©

Antiracismebeweging is even dogmatisch als een godsdienstig genootschap

In het universum van deze activisten mag je geen individu zijn met individuele opvattingen

En weer scoort Nederland hoog in Freedom of Thought, het deze week verschenen rapport van de IHEU, internationale koepel van humanistische organisaties. Wat geloofs- en meningsvrijheid betreft, behoren we sinds jaar en dag tot de fiere categorie free and equal countries.

Toch is ook dit land geen vrijdenkersparadijs - althans niet voor álle 17,1 miljoen inwoners. Per slot van rekening is voorbeeldige wetgeving één ding, de praktijk van alledag een tweede.

Zo heeft het rapport zorgen over de 'individuele vrijheid binnen kleine orthodox-christelijke minderheden en binnen moslimgemeenschappen', over de 'sociale en culturele druk binnen conservatieve religieuze families' en over de positie van afvallige moslims, speciaal in asielcentra.