Mario Draghi van de ECB
Mario Draghi van de ECB © REUTERS

Commentaar: vruchten van globalisering moeten beter worden verdeeld

Commentaar

Het ruime monetaire beleid en de globalisering zorgen voor groei, maar ook voor grotere ongelijkheid.

Voor de Nederlandse economie was 2016 een topjaar. De groei komt uit op 2,4 procent, de hoogste groei sinds 2008, de werkloosheid blijft maar dalen, de koopkracht stijgt en het begrotingstekort verdwijnt als sneeuw voor de zon.

Onheilpredikers kregen in 2016 vooral ongelijk

De groei wordt grotendeels gedreven door de opleving van de huizenmarkt. De huizenprijzen stijgen vooral door de lage rente. En dat is weer vooral te danken aan Mario Draghi, president van de Europese Centrale Bank, die miljarden in de economie pompt.

Onheilspredikers kregen in 2016 vooral ongelijk. De Brexit leidt vooralsnog niet tot een ineenstorting van de Britse economie, waarvoor alom werd gewaarschuwd. Het 'nee' bij het Italiaans referendum leidde niet tot een nieuwe eurocrisis waarvoor werd gevreesd. En de verkiezing van Trump, waarnaar met angst en beven werd uitgekeken vanwege zijn protectionistische neigingen, leidde op de beurzen tot een hosannastemming.

Het ruimhartige beleid van de centrale banken smoort elke financiële crisis in de kiem. Klaas Knot, president van De Nederlandsche Bank, waarschuwt al jaren voor de gevaren. Het is zeker voor een calvinist moeilijk te geloven dat een economie straffeloos geld kan bijdrukken, maar voorlopig krijgt hij ongelijk. Het voordeel van een grote munt als de euro, is dat hij robuust is.

Niettemin draagt het ruimhartige monetaire beleid risico's in zich. Door de lage rente is iedereen op zoek naar rendabele investeringen. Hierdoor dreigen zeepbellen te ontstaan, die op enig moment kunnen klappen.

Zorgelijker nog is dat de vruchten van het monetaire beleid niet gelijkmatig over de bevolking worden verdeeld. Het zijn vooral de huizen- en aandelenbezitters die profiteren. Veel anderen profiteren niet mee. Zij krijgen vooral te horen dat ze flexibel moeten werken, dat ze later met pensioen moeten en dat de zorg op termijn onbetaalbaar wordt. De trend die werd geschetst door Piketty (de vermogenden worden steeds vermogender ten koste van de werkenden) wordt door het monetaire beleid versterkt.

De ongelijkheid groeit verder doordat niet iedereen in dezelfde mate van de globalisering profiteert. Aan de onderkant van de arbeidsmarkt, waar men met Oost-Europa en China moet concurreren, worden de arbeidsvoorwaarden uitgehold, aan de bovenkant van de arbeidsmarkt waar men met Londen en New York concurreert, nemen de verdiensten juist toe. Hoger opgeleiden lijken gemakkelijker te kunnen omgaan met de onzekerheid die gepaard gaat met globalisering.

De vraag moet niet zijn of de globalisering moet doorzetten, maar wel hoe en vooral ook hoe snel

De stelling dat globalisering uiteindelijk goed is voor iedereen, is te gemakkelijk. Ja, het bruto nationaal product stijgt. Maar als dat gepaard gaat met toenemende onzekerheid zal dat lang niet door iedereen als vooruitgang worden ervaren. De vraag moet niet zijn of de globalisering moet doorzetten, maar wel hoe en vooral ook hoe snel.

Het is aan de politiek om ervoor te zorgen dat iedereen in gelijke mate profiteert van de aantrekkende economie. De vruchten van de globalisering moeten via belastingen worden herverdeeld. Als dat niet lukt, zullen partijen die voor protectionisme pleiten, aan het langste eind trekken. De geschiedenis leert dat dat niet alleen slecht is voor de economie, maar ook voor de onderlinge verhoudingen in de wereld.

Reacties (95)

U hebt javascript nodig om een reactie achter te laten.
Plaats een reactie Nog 600 tekens
 • frank§vrij -
  ik moet nog op een merkwaardigheid wijzen. In de titel staat 'vruchten', dwz 'goede dingen'. Dat die 'vruchten' al niet beter verdeeld worden, is tot daaraan toe. Maar dat vervolgens de keerzijde van de globalisering ook al niet goed verdeeld wordt, is al even erg. Daarom ben ik er eigenlijk voor dat er ook zaken, in gelijke mate, gebeuren, zoals een AZC in een vilawijk in Wassenaar.
 • Reint Kugel -
  Willen de burgers meer of minder globalisering. Ik denk dat veel staatsburgers minder globalisering willen. De Brexit is daar een uiting van.
 • Komeinie -
  @Reint Kugel, in de term boze burger zoals in dit schrijven geloof ik niet, eerder geloof ik in de slachtoffers van een niet door ons gewenst systeem! Uiteraard kunnen deze mensen ook boos zijn, maar dat is niet de issue!
 • Reint Kugel -
  @Komeinie Dan is de boze burger dus ook een vrucht van de globalisering. Overigens zal het wel zo zijn dat globalisering een veelheid van goedkope producten oplevert. Maar daar word ik niet blij van.
 • Komeinie -
  @Reint Kugel, de PvdA kent ook haar vruchten van de globalisering, de schijnvrucht DENK is daar één van of Jacques Monasch als PVV imitatie!
 • Reint Kugel -
  Ik weet niet of we wel zo blij moeten zijn met de vruchten van de globalisering. Tenslotte zijn de grootschalige migratiestromen en milieuvervuiling ook vruchten van de globalisering.
 • FMMH -
  Hoezo "voila"?
 • frank§vrij -
  'de geschiedenis leert dat dat niet alleen slecht is voor de economie, maar ook voor de onderlinge verhoudingen in de wereld'. Dit wb het protectionisme. Net zoals een aantal PVV-stemmers kriegelig wordt door verwijzingen naar het fascisme en aanverwante, zo kan je ook kriegelig worden van de geschiedenisverwijzing wb protectionisme. Je hebt dan een TINA (there is no alternative) constructie. Zo leven we nu in andere tijden, en kan je het concept van protectionisme veel diverser benaderen. En dan kan je zomaar "nieuwe" geschiedenis schrijven. Voila.
 • FMMH -
  Het aantal moslims in Nederland is 5,9% van de total bevolking, een groot deel daarvan heeft werk, is vreedzaam en niet gewelddadig. Vluchtelingen hebben de neiging om weer terug te gaan naar hun eigen land, zoals Joden naar Israël, zodra dat weer veilig is en er een economisch bestaan kan worden opgebouwd. Het is mede de taak van de EU, om te zorgen voor die veiligheid door onderlinge samenwerking op veiligheidsgebied, middels o.a. een eigen EU legermacht en door samenwerking op economisch gebied, nu en in de toekomst met de naaste EU-buren. EU-binnengrenzen sluiten lost geheel niets op.
 • FMMH -
  Trump is een ignoramus en narcist die van niemand advies aanneemt, Zijn beste vriend is autocraat-kleptocraat Poetin, wiens tegenstanders soms dood worden gevonden. Het zou wat kunnen worden tussen de twee mits dat twee autocraten zelden lang samen gaan. Rusland is een armzalig landje met een kleinere en veel minder geavanceerde economie dan Italië, met een inkomen per hoofd van de bevolking van ca $500 per jaar (cf India). De EU doet er goed aan om als grootste handelsmacht in de wereld één lijn te trekken met China, de derde grootste handelsmacht in de wereld. Trump maakt de VS kleiner!