De boer is in diepste wezen een anarchist die met rust gelaten wil worden
© de Volkskrant

De boer is in diepste wezen een anarchist die met rust gelaten wil worden

Elke overheidsmaatregel wordt als Haagse ambtenarenflauwekul van de hand gewezen

De boerendochter Carola Schouten is minister van Landbouw, maar het heeft er alle schijn van dat ze snel zal uitgroeien tot de crimefighter van het kabinet-Rutte III. Ze is nog geen drie maanden aan het bewind, maar deze week kwam al de derde grote fraudezaak in haar sector aan het licht. De boeren gaan helemaal los, als ze de boel kunnen flessen zullen ze het niet laten. Niet allemaal natuurlijk, maar wel veel.

Eerst had je de 'mestfraude' (schimmige deals tussen boeren en mesttransporteurs), daarna de 'bermfraude' (illegale annexatie van gemeentegrond) en nu is de 'kalverfraude' boven water gekomen.