De Wallen in Amsterdam bijvoorbeeld is een goede afzetmarkt waar de zoekende drugstoerist en dito smokkelaar samenkomen.

Voor zowel gebruik als handel heeft de witte bevolking een luxepositie: ze heeft meer kans op onzichtbaar handelen en haar gebruik wordt gezien als recreatief escapisme. Voor de witte gebruiker geldt het onschuldige stigma van een hedonist. Voor etnische minderheden is het een middel om een treetje hoger op de economische en sociale ladder te komen, maar ze worden helaas sneller geprofileerd als drugscrimineel.

Janneke Nijmeijer, oprichter van de stichting Fairtrade Cocaine.

Reacties (26)

U hebt javascript nodig om een reactie achter te laten.
Plaats een reactie Nog 600 tekens
 • erzo hamers -
  het plaatsen van dit soort stukken is weer een bijdrage aan het zwart wit denken.Persoonlijk valt mij het verschil mij nauwelijks op en is het een deel van onze samenleving ,pas als sommige mensen vinden dat er wat gezeurd moet worden over verschil in ras (zwarte piet criminaliteit ) begint er enige wrevel te ontstaan.
 • WTJGM -
  Ik vermoed dat het gedeelte dat enige intelligentie vereist -ontwikkeling / productie / facilitering- in handen is van wit, en de verdere uitvoering incl. criminaliteit in handen van getint, wat ook blijkt uit de praktijk. Natuurlijk heeft politiek correcte Janneke niet veel met deze praktijk op, maar mijn vriendjes bij de recherche kunnen het haar bevestigen. En dat migranten met een niet-westerse achtergrond hier moeilijker aan de bak komen heeft alles te maken met opleiding, taalbeheersing, mate van integratie, afwijkend gedrag etc. Reden temeer om die immigratie een halt toe te roepen.
 • Amsterdammer020 -
  Crack is niet goedkoper dan 'normale' coke. Het wordt verkocht in kleinere porties waardoor het misschien goedkoper lijkt.
 • Komeinie -
  @Pixel, in de volksmond van gebruikers wordt heroïne ook wel als salmiak aangeduid, oftewel zwart-wit! Drugscriminaliteit is gerelateerd aan de verslaafde, het is zwart-wit denken om daar een huidskleur aan te koppelen, het verslaafd zijn aan een drug is het vluchten uit de realiteit.
 • Anne Jans -
  Hoe kun je nu beweren dat drugcriminelen vooral blank zijn als je in hetzelfde artikel stelt dat deze mensen onzichtbaar en verborgen zijn? Verder legt de schrijfster een interessante link tussen werk en drugsgebruik. Dat betekent impliciet dat als meer allochtonen een baan vinden, het druggebruik/drughandel bij deze groep nog verder toeneemt.
 • Pixel -
  Zelden een stuk gelezen met zoveel fouten. Maar moet ik nu medelijden krijgen met de getinte crimineel?
 • poolse-landdag -
  Best triest dat een opstel dat zelfs een onvoldoende waard is op de sociale academie de opinie pagina van een landelijke krant haalt. Janneke heeft een mening maar onderbouwt deze niet met relevante cijfers. Ach ja, ze zal ook wel tegen zwarte piet zijn.
 • absolutehans -
  Weinig bewijs, veel aannames. Het is zeker zeker zo dat in Brabant veel autochtonen, van " kampers, in de handel zitten maar die worden wel degelijk in de gaten gehouden en geprofileerd. Daarnaast is het natuurlijk zo dat de meeste burgers helemaal geen last hebben van die xtc handel maar wel last ondervinden van straatgeweld. En laat daarin nu juist weer wel sprake zijn van allochtone oververtegenwoordiging.
 • carolus magnus -
  Het enige concrete feit waar de auteur mee aan komt is dat niet-westerse allochtonen in Nederland bijna 4x zo vaak werkloos zijn als witte autochtonen. Dat feit gebruikt ze vervolgens om te verklaren dat niet-westerse allochtonen de gevaarlijkste niveaus van drugshandel domineren. Hetgeen VOLLEDIG in tegenspraak is met haar wensgedachte dat het toch vooral om witte Nederlanders gaat. Wat wil deze dame nu eigenlijk zeggen.
 • TijmenvdB -
  @rope88 Wat is dat nou voor een racistische, seksistische opmerking? Iedereen die het oneens is met dit artikel is gewoon maar een 'boze blanke man'? Het onderzoek wat Niemeijer noemt, heeft betrekking op de VS. Je kan niet zomaar de situatie in de VS extrapoleren naar Nederland, dat geeft namelijk geen kloppende resultaten, alleen al door het verschil in bevolkingssamenstelling, wetgeving en juridisch landschap.