Leden van de Tibetaanse gemeenschap in de Laurenskerk (de mensen op de foto komen niet voor in het verhaal).
Leden van de Tibetaanse gemeenschap in de Laurenskerk (de mensen op de foto komen niet voor in het verhaal). © ANP

Boeddhisten 'vergeten' slachtoffers seksueel misbruik

Column Elma Drayer

Het boeddhisme, sinds een jaartje of veertig nogal in trek onder westerse zinzoekers, staat te boek als een sympathieke religie - of het nu gaat om zen of om een van de talloze andere varianten.

Dat komt ongetwijfeld doordat het geen godheid kent, laat staan een wrekende, almachtige. En doordat het, anders dan het monotheïsme, geen Heilig Boek met geopenbaarde waarheden heeft waarin de aanhangers dienen te geloven. Boeddhisten volgen simpelweg de leer van de Boeddha. Daarin draait het om loskomen van materiële beslommeringen, eerbied voor alle levende wezens en uiteindelijk verlichting. Zij doen, zo luidt de gedachte, geen vlieg kwaad.